Resurssien vaikutus kokeilukulttuuriin

Elokuvissa, aivan kuten yrityselämässäkin, raha ratkaisee sen, kuinka paljon voidaan kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, summaa Lontoon DNEG:llä työskentelevä suomalainen Timo-Pekko Nieminen (2023). Hän työskentelee elokuvien erikoistehosteita tekevällä DNEG:llä, jonka Lontoon toimistossa on yhteensä 600 työntekijää.

Nieminen on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut myös yrittäjänä, ja siksi hän tietää, millaiset asiat rajoittavat yrittämistä. Intohimo erikoistehosteisiin sai hakeutumaan ensiksi opettajaksi ja sitten yrittäjäksi. Jos elokuvan tuotannolla on rahaa käytössään rajattomasti, voidaan joku kohtaus ottaa uudelleen, vaikka kuinka monta kertaa. Tässä kuitenkin raha on juuri se ratkaiseva asia. Kokeilukulttuurista joudutaan tinkimään pienemmissä tuotannoissa. (Nieminen 2023.)

Yhteistyöllä voidaan kuitenkin edes osittain ratkaista tätä ongelmaa. Elokuvien erikoistehosteita tehdessä kilpailijat ovat myös yhteistyökumppaneita. Yhden filmin tekemiseen saattaa osallistua pitkälti toista tuhatta ihmistä (Nieminen 2023.) Yhteistyö mahdollistaa pienemmällekin toimijalle osallistumisen isompiin tuotantoihin.

Nämä kaksi asiaa pätevät yhtä lailla myös yritysmaailmaan. Vaikkei kokeileminen itsessään maksaisi yritykselle mitään, vie se aina aikaa ja työtunteja. Talouden tiukentuessa ja resurssien niukkuudessa on kokeilukulttuuri usein se, mistä säästetään ensimmäisenä.

Aloita kysymällä: Miksi?

Kannattavaan yritystoimintaan on julkaistu monta reseptiä, mutta kaikkia niitä yhdistää yksi merkittävä kysymys – miksi. Oman toiminnan suunnittelu kannattaa aina aloittaa kysymällä itseltään miksi tätä tekee. Jos vastaus on yrittäjän omista lähtökohdista tuleva, eli esimerkiksi: siksi koska tykkään neuloa, voi kannattavaan skaalautuvaan yritykseen olla vielä pitkä matka. (Pritchett 2023.)

Kuva 1. Miksi ja kenelle ovat avainkysymyksiä uutta yritystä suunniteltaessa. Kuvassa Mike Pritchett. (Kuva: Emma Latvala)

Miksi-kysymys myös paljastaa sen, onko myytävä tuote tai palvelu sellainen, jolla on kysyntää, ilman että myyntiä tarvitsee kokeilla tai pilotoida. Ostetaanko tuotetta koska se on arjen välttämättömyys? Vai liittyykö kysyntään sittenkin joku trendi? Yrittäjän on kuitenkin itse tiedostettava ja huomioitava tuotteen kysyntä myyntiä suunnitellessaan.

Kysymys paljastaa usein myös, onko yritys rahoituskelpoinen. Rahoittajia, olivatpa he sitten yksityisiä sijoittajia tai julkisen rahan myöntäjiä, kiinnostaa aina miksi yritys tarvitsee rahaa. Miksi ja kenelle ovatkin avain kysymyksiä omaa sijoittajaesitystä laadittaessa. (Pritchett 2023.)

Mike Pritchett on lontoolainen pitkän uran tehnyt yrittäjä. Hän osallistui tapaamiseen Lontoossa 22.11.2023, jossa 18 suomalaista nuorta vieraili paikallisten startup-yrittäjien vieraina tutustuen ja oppien startup-yrittäjyydestä kansainvälisillä markkinoilla.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen, muutosvalmiuksien parantaminen ja ekosysteemityö kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Nieminen, T-M. 2023. Esitys tapaamisessa. 22.11.2023. Lontoo

Pritchett, M. 2023. Esitys tapaamisessa. 22.11.2023. Lontoo.