Pelialan verkostoituminen palaa live-tapahtumiin

Verkostoituminen on tärkeä osa mitä tahansa alaa, myös pelialaa, ja se on loistava tapa tavata oman alan ihmisiä yhteistyön kehittämistä varten sekä avun ja vinkkien saamiseksi. Verkostoitumisen avulla luodaan ihmissuhteita, joista voi olla hyötyä, jos ei sillä hetkellä, niin mahdollisesti ainakin tulevaisuudessa. Yhteyksien luominen oman alan ihmisiin ja yrityksiin tuo etua alalla etenemisen kannalta. Live tapahtumat on paras paikka verkostoitua, mutta korona pandemian aikana tämä ei ollut mahdollista ja se on tuonut haasteita pelialalla verkostoitumiseen. (Hitmarker 2021.)

Pocket Gamer Connects London 2022 tapahtumassa verkostoidutaan

Pocket Gamer Connects, globaali mobiilipeli konferenssi, järjestettiin korona pandemian jälkeen ensimmäistä kertaa live tapahtumana Lontoossa 14.-15.02.2022. Viimeisimmästä live tapahtumasta tuli kuluneeksi kaksi vuotta, mutta korona pandemian aikana tapahtuma järjestettiin yhdeksän kertaa verkkotapahtumana. Konferenssissa oli mukana noin 1900 osallistujaa yli 60 eri maasta. Vaikka tapahtumissa on aina tarjolla lukuisa määrä erilaisia alasta kertovia puheita, tapahtuman ydin on yhdistää pelikehityksen kanssa työskenteleviä ihmisiä keskenään. Tapaamisten järjestämiseen verkostoitumista varten osallistujille oli tarjolla digitaalinen alusta tapahtuman ajan, mutta verkostoitumista tapahtui myös esittelyalueella, jossa yritykset olivat esittelemässä tuotteitaan tai palveluitaan sekä käytävillä ihmisiin tutustumalla. Tämän kaltainen verkostoituminen ei ole verkkotapahtumissa mahdollista. (Pocket Gamer.biz Staff 2022.)

Esittelypöydällä esillä Baltic Explorers hankkeen logolla varustettuja tarroja, käsidesisuihkeita sekä maskeja.
Kuva 1. Baltic Explorers hankkeen esittelypisteellä oli tarjolla mainostuotteita vierailijoille (Kuva: Katri Putkonen)

Baltic Explorers esittelee peliyrityksiä kansainvälisissä tapahtumissa

Baltic Explorers hankkeen tavoitteena on tukea neljän Baltian alueen maan, Suomen, Viron, Latvian ja Ruotsin, peliyrityksiä kasvattamaan markkinoitaan Pohjois-Amerikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. Peliyrityksiä autetaan tavoitteidensa saavuttamisessa mentoroinnin ja bisnestuen lisäksi järjestämällä matkoja isoihin globaaleihin pelialan tapahtumiin.

Baltic Explorers oli Pocket Gamer Connects London 2022 tapahtumassa mukana esittelemässä hanketta sekä hankkeessa mukana olevia yrityksiä. Esittely tapahtui hankkeen omalla esittelypisteellä, henkilökohtaisilla tapaamisilla, tapahtuman ohessa järjestettävillä verkostoitumistapahtumilla sekä hankkeessa mukana olevan Anton Albiinin puheenvuorolla tapahtumassa. Hankkeen mukana tapahtumaan lähteneet pelialan yritykset esittelivät omia tuotteitaan hankkeen esittelypisteellä, sopivat omia henkilökohtaisia tapaamisiaan ja muutama yritys ilmoittautui mukaan peliesittely-kilpailuun sekä SpeedMatch-tapaamiseen.

Yrityksiltä saadun palautteen perusteella verkostoituminen pitkän ajan jälkeen live tapahtumissa oli hyvin positiivinen asia ja aluksi tuntui erikoiselta nähdä niin monia ihmisiä samassa tilassa. Kaipuuta kasvokkain tapaamisin tuntui olevan ja järjestettyjen tapaamisten ohella muutamat yritykset kertoivat, että käytävillä eteenpäin kulkeminen oli hankalaa, koska vastaan käveli jatkuvasti tuttuja, joiden kanssa halusi vaihtaa kuulumisia pitkästä aikaa ilman tietokonetta välissä.     

Kirjoittaja 

Katri Putkonen työskentelee projektisuunnittelijana Baltic Explorers pelialan hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on myös IGDA Finland Lahti Hubin hallituksen jäsen.

Lähteet

Hitmarker. 2021. Networking in video games and esports: online and in-person. Viitattu 01.06.2022. Saatavissa https://hitmarker.net/career-advice/networking-in-video-games-and-esports

Pocket Gamer.biz Staff. 2022. PG Connects London Live was back with a bang, with over 1,900 delegates!. Viitattu 01.06.2022. Saatavissa https://www.pocketgamer.biz/news/78189/pg-connects-london-live-back-with-a-bang/

Linkit

Linkki 1. Baltic Explorers. 2020. Project. Viitattu 01.06.2022. Saatavissa https://balticexplorers.eu/

Linkki 2. IGDA Finland. 2021. About us. Viitattu 01.06.2022. Saatavissa https://www.igda.fi/about-us