Yhteisöllisiä yrittäjyyskasvatusmenetelmiä Sambiaan

LAB-ammattikorkeakoulun johtamassa Yhteisöllisiä yrittäjyyskasvatusmenetelmiä Sambiaan-hankkeessa (LAB 2023) kartoitetaan ja kehitetään paikallista yrittäjyyskasvatuksen toimintaympäristöä Sambiassa. Loppuvuodesta 2022 käynnistynyttä hanketta rahoittaa ulkoasiainministeriön Finnpartnership, ja toteutusaika on kaksi vuotta.

LAB-ammattikorkeakoulusta hanketta ovat toteuttamassa markkinoinnin ja kansainvälisen kaupan lehtori Ville Lehto sekä TKI-asiantuntija Terhi Tuominen. Hankkeen osatoteuttajana on myös LUT-yliopisto, josta mukana ovat sähkötekniikan tutkijaopettaja Antti Pinomaa sekä jatko-opiskelija Leticia Tomas Fillol.

Tiimi teki hankkeen puitteissa ensimmäisen viikon kestävän matkan Sambiaan tammi‒helmikuun vaihteessa 2023. Hankkeen aikana LABin ja LUTin tiimi tekee kaksi matkaa Sambiaan, ja paikallisen yliopiston opettajat tulevat tutustumaan myös LABin yrittäjyyskasvatusmenetelmiin.

Kuva 1. Hanketiimi paikallisessa Mulungushin yliopistossa Sambiassa. (Kuva: Terhi Tuominen)

Vaihtoehto polttopuun käytölle

Hankkeessa tutkitaan, miten sähköistys ja digitalisointi edesauttavat etäällä olevien paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden kehittymisessä sekä yrittäjyyden ja uusien työpaikkojen luomisessa. Projekti liittyy Afstor Oy:n hakemaan Afstor aurinkokeittimien lokalisointi -hankkeeseen ja toimii siis LABissä nimellä Yhteisöllisiä yrittäjyyskasvatusmenetelmiä Sambiaan (LAB 2023). Afstor Solar Home and Cooker System pyrkii mahdollistamaan Afrikassa muun muassa metsitystä, sähköistystä, digitalisaatiota ja koulutusta sekä kompensoi hiilidioksidipäästöjä vähentämällä puunpolttoa (Afstor 2023).

Polttopuun käyttö ruuanlaitossa on yksi Afrikan ja samalla maailman suurimmista ongelmista. Aurinkosähköllä toimivan keittimen avulla voidaan vähentää polttopuun käyttöä. Perhe saa sähkövalon, ja keitin voi mahdollistaa myös lasten koulunkäynnin, koska aikaa vapautuu puunkeräämiseltä. (Schönberg 2020.)

Yrittäjyyskoulutuksella tavoitellaan tämän kehittyneen infrastruktuurin tehokkaampaa hyödyntämistä paikallisyhteisöjen elinvoiman parantamisessa. Hankkeessa tehdään PESTEL- analyysi, jossa selvitetään relevantit poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset, teknologiset, ympäristölliset ja lainsäädännölliset tekijät. Lisäksi luodaan suhteet yliopistojen ja korkeakoulun avainhenkilöiden välille ja tutustutaan Mulungushin yliopiston yrittäjyyskasvatuksen ja teknisten alojen nykyisiin toimintamalleihin.

Tavoitteena pitkäaikainen yhteistyö

Mulungushin yliopiston henkilöstölle järjestetään mahdollisuus tutustua LABin yrittäjyyskasvatuksen toimintamalliin Lappeenrannassa. Projektissa järjestetään myös opetusmenetelmiin sekä opetussuunnitelman kehittämiseen liittyvää koulutusta. Hankkeen kohteena ovat Mulungushin kaupunki sekä Chisuwon ja Chiyumun kylät Monzen alueella Etelä-Sambiassa. (LAB 2023).

LABin johtama hanke painottuu toimintaympäristön selvityksiin, kumppanuussuhteiden luomiseen ja syventämiseen, toiminnan suunnitteluun ja Mulungushin yliopiston henkilöstön kouluttamiseen esimerkiksi opetusmenetelmien ja opetussuunnitelmien kehittämisen osalta. Afstor Oy kaavailee hakevansa hakea myöhemmin jatkohanketta toiminnan pilotointiin. Samassa vaiheessa tukihankkeen toimijoilla on tarkoitus pilotoida luotua toimintamallia käytännössä.

Tavoitteena on pitkäaikainen ja strateginen yhteistyö paikallisen Mulungushin yliopiston ja Afstor-yrityksen kanssa. Yhteistyökumppanina on myös Green Living Movement Sambiassa (Green Living Movement 2020).

Kirjoittajat

Terhi Tuominen, KTT, toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Ville Lehto, KTM, toimii markkinoinnin ja kansainvälisen kaupan lehtorina ja hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet  

Afstor. 2023. Yrityksen internetsivut. Viitattu 27.2.2023. Saatavissa https://www.afstor.com/

Green Living Movement. 2020. Järjestön internetsivut. Viitattu 6.3.2023. Saatavissa http://www.glmglobal.org/?lang=fi

LAB. 2023. Yhteisöllisiä yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä Sambiaan. Hanke. Viitattu 27.2.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yhteisollisia-yrittajyyskasvatuksen-menetelmia-sambiaan-communal-entrepreneurship

Schönberg, K. 2020. Suomalaiset keksivät miten Afrikan metsät voidaan pelastaa – sambialaiskylässä ei enää kerätä puita poltettavaksi vaan istutetaan niitä. Yle. Viitattu 27.2. 2023. Saatavissa https://yle.fi/a/3-11341957