Pyörämatkailu kasvattaa, innostaa ja osallistaa lapsia

Pyöräily on nykyään kaikenikäisten harrastus, joskin eri-ikäisille pyöräilijöille yhä edelleen löytyy omat suosikkilajinsa. Lapsiin ja nuoriin profiloituneita pyöräilyn alalajeja ovat esimerkiksi BMX ja alamäkipyöräily, kun taas retkipyöräily ja maantiepyöräily ovat selkeimmin aikuisikäisen väestön suosiossa. Maastopyöräily on alun perin ollut nuorten aikuisten laji, mutta nykyisin sen harrastajakunta on laajentunut kattamaan kaikenikäiset polkijat.

Innokkaimpia pyöräilyn harrastajia ovat 10‒14-vuotiaat lapset, joista selvästi yli puolet harrastaa pyöräilyä (Tilastokeskus 2009). Samassa ikävaiheessa lapsi alkaa myös suuntautua kodin vaikutuspiiristä ulkopuoliseen maailmaan, ja kaverisuhteet sekä ryhmään kuuluminen näyttäytyvät hänelle erityisen tärkeinä (Korhonen 2021). Matkailun näkökulmasta juuri tämä ikävaihe luo erityisen suotuisat puitteet eliniän kestävän kiinnostuksen herättämiselle pyörämatkailua kohtaan.

Kuva 1. Liikunnallisten vanhempien matkassa hankittu kokemus tutustuttaa monen pienen polkijan pyörämatkailuun. (Kuva: Päivi Tommola)

Tuotteita ja palveluja perhepyöräilyyn

Perhepyöräilijät ovat eräs pyörämatkailun nousevista kohderyhmistä. Tälle kohderyhmälle kohdennettujen tuotteiden suunnittelussa tulee huomioida erityisesti koko perheelle sopiva vaativuustaso, palvelujen helppo saatavuus sekä turvallisuus. Perhepyöräilijät arvostavat palvelukokonaisuuksia, joissa on jätetty tilaa myös elämyksellisille elementeille (Ellare 2020).

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023a) on havaittu, että perhepyöräilyn palvelujen kysyntä Päijät-Hämeessä on kasvanut erityisesti liittyen maastopyöräilyyn. Ainakin Lahdessa ja Asikkalassa on äskettäin luotu uutta lapsille suunnattua infrastruktuuria pyöräilyyn, ja Päijät-Hämeeseen on ilmaantunut myös lasten maastopyöriä vuokraavia yrityksiä sekä yritysvetoista pyöräilyn leiritystoimintaa lapsille (Kalliorent 2023; Vierumäki 2023). Hankkeessa kartoitetaan tällä hetkellä Päijät-Hämeen parhaita perhepyöräreittejä esiteltäviksi yleisölle.

Ympäristökasvatusta pyöräillen Salpausselkä Geoparkissa

Myös Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen koordinoimasta Salpausselkä Bike Fest -tapahtumasta (LAB 2023b) löytyy lapsille suunnattua ohjelmaa. Tapahtuman retkistä osa soveltuu jo pyöräilykokemusta hankkineille lapsille, ja keskuspaikalla Camping Messilässä 27.5. järjestettävä Sepon ja Saulin geopark -pyöräkoulu on kohdennettu kokonaan perheen pienimpien tarpeisiin.

Tässä tapahtumassa pyöräilyn harjoitteluun yhdistyy myös ympäristökasvatuksellisia elementtejä, joiden sisällöt nousevat Salpausselkä Geopark -teemasta. Geopark-toiminnassa myös yleisesti ympäristökasvatus on eräs keskeisistä teemoista (Lahden kaupunki 2023).     

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa.

Lähteet

Ellare Oy. 2020. Pyörämatkailututkimus. Esitysmateriaali. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja 19.01.2022. Julkaisematon.

Kalliorent. 2023. Sähköpyörien vuokraus. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://kalliorent.fi/

Korhonen, L. Kasvu ja kehitys eri ikäkausina. Duodecim-terveyskirjasto. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/pla00018

LAB. 2023a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2023b. Salpausselkä Bike Fest. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://salpausselkabikefest.com

Lahden kaupunki. 2023. Salpausselkä Geopark ympäristökasvatusympäristönä. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/luontokoulu-kaisla/salpausselka-geopark-ymparistokasvatusymparistona/

Pyöräliitto. 2023. Pyöräilykasvatus. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://pyoraliitto.fi/toiminta/pyorailykasvatus

Tilastokeskus. 2009. Liikunnan harrastaminen. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://www.stat.fi/til/akay/2009/03/akay_2009_03_2011-05-17_kat_006_fi.html

Vierumäki. 2023. Pyöräily. Viitattu 7.3.2023. Saatavissa https://vierumaki.fi/pyoraily