Päivittäiset arkistot: 29.2.2024

5 artikkelia

Muovimateriaalien tunnistamisen merkitys

Kierrätyksessä materiaalien tunnistaminen on tärkeää, sillä käytetyt raaka-aineet vaikuttavat materiaalin hyödyntämiseen. LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratoriossa tutkitaan erilaisten käytöstä poistuvien materiaalien kierron haasteita. Eri menetelmin määritellään materiaalien prosessoitavuutta sekä […]

Amk-opinnäytetyöt muuttuvan työelämän tutkimusresurssina

Opinnäytetöiden käyttäminen ammattikorkeakoulujen ja työelämäorganisaatioiden päivittäisessä kehittämistoiminnassa voisi olla vahva strateginen tavoite. Hyvinvointialalla tämä mahdollistaisi yhä kestävämmän yhteistyön oppilaitosten, hyvinvointialueiden ja yritysten välille. Amk-tasoisissa opinnäytetöissä […]