Perintöriidat kannattaa koettaa välttää

Tuoreen selvityksen mukaan perintöriitojen käsittely käräjäoikeuksissa on noususuunnassa. Vuonna 2021 perintöasioihin liittyviä haastehakemuksia jätettiin 1 459 kappaletta. Määrä on noussut vuoteen 2020 verrattuna 28 prosentilla (S-Pankki Oyj 2022).

LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden juridiikan opiskelijat opiskelevat myös tuomioistuinjärjestelmän toimintaa ja perintöoikeutta. Kursseilla opiskelijoille muodostuu perustiedot, miten tuomioistuinjärjestelmä toimii esimerkiksi riidanratkaisutilanteissa ja kuinka perintösuunnittelua kannattaisi toteuttaa, jotta perintöriidoilta vältyttäisiin.

Riidoilla usein pitkät juuret

Monissa tapauksissa riidat ovat alkaneet jo ennen perinnönjakoa ja kärjistyvät, kun osapuolten tulisi hallinnoida kuolinpesää. Mikäli osapuolet eivät ole yksimielisiä pesään liittyvissä asioissa, voidaan hakea pesänselvittäjän määräämistä käräjäoikeudelta (Perintökaari 5.2.1965/40, 19:1).

Pesänselvittäjä vastaa määräyksen saatuaan pesän asioista (Perintökaari 5.2.1965/40, 19:13). Samassa yhteydessä pesän osakkaiden vaikutusmahdollisuudet selvitysprosessin aikana vähenevät. Pesänselvittäjän keskeisenä tehtävänä on saattaa pesä jakokuntoon (Aarnio & Kangas 2009).

Pesänselvityksestä aiheutuu myös kustannuksia. Selvittäjän määrääminen on hakemusasia. Lisäksi pesänselvittäjällä on oikeus saada palkkio työstään ja korvukset kuluistaan (Perintökaari 5.2.1965/40, 19:20).

Kuva 1. Kannattaako tapella isomummon astioista? Valitettavan monet perintöriidat päätyvät käräjille saakka. (SolaGratia 2017)

Pitkä ja kallis prosessi

Perintöriidat siis päätyvät monesti käräjäoikeuteen. Riita-asia tulee vireille, kun kantajan lähettämä kirjallinen haastehakemus saapuu käräjäoikeuteen, minkä jälkeen asia etenee valmisteluun kautta pääkäsittelyyn. Pääkäsittelyn jälkeen annetaan ratkaisu, joko heti istunnon jälkeen tai kansliapäätöksenä (Oikeus.fi 2021).

Tapausten käsittelyajat ovat viime vuosina vaihdelleet merkittävästi. Usein ne kestävät vähintäänkin kuukausia. Lisäksi riita-asian kantajalta peritään oikeudenkäyntimaksu ja avustajan kustannukset. Hävinnyt osapuoli vastaa myös toisen osapuolen oikeudenkäyntikustannuksista. (Oikeus.fi 2021). Eli prosessina pitkä ja kallis.

Perintöriidoilta voidaan välttyä tekemällä ajoissa huolellista testamentti- ja perintösuunnittelua.  Siitä huolimatta ei voida välttyä kaikilta testamentin tekemiseen liittyviltä epävarmuustekijöiltä. Merkittävin niistä lienee lakiosajärjestelmä. Lakiosajärjestelmän haasteet kiteytyvät erityisesti testamenttivapauden rajoihin (Kolehmainen & Räbinä 2012).

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen, KTM yritysjuridiikka, opettaa LAB-ammattikorkeakoulussa muun muassa juridiikan perusteita ja perhe- ja perintöoikeutta.

Lähteet

Aarnio, A. & Kangas, U. 2009. Suomen jäämistöoikeus I. Helsinki: Alma Talent.

Kolehmainen, A. ja Räbinä, T. 2012. Jäämistösuunnittelu. Helsinki: Alma Talent.

Oikeus.fi. 2021. Tuomioistuinlaitos. Riidanratkaisu. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat/riita-asiat/riita-asiankasittelynvaiheet.html#

Perintökaari 5.2.1965/40. Finlex. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040

SolaGratia 2017. Kuppi, astiat, kahvia. Pixabay. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/kuppi-astiat-kahvia-peite-lusikka-2791550/

S-Pankki Oyj. 2022. Perintöriitojen määrä kääntyi kasvuun – moni kiista olisi vältettävissä. STT info. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://www.sttinfo.fi/tiedote/perintoriitojen-maara-kaantyi-kasvuun-moni-kiista-olisi-valtettavissa?publisherId=4521144&releaseId=69942637