Ota luonto avuksi työstä palautumiseen

Päijät-Soten kanssa yhteistyössä toteutettavassa PPBP-hankkeessa (LAB 2022) pilotoidaan kestävän työmatkaliikkumisen vaihtoehtoja ja kiinnitetään huomiota myös työstä palautumiseen.

Kiireisen päivän jälkeen olo on kuin kuiviin puserretulla tiskirätillä. Kotityöt odottavat ja mieltä painavat työpäivän aikaiset tapahtumat sekä keskeneräiset asiat, jotka pitäisi saada valmiiksi. Tuntuu, että voimia revitään joka suuntaan, edes hetken hengähdystauko olisi paikallaan. Onneksi apu löytyy läheltä.

Tiedämme liikunnan positiiviset vaikutukset hyvinvointiimme. Jo näiden vuoksi kannattaa auto vaihtaa polkupyörään tai kävelyyn. Moninkertaisen hyödyn saa, jos reitin suunnittelee kulkemaan luonnonympäristössä.

Monenlaisia vaikutuksia

Hyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen Stimilonin (2022) perustaja ja luonto-ohjaaja Helena Heinonen kertoo luonnon tekevän meille hyvää monin eri tavoin niin fysiologisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin (Heinonen 2022).

[Alt-teksti: Kesäinen metsä ja kapea metsätie. Keskellä kuvaa näkyy puiden runkojen takaa auringonvaloa.]
Kuva 1. Metsäisellä ympäristöllä on monia hyvinvointivaikutuksia, metsään kannattaa poiketa aina kun mahdollista. (Kuva: Mari Karhinen)

Luonnossa tulee liikuttua huomaamatta, ja sen myötä tapahtuvat fysiologiset vaikutukset kohdistuvat positiivisesti muun muassa sykkeeseen ja aineenvaihduntaan, lihaksetkin aktivoituvat eri tavalla kuin tasaisella asfaltilla kävellessä (Heinonen 2022).

Luonnossa saamme helpommin irtioton kokemuksen arjesta ja etäisyyttä mieltä rasittaviin asioihin, tämä palauttaa ja elvyttää parhaiten. Luonto ottaa vastaan tasavertaisena ja sellaisena kuin olemme, mikä on tervehdyttävä kokemus. (Heinonen 2022.)

Vaikka rehkimiselläkin on paikkansa, useimmille meistä hidastaminen on hyväksi. Luonnossa liikkuessa kannattaakin jättää puhelin taskuun, hidastaa vauhtia ja havainnoida ympäristöä. Kun kiinnittää huomionsa ympärillä oleviin asioihin, tuoksuihin ja ääniin, rentoutuu huomaamattaan. Seuraa hetki muurahaiskeon kuhinaa tai kuuntele lehtien havinaa tuulessa. Ajatukset selkiytyvät, keskittymiskyky paranee sekä luovuus lisääntyy. Kaikki tämä auttaa toipumaan stressistä, vähentää ahdistuneisuutta ja kohottaa mielialaa. (Heinonen 2022; Leppänen ym. 2017; Piippo 2017.)

Hyödyt saadakseen ei tarvitse lähteä usean päivän vaellukselle, jo noin 20 minuutin oleskelulla lähiluonnossa on runsaasti positiivisia vaikutuksia. Säännöllinen, vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa tapahtuva altistuminen antaa pitkäkestoiset terveyshyödyt. (Leppänen ym. 2017; Piippo 2017.)

Löydä oma tapasi nauttia luonnosta

Itselle on syytä olla myös armollinen ja muistaa, että pienikin teko tai muutos riittää ja siitä saa olla hyvä mieli. Luonnosta voi nauttia monin eri tavoin, ja kuka tahansa meistä voi löytää kulloiseenkin tilanteeseen sopivan tavan (Heinonen 2022).

[Alt-teksti: Talvinen metsä. Maassa on lunta ja puiden oksat ovat lumisia, osa pienemmistä puista on taipunut lumen painosta. Keskellä on näkyvissä kapea polku.]
Kuva 2. Luonnossa voi liikkua ympäri vuoden, ja muutoksia eri vuodenaikoina on kiinnostavaa seurata. (Kuva: Mari Karhinen)

Pyörällä tai kävellen kuljetut reitit kannattaakin suunnitella kulkemaan ainakin osittain luonnossa. Matka ehkä pitenee hieman, mutta hyödyt ovat moninkertaiset. Metsäisiä reittejä on myös miellyttävämpää kulkea verrattuna vilkkaasti liikennöityyn tiehen. Hengitysilma on raikkaampaa puiden tuottaessa happea sekä vähentäessä ilmansaasteita ja pienhiukkasia. Lisäksi puut vaimentavat melua, suojaavat tuulelta sekä paahteelta. (Leppänen ym. 2017; Piippo 2017.)

Löydä oma tapasi nauttia luonnon vaikutuksista ja tee samalla ympäristöteko. Hyvä olo palkitsee!

Kirjoittajat

Marjut Villanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii PPBP-hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä.

Mari Karhinen opiskelee Koulutuskeskus Salpauksessa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa.

Lähteet

Heinonen, H. 2022. Luonto-ohjaaja ja EcoTraining-ohjaaja. Stimilon. Haastattelu 30.6.2022.

LAB. 2022. Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa. Hanke. Viitattu 10.8.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoralla-potkulaudalla-ja-bussilla-paijat-sotessa-ppbp

Leppänen, M. & Pajunen, A. 2017. Terveysmetsä tunnista ja koe elvyttävä luonto. Toinen painos. Helsinki: Gummerus Kustannus Oy.

Metsähallitus. Luontoon.fi-verkkopalvelu. Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta. Viitattu 14.7.2022.
Saatavissa https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta.

Mielenterveystalo. Luonnon vaikutus hyvinvointiin. Viitattu 5.8.2022.
Saatavissa https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx.

Piippo, S. 2017. Elinvoimaa puista. Toinen painos. Helsinki: Minerva Kustannus Oy.

Stimilon. 2022. Viitattu 8.7.2022. Saatavissa https://stimilon.fi/