Salpausselkä Geoparkin Unesco Global Geopark -hakuprosessi huipentuu arviointivierailuun

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geoparkille haetaan Unesco Global Geopark -tunnustusta. Veden muovaama maisema -teemaa tunnustavan alueen geopark-yhteistyötä ja samalla myös hakuprosessia koordinoi Lahti Regionin yhteydessä toimiva Salpausselkä Geopark -yksikkö.

Hakuprosessia on edeltänyt pitkä valmisteluvaihe, jossa aktiivisesti mukana on ollut myös LAB-ammattikorkeakoulu yhteensä kolmen Hyvinvointia liikkumisesta ja elinympäristöistä -teemaan liittyvän geopark-hankkeen kautta. Tämä työ on pian huipentumassa, sillä hakuprosessi on edennyt loppusuoralle. Lokakuun viimeisellä viikolla alue sai vieraakseen kauan odotetun Unescon kansainvälisen arviointitiimin, jonka jäsenet tulevat tällä kertaa Islannista ja Norjasta.

[Alt-teksti: Ihmisiä avarassa ja hämärässä museotilassa, jossa on suuria puutynnyreitä ja muita sahdin valmistukseen perinteisesti käytettyjä esineitä.]
Kuva 1. Unesco Global Geopark -konseptissa nostetaan esille myös alueen kulttuuriperintöä. Hollolan Hirven isännän Ilkka Sipilän mailla tätä tarjoillaan kahden s:n, sahdin ja saunakulttuurin muodossa. Tässä vieraillaan Sipilän kokoamassa pienimuotoisessa sahtimuseossa. (Kuva: Päivi Tommola)

Arviointivierailun aikana arvioijat kiertävät Salpausselkä Geopark -henkilöstön ja Metsähallituksen, kuntien sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa tutustumaan valikoituihin kohteisiin jokaisessa alueen kuudesta kunnassa. Tietoa alueen hakemuksen kohtalosta joudutaan vierailun päättymisen jälkeen odottamaan vielä jonkin aikaa, sillä arvioijat tulevat antamaan vierailunsa pohjalta raportin Unescon geopark-neuvostolle, joka antaa oman suosituksensa hakemuksen hyväksymisestä, hylkäyksestä tai jatkoajasta joulukuussa. Virallinen päätös julkistetaan keväällä 2022. (Lahti Region 2021.)

Yhteistyökumppanit näkyvässä roolissa

Salpausselkä Geopark -yksikön toiminnanjohtaja Kati Komulaisen emännöimän vajaan viikon mittaisen vierailun aikana Unescon asiantuntijat pääsevät näkemään kattavan otoksen Salpausselkä Geoparkin upeita luonto- ja kulttuurikohteita, joista matkailun näkökulmasta kiinnostavimmat on koottu Salpausselkä Geopark -kohdeoppaaseen. Salpausselkä Geopark -yksikön ohella myös alueen sisällä muodostettu laaja geopark-toimijoiden yhteistyöverkosto osallistuu vierailun aikana kohteiden ja niihin liittyvien tarinoiden esittelyyn. Tämän artikkelin kirjoittaja oli mukana vierailun Hollolan osuudella, joka sisälsi maastokäynnin Tiirismaan−Pirunpesän alueella, pistäytymisen Hollolan uudessa pop-up-kulttuuritalossa, yritysvierailun Hollolan Hirven mailla ja tutustumisen Kiikunlähteeseen sekä Hollolan kirkonkylään ja Kapatuosian linnavuoreen.

[Alt-teksti: Kolme reppuselkäistä retkeilijää tutkii ulkona olevaa katosta, jonka alla on Tiirismaa-alueen kartta ja tietoa alueesta.]
Kuva 2. Tiirismaan−Pirunpesän alue on eräs Salpausselkä Geoparkin kansainvälisesti merkittäviksi arvioiduista geologisista kohteista. Erittäin suositulla retkeilykohteella risteilee useita merkittyjä retkeilyreittejä.  (Kuva: Päivi Tommola)  

Omalla tavallaan tämä lokakuinen päivä esitteli hyvän poikkileikkauksen koko alueesta. Ehdimme vierailla kansainvälisesti merkittäväksi arvioidussa geologisessa kohteessa ja Salpausselkä Geopark -infopisteessä, nähdä esimerkin toimivasta yritysyhteistyöstä ja tutustua tarinaan matkailun kääntöpuolista kohteella, josta tuli liian suosittu. Päivän kruunasi vierailu eräässä alueen upeimmista maisematorneista ja ammattitaitoisen oppaan tarjoilemat tarinat Hollolan kirkonseudun historiasta.

Tätä kaikkea ja paljon muuta on Salpausselkä Geopark, jonka toivomme ensi keväänä pääsevän liittymään 44 eri maan alueelle jakautuvien 169 aiemmin tunnustetun UGG-alueen joukkoon. Siitä tulisi silloin Suomen neljäs virallinen Unesco Global Geopark aiemmin tunnustuksen saaneiden Rokuan, Lauhanvuori-Hämeenkankaan ja Saimaan rinnalle.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän on tutustunut geopark-teemaan työssään Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen sekä sitä edeltäneen Salpausselkä Unesco Global Geopark -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Lahti Region. 2021. Unesco -hakuprosessin arviointivierailu Salpausselkä Geoparkin alueella. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/kutsu-28.10.2021-unesco-hakuprosessin-arviointivierailu-salpausselka-geopark-alueella.html

Linkit

Lahti Region. 2021. Salpausselkä Geopark -kohdeopas. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://visitlahti.fi/wp-content/uploads/2021/08/04082021-SGN-KOHDEOPAS-uusi-painos-100dpi.pdf

LAB. 2021. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen

LAB. 2020. Salpausselkä Unesco Global Geopark -hanke. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-unesco-global-geopark