Pelialan rekrytoinnissa ja työnhaussa on haasteita

Uusien henkilöiden rekrytointi on aina haastava tehtävä, myös pelialalla. Vaikka pelialla on paljon yhtäläisyyksiä ohjelmistokehityksen kanssa, pelialle rekrytointi on silti ainutlaatuinen prosessi. Erilaisia rooleja on paljon, joten rekrytoijan on tarkkaan mietittävä, mitä taitoja mihinkin rooliin tarvitaan. Verkostoituminen pelialan ihmisten kanssa on paras tapa löytää parhaat talentit. (IT Recruiting 2022.) Myöskään pelialan työpaikan löytäminen ei ole helppoa, koska ala on hyvin kilpailtu. Rekrytointitoimistot voivat auttaa tässä tehtävässä, mutta tärkeitä ovat myös pelialan tapahtumat sekä verkostoituminen alan ihmisten kanssa. (Dealessandri 2021.)

Game Dev Talentpool rekrytointialusta yhdistämään pelialan talentit yritysten kanssa

Baltic Explorers peliala projektin tavoitteena on auttaa neljän Baltian alueen maan, Suomen, Viron, Latvian ja Ruotsin peliyrityksiä kasvattamaan markkinoitaan etenkin Pohjois-Amerikan ja Aasian pelimarkkinoille. Game Dev Talentpool -rekrytointialusta tehtiin osana Baltic Explorers -projektia.  (Baltic Explorers 2022.) Alustan tarkoituksena on auttaa yhdistämään pelialan talentit ja yritykset keskenään.

Game Dev Talentpool rekrytointialustan kolme eri käyttäjätilikuvaketta, joissa tekstit: Personal, Company ja Team.
Kuva 1. Game Dev Talentpool -rekrytontialustalla on mahdollista luoda kolme erilaista tiliä (Kuva: Katri Putkonen)

Käyttäjä voi valita tilinluonnissa kolmesta eri vaihtoehdosta (kuva 1), yksityishenkilö, yritys tai tiimi, mikä sopii hänen tarkoituksiinsa parhaiten. Yksityishenkilönä käyttäjä pääsee esittelemään ja arvioimaan taitojaan sekä etsimään työpaikkoja tai harrasteprojekteja. Yrityskäyttäjällä on luonnollisesti oma yritys, jonka avoimia työpaikkoja mainostaa alustalla. Tiimitili on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat harrastetiimin kanssa tekemässä peliä ja tarvitsevat apukäsiä tiimiin tai henkilölle, jolla on idea harrastepeliprojektista, mutta ei ole vielä löytänyt tiimiä itselleen. Alustan käyttö on ilmaista jokaisen käyttäjäryhmän kohdalla. Talenttien, työpaikkojen tai harrasteprojektien etsimisessä on mahdollista käyttää useita hakukriteereitä, jotka antavat tulokset profiilikortteina, joista on helppo selata itselleen sopivimmat vaihtoehdot.
Linkki englanninkieliseen Game Dev Talentpool -rekrytointialustaan

Kokemuksia rekrytointialustan käytöstä

Game Dev Talentpool -rekrytointialustaa testattiin pelialan yrityksillä, pelialan ammattilaisilla sekä opiskelijoilla kehityksen varrella. Testauksen avulla saatiin paljon hyödyllistä palautetta alustan käytettävyydestä sekä potentiaalista. Kaikkien testaajien kommenteista kävi ilmi kiinnostus alustaa kohtaan ja sille koettiin tarvetta. Palautteiden perusteella alusta tuntui helpolta tavalta rekrytoida sekä tavoittaa oikeita henkilöitä. Game Dev Talentpool -rekrytointialusaa kehitettiin ja kehitystä jatketaan palautteen perusteella projektin päättymisen jälkeenkin LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kirjoittaja

Katri Putkonen työskentelee projektisuunnittelijana Baltic Explorers pelialan hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on myös IGDA Finland Lahti Hubin hallituksen jäsen.

Lähteet

Baltic Explorers. 2022. Services. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://balticexplorers.eu/services/

Dealessandri, M. 2021. How to get a job in the games industry. mAcademy. Viitattu 21.11.2022. Saatavissa https://www.gamesindustry.biz/how-to-get-a-job-in-the-games-industry

IT Recruiting. 2022. Recruiting in the Gaming Industry: Key facts, roles, and best practices. Omnes.  Viitattu 21.11.2022. Saatavissa https://www.omnesgroup.com/recruiting-in-the-gaming-industry/

Linkit

Linkki 1. Talentpool. 2022. Home. Viitattu 21.11.2022. Saatavissa https://gdtalentpool.eu/home

Linkki 2. Baltic Explorers. 2020. Project. Viitattu 01.06.2022. Saatavissa https://balticexplorers.eu/

Linkki 3. IGDA Finland. 2021. About us. Viitattu 01.06.2022. Saatavissa https://www.igda.fi/about-us