Poistotekstiilien keräyskokeilusta arvokasta tietoa

EU:n jätedirektiivin muutos velvoittaa jäsenmaita järjestämään tekstiilijätteen erilliskeräyksen vuoteen 2025 mennessä. Toistaiseksi tekstiileille ei juurikaan Suomen tasolla ole kuitukierrätysmahdollisuuksia, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toisenlainen mm. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n rakennuttaman poistotekstiilien mekaanisen jalostuslaitoksen myötä.

Poistotekstiilien keräyskokeilu pääkaupunkiseudulla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjesti kolme kuukautta kestävän poistotekstiilien keräyskokeilun pääkaupunkiseudulla vuoden vaihteessa, jolloin asiakkaat saivat tuoda poistotekstiiliä maksutta kaikille viidelle HSY:n Sortti-asemalle. Poistotekstiilikeräykseen sai tuoda rikkinäiset ja loppuun kuluneet vaatteet sekä kodintekstiilit (KUVA 1).

KUVA 1. Poistotekstiilikeräyksen lajitteluohjeet.
Kuva: Linda Karlström.

HSY:lla oli keräyskokeilussa mukana kolme yhteistyökumppania, jotka hoitivat keräysastioiden tyhjennyksen ja kerätyn tekstiilimateriaalin lajittelun. Poistotekstiilit lajiteltiin kolmeen kategoriaan, jotka olivat pilaantuneet tekstiilit ja keräykseen kuulumattomat tuotteet, uudelleenkäyttökelpoiset tekstiilit sekä tekstiilijäte. Tekstiilijätteeksi luokitellaan tekstiili, joka on sen omistajan toimesta poistettu käytöstä ja kerätty kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten. Tekstiilijäte voi olla rikkinäistä tai likaista, joten se ei kelpaa uudelleenkäyttöön sellaisenaan. (Salmenperä 2017.)

Taulukko 1. Poistotekstiilien kolmen kuukauden keräyskokeilun tulokset HSY:n Sortti-asemilta (Karlström 2020).

Poistotekstiilien kolmen kuukauden keräyskokeilun tulokset ovat nähtävillä taulukossa 1. Kokonaisuudessaan kolmen kuukauden aikana Sortti-asemalta kerättiin yhteensä 46 054 kiloa poistotekstiiliä. Kerätystä määrästä lopulta 63 % lajiteltiin tekstiilijätteeksi, 10 % uudelleenkäyttökelpoiseksi tekstiiliksi ja 27 % lajiteltiin sekajätteeksi. HSY:n tiedottamisen avulla kierrätysohjeiden vastaisen tekstiilin määrää saatiin pienennettyä.

Se mitä poistotekstiilien seasta lajiteltiin sekajätteeseen, oli muun muassa keräysohjeiden vastaisia tuotteita, kuten sukkia ja alusvaatteita, peittoja ja tyynyjä. Jonkin verran seassa oli myös märkää tai pilaantunutta tekstiiliä, joka voi pahimmassa tapauksessa pilata suuren osan muistakin tekstiileistä. Tekstiilien pilaantumisen voi ehkäistä pakkaamalla poistotekstiilit tiiviisti suljettuun muovipussiin, jolloin ne ovat suojassa kosteudelta tai likaantumiselta.

Vaikka poistotekstiilien laatua saatiin parannettua hyvin keräyskokeilun aikana, on työtä tehtävä jatkossakin laadun parantamiseksi. Koska poistotekstiiliä ei ole aikaisemmin kerätty pääkaupunkiseudulla, sen lajitteluohjeiden sisäistäminen ja keräyksen käytännöt vaativat uuden opettelua.  

KUVA 2. Poistotekstiiliksi kelpaavat vaatteet tai kodintekstiilit. Kuva: Suomen Tekstiili & Muoti ry.

Lahti mukaan poistotekstiilien keräykseen

Tekstiilien erilliskeräysvelvoite tulee koskettamaan myös Lahtea, jossa ei ole vielä mahdollisuuksia tekstiilijätteen kierrättämiselle. Uudelleenkäyttöön kelpaavat tekstiilituotteet voi ohjata hyötykäyttöön hyväntekeväisyysjärjestöille mutta rikkinäiset ja loppuun kuluneet tekstiilit ohjataan laitettavaksi energia- tai sekajätteeksi (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2020). Vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi valitun Lahden tulisi olla suunnannäyttäjänä jätehuollon saralla, johon poistotekstiilien kierrätysmahdollisuus olisi erinomainen lisä.

Kirjoittajat: Linda Karlström, Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, joka on toiminut useassa poistotekstiileihin liittyvässä projektissa. Lea Heikinheimo, TkT, toimii yliopettajana ja projektipäällikkönä LAB ammattikorkeakoulussa

Lähteet:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851

Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023. 2019 [viitattu 22.2.2020]. Saatavissa: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCE583325-9A4F-4A2F-8CDC-40605B1B5E6C%7D/133565

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. 2020. Vaatteet ja tekstiilit [viitattu 22.2.2020]. Saatavissa: https://www.phj.fi/jatehaku/vaatteet-ja-tekstiilit/

Salmenperä, H. 2017. Poistotekstiileihin kytkeytyvät juridiset ja hallinnolliset tulkinnat sekä menettelyt. SYKE [viitattu 23.2.2020]. Saatavissa: https://storage.googleapis.com/turku-amk/2018/02/termit-ja-lainsaadanto_syke.hannasalmenpera.2017.pdf

Kuvat:

KUVA 1. Karlström, L. 2020. Poistotekstiilien keräyskokeilu Sortti-asemilla. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu [viitattu 7.3.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003042965

KUVA 2. Suomen Tekstiili & Muoti ry. 2020. Poistotekstiilien jalostuslaitoksen pilotti avautuu 2020 [viitattu 25.3.2020]. Saatavissa: https://www.stjm.fi/uutiset/poistotekstiilien_jalostuslaitos_2020/

Taulukko 1: Karlström, L. 2020. Poistotekstiilien keräyskokeilu Sortti-asemilla. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu [viitattu 7.3.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333425/Karlstrom_Linda.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *