Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeessa panostetaan tapahtumatoiminnan kehittämiseen

Kuudesta kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geopark -alueelle haetaan UNESCO Global Geopark -statusta. LAB-ammattikorkeakoulun Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke toimii Lahti Regionin Salpausselkä Geopark -yksikön tukena alueen näkyvyyden nostamisessa. Eräänä keinona näkyvyyden nostamisessa on luontoon ja hyvinvointiin liittyvän tapahtumatoiminnan kehittäminen.  

Tapahtumakonseptin kehittämisestä uusia ideoita 

Laaja yhteistyöverkosto ja alueen teema ”Veden muovaama maisema” tarjoavat oivat puitteet hyvinvointia tukevien palvelujen kehittämiselle Salpausselkä Geoparkin alueella. LABin opiskelijat tuottivat projektisyksy-kurssillaan Salpausselkä Geoparkille tapahtumakonseptin, joka pohjautui yhteistyössä mukana olleiden yrittäjien haastatteluihin. Toiveena oli löytää toimivia ideoita hyödynnettäväksi Salpausselkä Geopark -verkoston tulevassa toiminnassa. Opiskelijatiimi Pia Hentunen, Sanna Lehtinen ja Jaana Pennanen onnistui luomaan hienon kattauksen ideoita, joista hanketiimi piti ajankohtaisena erityisesti ideaa retkiruokakurssista. 

Kuva 1. Opiskelijatiimin luoma tarinapuu ja tapahtumaideoiden koonti. (Kuva: Pia Hentunen, Sanna Lehtinen & Jaana Pennanen) 

Makuelämyksiä metsässä  

Covid-19-pandemian aikana moni aloitteleva retkeilijä on löytänyt tiensä alueemme upeisiin luontokohteisiin, mutta ei vielä täysin hallitse retkeilyyn liittyviä käytännön taitoja, joista eräs oleellisimmista on maastossa ruokailu. Hyvin toteutettuna se voi olla myös asia, joka lisää retken elämyksellisyyttä ja hyvinvointivaikutusta. Siksi retkiruokakurssi voisi olla hyvä keino madaltaa kynnystä lähteä luontoretkelle. Paikalliset raaka-aineet ovat myös luontoarvo ja paikallinen ylpeytemme, jonka hyödyntäminen on lisäarvo kestävälle matkailulle. Tätä teemaa on edistetty Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeessa jo aiemmin mm. ideoimalla paikallisia lähiruoka-aineita hyödyntävien ruokatuotteiden reseptejä alueen yrittäjien käyttöön. 

Kuva 2. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeessa lanseerattu Huikopalan resepti on kaikkien alueen yrittäjien vapaasti hyödynnettävissä. (Kuva: Päivi Tommola) 

Elämyksellistä oppimista luonnossa 

Viime syksynä hankkeessa testattiin tapahtumaideaa, jossa elämyksellinen luontoliikunta yhdistyy alueen geologiaan tutustumiseen. Tätä ideaa noudattavien Salpausselkä Geopark -suunnistusten sarja on saamassa keväällä 2021 jatkoa alueen muissa kunnissa. Kalenteriin on jo merkitty tapahtumat 5.5 Aurinkovuorella (Asikkala), 20.5 Kullasvuorella (Padasjoki) ja 27.5 Pajulahdessa (Lahti). Suunnistus sopii kaiken ikäisille harrastajille, ja rasteille voi hyvin lähteä mukaan myös yhdessä kaverin kanssa. Suunnistamisen lomassa oppii lisää ympäröivästä luonnosta ja voi olla osaltaan mukana jakamassa tietoa Salpausselkä Geopark -alueen geologiasta ja alueen pyrkimyksistä saavuttaa UNESCO Global Geopark -status. 

Kuva 3. Salpausselkä Geopark -suunnistuksen ideassa yhdistyvät luontoliikunta, oppiminen ja hyvinvointikokemus. (Kuva: Kimmo Hirvonen) 

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen projektipäällikkönä. 

Lähteet 

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 09.02.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen 

LAB. 2020. LAB FOCUS. [Viitattu 09.02.2021]. Saatavissa: 
https://blogit.lab.fi/labfocus/geopark-suunnistuksessa-yhdistyvat-luontoliikunta-oppiminen-ja-hyvinvointikokemus/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *