Tv:stä tutut reality-konseptit hankkeiden hyötykäyttöön

Ammattikorkeakoulujen TKI-kehittämishankkeissa on totuttu hyödyntämään erilaisia toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla hankkeen kohderyhmään kuuluvat pystyvät kehittämään esimerkiksi omaa liiketoimintaansa tai osaamistaan. Jotta hanketoiminta ei jämähtäisi samoihin kaavoihin tai perinteisiin malleihin, kannattaa asiantuntijoiden hakea rohkeasti ideoita uusiin ja innostaviin toimintatapoihin osallistumalla esimerkiksi muiden TKI-hankkeiden tapahtumiin. Näin tapahtui minulle, kun uskaltauduin Leijonan Luolaan ja sain kipinän pohtia, voisiko hanketoiminnan toteuttamiseen hakea laajemminkin ideoita ja toimintatapoja asiantuntija-alojen ulkopuolelta, esimerkiksi tv:stä tuttujen reality-ohjelmien konseptien avulla.

Vastaus on kyllä. Esimerkiksi PARASTA ITÄÄ! -hanke (LAB 2023) on mukana järjestämässä yhdessä Etelä-Karjalan liiton, ELY-keskuksen, Suomen kulttuurirahaston ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa Kulttuurileijonien luola -tapahtumia Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueella.

Konsepti perustuu tv:stä tuttuun Leijonan Luola -ohjelmaan, jossa yrittäjät esittelevät liikeideansa pääomasijoittajaraadille tavoitteenaan saada joku ”leijonista” mukaan sijoittamaan esiteltävään ideaan. Kulttuurileijonien luola poikkeaa hieman tv:stä tutusta konseptista; siellä ei ole tarjolla pääomasijoittajia tai rahapalkintoa, mutta asiantunteva raati antaa rehellisen ja suoran palautteen esitettävästä kulttuurialan ideasta sekä oman näkemyksensä siitä, miten ideaa kannattaisi jalostaa ja viedä käytäntöön.

Kuva 1. Kulttuurileijonien luolaan uskaltautuva saa kulttuurialan ideastaan luotettavaa palautetta  asiantuntijoilta. (Etelä-Karjalan liitto 2023a)

Seuraava Kulttuurileijonien luola järjestetään 19.9.23 Kouvolassa (ELY 2023). Etelä-Karjalassa tapahtuma järjestettiin 8.6.23 Lappeen Ruustinnassa (Etelä-Karjalan liitto 2023a), missä esiteltiin viisi paikallista kulttuurialan ideaa.

Hankkeille reality-konseptien hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden toiminnan näkyvyyden lisäämiseen ja uusien tapahtumien luomiseen. Esimerkiksi Kulttuurileijonien luola oli avoin yleisölle, vaikkakin tilaisuus oli ensisijaisesti tarkoitettu luovien alojen ja kulttuurin toimijoille, yrityksille, organisaatioille, ammatinharjoittajille ja harrastajille sekä näiden kumppaneille ja verkostoille (Etelä-Karjalan liitto 2023b).

Miten olisi Lego Masters ja prototyypit?

Konseptien hyödyntämisellä voidaan hakea perinteiseen hanketoimintaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja, jotka aktivoivat osallistujia ja tuovat uusia innovatiivisia toimintatapoja käyttöön. Tv:stä tutut realityjen nimet ehkä lisäisivät hanketoiminnan ja -tapahtumien houkuttelevuutta. Esimerkiksi supersuosittu Lego Masters -konsepti voisi hyvin taipua palvelumuotoiluun tai nopeaan kokeilevaan kehittämiseen liittyvien hankkeiden toimintaan uusien prototyyppien ja ideoiden kehittämiseen innovatiivisella ja hauskalla tavalla.

Keskeisenä osana reality-konseptien hyödyntämisessä hanketoiminnassa ei kuitenkaan ole perinteisen tv:n tavoin julkisuus. Hyödynnettävien konseptien avulla osallistujilla on mahdollisuus  esitellä liikeideaansa sekä saada asiantuntevaa palautetta sekä jatkokehittämisideoita. Lisäksi konseptit mahdollistavat osallistujien kehittää itseään ja omia taitojaan sekä ennen kaikkea verkostoitua erilaisten sidosryhmien kanssa ja löytää tarvittavia kumppaneita menestyvän liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjoittaja

Elsa Melkko toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

ELY. 2023. Ajankohtaista. Kymenlaakson kulttuurileijonien luola. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://urly.fi/3bPn

Etelä-Karjalan liitto. 2023a. Kutsu. Etelä-Karjalan Kulttuurileijonien luola. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa  https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2023/04/Kulttuurileijonien_luola_KUTSU2023-EK_pieni.pdf

Etelä-Karjalan liitto. 2023b. Liiton tapahtumat. Etelä-Karjalan Kulttuurileijonien luola. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://liitto.ekarjala.fi/kulttuurileijona/

LAB. 2023. PARASTA ITÄÄ! Ylialueellisella yhteistyöllä hyvinvointia. Hanke. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa  https://www.lab.fi/fi/projekti/parasta-itaa-ylialueellisella-yhteistyolla-hyvinvointia