Vetrea, HyTeLab ja HARKKA hankeyhteistyössä

Hyvinvointiteknologian rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kasvamassa.  Syksyllä 2020 toteutettu terveysalan yrityksen ja kahden hankkeen välinen yhteistyö lisäsi opiskelijoiden osaamista teknologian hyödyntämisestä asiakastyössä ja mahdollisti opiskelijoille monialaisen oppimisympäristön. Opiskelijoiden tekemän selvityksen avulla Yeti-jättitabletti (Yeti) tuli yksilölliseen kuntoutuskäyttöön.    

LAB-ammattikorkeakoulun HyTeLab -hankkeessa käynnistetty tutkimus- ja kehittämisyhteistyö Vetrean kanssa antoi loistavan tilaisuuden yhdistää kahden hankkeen toiminta sekä mahdollistaa uudenlainen teknologiaa hyödyntävä harjoitteluympäristö sosionomi-, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoille. HyTeLab- hankkeen yhtenä tavoitteena oli lisätä tulevien sote-ammattilaisten osaamista hyvinvointiteknologiaan liittyen ja valtakunnallisessa HARKKA -hankkeessa kehitetään monipuolisia harjoitteluympäristöjä.

Lahdessa toimivassa Vetrea EloVeikossa toteutetun kehittämisyhteistyön tavoitteena oli kartoittaa, miten teknologian avulla on mahdollista parantaa asumispalvelukodin asukkaan toimintakykyä sekä asukkaan tyytyväisyyttä palveluiden laatuun. Hyvinvointiteknologialla on tärkeä osa Vetrean palvelukonseptissa, ja tavoitteena on sen avulla tukea asukkaiden omatoimisuutta ja aktiivisuutta sekä edistää ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään hoidon tukena,  asukkaiden vapaa-ajan aktiviteeteissa sekä apuna yleisen hyvinvoinnin edistämisessä. (Vetrea, 2020).

Kuva 1. Jättikosketusnäytön korkeutta ja kaltevuutta voidaan säätää tarpeen mukaan (yetitablet.com, 2021)

Yeti on interaktiivinen jättikosketusnäyttö, jota voidaan hyödyntää vapaa-ajan aktiviteeteissa ja kuntoutuksessa. Koska näytön korkeus ja kaltevuus on säädettävissä, se lisää käytettävyyttä myös toimintarajoitteisille henkilöille.  Vetrea EloVeikon yhteisissä tiloissa Yeti on asukkaiden päivittäisessä käytössä muun muassa television katseluun, musiikin kuunteluun tai erilaisten muistia tai tarkkuutta harjoittavien pelien pelaamiseen. Sen tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia säännöllisen, henkilökohtaisen kohdennetun terapian muodossa halutaan hyödyntää laajemminkin.

Eri alojen opiskelijat yhteistyössä

LAB-ammattikorkeakoulun viisihenkinen opiskelijatiimi aloitti Vetrea EloVeikossa moniammatillisen yhteistyön hyödyntäen koulutusalojensa osaamista toimintakyvyn arvioinnissa ja tukemisessa. Kehittämisyhteistyön lisäksi fysioterapeuttiopiskelija oli noin kuukauden täysipäiväisessä harjoittelussa. Opiskelijat tekivät viidelle palvelukodin asukkaalle toimintakyvyn alkukartoituksen ja selvittivät, kuinka Yetin avulla voidaan tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asukkaille laadittiin yksilöllisiä harjoitteita Yetin sovelluksista.

Sovellusten valintaan vaikuttivat asukkaan omat mieltymykset sekä myös mahdolliset toiminnalliset rajoitteet.  

Pelillisyys toimintakyvyn tukemisessa

EloVeikon asukkaille Yetistä valikoitui erilaisia pelejä esimerkiksi tasapainon harjoittamiseen. Henkilölle, jonka käsien toimintaa haluttiin kehittää kevyen liikunnan avulla, ajateltiin Yetin pelillisyyden tuovan myös iloa ja tyytyväisyyttä. Valittujen sovellusten avulla haluttiin luoda asukkaalle onnistumisen kokemuksia ja kohentaa mielialaa.  Hänelle valikoitui koordinaatiopelejä, virtuaalikeilausta ja kaivinkone-simulaattoripeli. Näissä peleissä looginen ajattelu johtaa liikkeitä. Mukana on ongelmanratkaisutehtävä, jonka suoritus parantaa itsetuntoa ja korottaa asukkaan minäkuvaa.

Henkilöä, jolla on haasteita sosiaalisessa toimintakyvyssä, Yetin käyttö yhteisissä tiloissa ja omien mieltymyksen mukaisten sovellusten parissa (muun muassa karaokesovellus) auttaa toimimaan yhdessä muiden kanssa.    

Moniammatillisen kehittämisen hyödyt

Yetin käyttöön tutustuminen ja sen ohjaaminen asukkaille ja henkilökunnalle oli tärkeä kokemus teknologian hyödyntämisestä ja pelillisyydestä kuntoutuksessa. Opiskelijatiimin tekemät Yetin käytön suositukset viidelle asukkaalle ovat EloVeikon henkilökunnan ja asukkaiden käytössä, ja ne auttavat laajentamaan Yetin käyttöä myös muille asukkaille. Tämä tukee asukkaiden toimintakykyä ja tyytyväisyyttä.

Kehittämisyhteistyön myötä Vetrean ja LABin yhteistyö EloVeikossa jatkuu muun muassa fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoitteluympäristönä. 

Kirjoittajat

Pirjo Knuuttila, LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen lehtori, toimii HARKKA-hankkeen projektipäällikkönä.

Pirjo Tuusjärvi toimii LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla sekä HyTeLab (Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö) – hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

HARKKA- harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä. [Viitattu:12.2.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

HyTeLab – Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu:12.2.2021]. Saatavissa: https://www.hytelab.fi

Vetrea [Viitattu:12.2.2021]. Saatavissa: www.vetrea.fi

Yeti-jättitabletti, [Viitattu:12.2.2021]. Saatavissa: https://yetitablet.fi/

Kuva

Kuva 1. yetitablet.com, 2021. [Viitattu: 12.2.2021]