Rintojen omatarkkailusta elämäntapa

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu keskimäärin 5000 suomalaista naista vuosittain. Sairastuneiden keski-ikä syövän toteamishetkellä on noin 60 vuotta, mutta syöpä voi kohdata tätä nuoremmatkin. (Vehmanen 2020.) Myös miehet voivat sairastua rintasyöpään (Terveyskylä 2018).

Suomessa rintasyöpä pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa seulontatutkimusten avulla. Myös rintojen säännöllinen omatarkkailu on avainasemassa. (Kaikki syövästä 2022.) Nykypäivänä rintasyövän ennusteen voidaankin todeta olevan erinomaisella tasolla (Vehmanen 2020).

Rintojen omatarkkailu suositellaan aloitettavaksi heti, kun rinnat alkavat kehittyä. Tärkeintä omatarkkailussa on säännöllisyys, jotta omat rintansa oppii tuntemaan mahdollisimman hyvin ja tunnistaa mahdolliset poikkeamat. Omatarkkailua kannattaa alussa toteuttaa kerran viikossa, ja tämän jälkeen voi rintoja tarkkailla kuukausittain. (Tunne rintasi ry 2022). Omatarkkailuun kuuluu rintojen sekä kainaloiden katselu ja tunnustelu (Hyvä elämä ilman syöpää 2022).

Nuorille suunnattu infograafi

Rintasyöpä ei ole vain iäkkäiden sairaus. Vuosittain rintasyöpiä todetaan muutamia myös alle 25-vuotiailla (Kaikki syövästä 2022). Nuorille kohdennettua tietoa rintasyövästä ja rintojen omatarkkailusta on saatavilla vähän. LAB-ammattikorkeakoulussa tehtiin kehittämistehtävänä Tunne rintasi ry:lle nuorille suunnattu infograafi rintojen omatarkkailusta.

Kehittämistehtävän haasteeksi osoittautui nuorten kiinnostuksen herättäminen rintojen omatarkkailuun. Infograafissa päätettiin käyttää nuorille suunnattua, selkeää ja helppolukuista kieltä. Tietoiskut ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Infograafin värityksellä ja kuvituksella pyrittiin eloisuuteen ja kiinnostavuuteen.

[Alt-teksti: Infograafin tekstejä ja linkkejä. Kahden piirretyn rintaparin alla lukee kaiken kokoiset, muotoiset ja väriset tissit ovat täydellisiä juuri sellaisenaan. Ohjeistuksen otsikkona on tsekkaa tissit ja alakohtia ovat 1 edestä ja sivuilta 2 rintojen alta 3 koko ja muoto sekä 4 rinnan iho ja nännit.]
Kuva 1. Kuvakaappaus nuorille suunnatusta infograafista. (Koskinen ym. 2022 pohjalta muokannut LAB Focus)

Infograafi on saatavilla netissä, jolloin se on helposti nuorten saatavilla. Aineistoon lisättiin myös Tunne rintasi ry:n sosiaalisen median tilit sekä linkit, joiden avulla lisätiedon hakeminen käy helposti.

Tuotos on saatavilla Tunne Rintasi ry:n nettisivuilla osoitteessa https://tunnerintasi.fi/tuote/infograafi-omatarkkailusta/.

Terveydenhoitajakoulutuksen kehittämistehtävien kautta on mahdollista vaikuttaa yhteiskunnallisesti eri viestintäkanavia hyödyntäen. Kirjoittajat uskovat nuorten motivoituvan paremmin omatarkkailuun, jos saatavilla on heille suunnattua tietoa aiheesta. Infograafin avulla tuodaan nuorille tietoa siitä, miten tärkeää omatarkkailun aloittaminen jo nuoruudessa on.

Kirjoittajat

Emilia Koskinen, Jenni Ryymin ja Nelli Piirainen valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta terveydenhoitajiksi (AMK).

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Hyvä elämä ilman syöpää. 2022. Tarkkaile rintojasi. Viitattu 19.9.2022. Saatavissa https://www.ilmansyopaa.fi/tarkkaile-kehoasi/rintojen-tarkkailu/.

Kaikki syövästä. 2022. Rintasyöpä. Viitattu 26.9.2022. Saatavissa https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/rintasyopa/?gclid=CjwKCAjw-L-ZBhB4EiwA76YzOcndcH57B2hFQ7H3hz06sbglfq7l4t_LgDL-sw1hTskidzE5PJ-PehoCOC4QAvD_BwE#rintasyovan-aiheuttajat.

Terveyskylä.fi. 2018. Miehen rintasyöpä. Viitattu 26.9.2022. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/syopatalo/sy%C3%B6p%C3%A4taudit/rintasy%C3%B6p%C3%A4/miehen-rintasy%C3%B6p%C3%A4.

Tunne rintasi ry. 2022. Omatarkkailu eri ikäkausina. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa https://tunnerintasi.fi/eri-ikakausina/

Vehmanen, L. 2020. Rintasyövän toteaminen, alatyypit ja ennuste. www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 26.9.2022. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00618#s6.

Linkit

Linkki 1. Koskinen, E., Piirainen, N. & Ryymin, J. 2022. Tissipuhetta – Infograafi omatarkkailusta. Viitattu 8.10.2022. Saatavissa https://tunnerintasi.fi/tuote/infograafi-omatarkkailusta/