Puutekniikka.info – Tietoa puualan insinöörikoulutuksesta nuorille aikuisille

Toimenpiteet puutekniikan markkinoinnin hyväksi käynnistettiin vuonna 2013. Silloin valmistui ensimmäinen puutekniikan markkinointisuunnitelma. Yksi päätavoitteista oli www-sivujen luominen. Sivuston tarkoituksena oli jakaa näkyvästi ja tehokkaasti tietoa puualan insinöörikoulutuksesta.

Puutekniikka.info sivuston kehityskaari

Vuonna 2014 pinnalla olivat Nokian Windows-puhelimet. Uusi Windowsin ”ruutu”-ulkoasu koettiin innovatiiviseksi ja raikkaaksi.  Samaa ilmettä pyrittiin hyödyntämään puutekniikka.infon ulkoasussa. Ensimmäinen luonnos sivuston ilmeestä saatiin muotoilutoimistolta keväällä 2014.

Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Sivuston layout-suunnitelma vuodelta 2014

Sivustosta haluttiin tehdä visuaalisesti miellyttävä ja samalla informatiivinen sekä helppokäyttöinen. Sivusto saatiin avattua marraskuussa 2014 ja ensimmäisen vuoden käyttäjämäärä oli hienosti 11 000. Sivuja oli katseltu 49 000 kertaa, mikä oli varsin hyvä tulos uudelle koulutuksesta kertovalle sivustolle.

Seuraavina vuosina sivustolle tuotettiin erilaisia sisältöjä, kuten opiskelijatarinoita, videoita ja tarinoita puutekniikan yhteistyökumppaneista. Myös sivuston ilmeeseen tehtiin muutoksia, lähinnä videoihin liittyen. Sivusto paisui sisällöltään kohtalaisen laajaksi, mikä toi haasteita sen käytettävyydelle ja sisällön päivitettävyydelle. Kävijämäärät alkoivat laskea alkuvuosiin nähden. Siihen saattoi vaikuttaa se, että sivuston markkinointibudjetti oli olennaisesti pienempi kuin alkuvuosina 2014–2015.

Istunnot nettisivuilla vuosittain ajanjaksolla 15.2. –15.4.:

  • 2016: 4094 istuntoa, 3,18 sivua / istunto, 62 s / istunto
  • 2017: 3921 istuntoa, 2,96 sivua / istunto, 40 s / istunto
  • 2018: 2050 istuntoa, 3,83 sivua / istunto, 77 s / istunto
Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva, henkilö, näyttö, valkokangas

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 2. Sivuston etusivu vuonna 2018

Puutekniikan markkinointisivusto tuli elinkaarensa päähän vuoden 2018 yhteishaun jälkeen. Sivuston uusimistarpeesta oli keskusteltu jo jonkin aikaa ja uuden sivuston suunnittelua päästiin aloittamaan syksyllä 2018. Puutekniikan markkinoinnissa jo pitkään mukana ollut tamperelainen viestintätoimisto alkoi kartoittaa sopivia yhteistyökumppaneita tulevaan projektiin. Sopivat kumppanit olivat tiedossa loka-marraskuun vaihteessa.

Uusi maailma tehdään puusta

Uusituilla sivuilla haluttiin huomioida mobiilikäyttäjät aiempaa paremmin. Sivustolta karsittiin kaikki turha ja ylimääräinen pois, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa erityisesti mobiilikäyttäjiä ajatellen, Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) viestintästrategian mukaisesti. Sivusto pyrki olemaan visuaalisesti houkutteleva ja siellä liikkumisen tuli olla selkeää ja yksinkertaista.

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, tietokone, elektroniikka, valokuva

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 3. Uuden sivuston visuaalinen ilme sekä tietokoneella että puhelimella katsottuna.

Uudet sivut valmistuivat juuri ennen vuoden 2019 yhteishakua. Vuosi 2020 toi mukanaan uusia muutoksia, kun LAMK ja Saimia fuusioituivat. Siihen reagoitiin ajoissa ja tarvittavat logo- ja tekstimuutokset päästiin tekemään sivuille 2019 loppuun mennessä. Videomateriaalit editoitiin uuden LAB-ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Seuraavassa osassa käsitellään uusien sivujen markkinointitoimenpiteitä ja niiden vaikutusta 2020 yhteishaun hakijamääriin.

Kirjoittaja

Jari Suominen on puutekniikan lehtori ja vastaa puutekniikan markkinoinnista liittyen puutekniikka.info-sivustoon LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Linkit

LAB. 2020. Uusi maailma tehdään puusta. Saatavissa: https://puutekniikka.info/

Kuvat

Kuva 1. Isko Lappalainen. 2014.

Kuva 2. Jari Suominen. 2019.

Kuva 3. Kimmo Pitkänen. 2019.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *