Poistotekstiilien kiertotalouslaitos aloitti toimintansa 

2.11.2021 oli historiallinen päivä pohjoismaiselle tekstiilikierrätykselle. Paimiossa avattiin Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostava kiertotalouslaitos. LAB-ammattikorkeakoulusta oli mukana avajaisissa runsaasti kutsuvieraita. Avajaisissa juhlapuheenvuoron esittänyt Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen nosti esille Paimion tehtaan tärkeyden osana valtavan laajaa tekstiilien arvoketjua.    

Värikkäistä legoista rakennettu, leikkisä malli laitoksesta
Kuva 1. Jalostuslaitoksen havainnointi. (Kuva: Niko Rintala) 

Laitoksen toiminta perustuu vahvasti yhteistyölle ja siinä toimii kaksi eri linjastoa. Toista linjastoa hallinnoi Rester Oy, jonka tavoitteena on hyödyntää yritysten poistotekstiiliä ja löytää kansainvälisestikin merkittäviä ratkaisumalleja yritysten tekstiilien kierrättämiseen. Rester Oy:n toimitusjohtaja Outi Luukko painotti puheenvuorossaan tuottajien intressiä siirtyä kierrätysmateriaalien käyttöön mm. EU:ssa tapahtuvan kiristyvän regulaation sekä ympäristökysymysten myötä.   

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) vastaa linjastollaan kotitalouksien poistotekstiilin kierrätyksestä ja mahdollistaa arvokkaan tekstiilimateriaalin kierrätysmahdollisuuden kotimaassa. LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä kertoi puheenvuorossaan yhtiön pitkäjänteisestä työstä liittyen poistotekstiilien keräämiseen, lajitteluun, kierrätykseen ja jalostamiseen erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta.  

LAB mukana verkostossa  

LAB-ammattikorkeakoulu on kantanut kortensa yhteistyön kekoon osallistumalla Telaketju -verkoston toimintaan ja hankkeisiin vuodesta 2017 lähtien. Tekstiilien kiertotalouden kehittämiseen keskittyvät Telaketju -projektit kokosivat yhteen julkisia ja yksityisiä toimijoita sekä tutkimus- ja oppilaitoksia, jotka kukin tahollaan pyrkivät kehittämään tekstiilien kierrätysmahdollisuuksia kansallisesti vastauksena Euroopan komission asettamiin erilliskeräysvelvoitteisiin (EU direktiivi2018/851, 58). Velvoitteiden mukaan tekstiilijäte tulee kerätä ja kierrättää kuten muutkin jätefraktiot jopa 60 % tehokkuudella ja Suomen jätelain uudistuksen myötä erilliskeräysvelvoite Suomessa alkaa jo vuonna 2023 (Valtioneuvosto 2021, 52).    

Paali sinisäivyistä kuitua
Kuva 2. Prosessoitua kierrätyskuitua. (Kuva: Niko Rintala)

Uudessa laitoksessa pystytään käsittelemään noin 10 % Suomessa tuotetuista poistotekstiileistä kierrätyskuiduksi. Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä ja suodatinkankaita sekä komposiitteja. Uusia innovaatioita ja kuitujen jatkokäytöstä kiinnostuneita yrityksiä kaivataan kuitenkin lisää, jotta laadukas kierrätysraaka-aine saadaan pysymään kierrossa kehdosta-kehtoon mallin mukaisesti.   

Kansallisen yhteistyön merkitys on suuri myös jatkossa ja sitä pyritään kehittämään mahdollistamalla erilaisten testausalustojen ja alhaisen kynnyksen tutkimus-kehitysmallien laadinnalla. Yksistään suomalaisten tekstiilivirtojen kierrättämisen arvioidaan mahdollistavan jopa 30 000 työpaikkaa, minkä lisäksi tekstiilivirtojen ohjaamista muista maista harkitaan laadukkaiden kierrätysmateriaalivirtojen mahdollistamiseksi. 

  

Kirjoittajat

LAB-ammattikorkeakoulun Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot-tutkimustiimin jäsenet yliopettaja Lea Heikinheimo (TkT), TKI-asiantuntija Anna Keskisaari (TkT) ja kehitysinsinööri Niko Rintala (BEng)

Lähteet  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851. Euroopan unionin virallinen lehti 14.6.2018. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN  

Valtioneuvosto. 2021. Suomen kestävään kasvun ohjelma: Elpymis- ja palautumissuunnitelma. Helsinki: Valtioneuvoston julkaisuja 2021:52. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-840-6  

Linkit   

Linkki 1. Rester Oy. 2021. Mahdollistamme tekstiilikuiduille uuden elämän. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://rester.fi/  

Linkki 2. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. 2021. Lounais-Suomen Jätehuolto. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://www.lsjh.fi/fi/

Linkki 3. Telaketju. 2021. Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *