SampoLAB Osaajaverstaan tila alkaa muotoutua

SampoLAB Osaajaverstas -hanke etenee vauhdilla. Tila on valittu ja vuokrasopimus tehty. Kalustaminen ja brändin valmistelut ovat käynnissä. Projektitiimi on tehnyt ahkerasti töitä löytääkseen sopivan tilan, joka vastaa Osaajaverstaan tarpeita.

SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa pilotoidaan toimintamalli, jossa elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaava koulutus- ja yrityspalvelut viedään oppilaitoskampusten ulkopuolelle Luumäelle, jossa ei ole ammatillista eikä korkea-asteen koulutusta. (LAB 2023.)

Kevään ja alkukesän 2023 aikana projektitiimi suuntasi Luumäen Taavettiin tutustumaan eri tilavaihtoehtoihin. Tavoitteena oli löytää tila, joka tarjoaisi Osaajaverstaalle mahdollisimman hyvät puitteet toiminnan käynnistämiseen. Viisi eri kohdetta oli alustavasti harkinnassa, ja niiden joukosta valikoitui kolme potentiaalista vaihtoehtoa.

Tiimioppimista tukien ja esteettömästi

Pedagogisten, tiimivalmentamista ja -oppimista tukevien tavoitteiden lisäksi yksi merkittävimmistä tekijöistä tilan valinnassa oli tilan sijainti sekä tilojen esteettömyys. Nämä periaatteet ovat tärkeitä, sillä ne takaavat, että Osaajaverstaaseen on helppo tulla, oli kyse sitten opiskelijasta, yrittäjästä tai muusta osallistujasta. Osaajaverstaan tiloiksi valikoitunut entinen liikehuoneisto on katutasossa ja keskeisellä sijainnilla Taavetin keskustassa.

Kuva 1. Tiloissa on pyritty paitsi saavutettavuuteen myös ekologisuuteen. (LAB 2023)

Tilan valinnan yhteydessä alkoi myös kalusteiden hankinta. Kalustamisessa otetaan huomioon niin toiminnallisuus kuin viihtyisyyskin, jotta tilasta tulisi paikka, jossa on ilo työskennellä, jakaa kokemuksia ja oppia uutta. Yhteistyötoimijoiden kanssa on hankittu laadukkaita kierrätyskalusteita, jotka palvelevat pitkälle tulevaisuuteen. Näin ollen myös ekologisia kestävän kehityksen tavoitteita on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin.

Ensimmäisiä kalusteita on jo viety tilaan ja lisätoimituksista on sovittu. Syksyn edetessä myös SampoLAB Osaajaverstaan brändin ilme saadaan valmiiksi, ja tila muokataan sen mukaisesti entistä innostavammaksi kohtaamispaikaksi.

Fyysiset, sosiaaliset ja pedagogiset ulottuvuudet

SampoLAB Osaajaverstas on paikka, jossa opiskelijat voivat kehittää osaamistaan tiimioppimista hyödyntämällä. Tämä kohtaamispaikka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden saada käytännön kokemuksia ja kehittää osaamistaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Yrittäjille ja yrityksille se puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tehdä oppilaitosyhteistyötä, täydennyskouluttaa työntekijöitä tai löytää kokonaan uusia osaajia.  

Osaajaverstaan tilan löytyminen, kalustamisen ja brändin luomisen eteneminen ovat olleet merkittäviä askelia kohti tulevaa. LAB-ammattikorkeakoulun, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Luumäen kunnan edustajien hanketiimi koostuu sitoutuneista ihmisistä, jotka ovat yhdistäneet voimansa ja vahvuutensa yhteisen tavoitteen ympärille. Osaajaverstaan fyysiset tilat ja projektihenkilöstön jaettu visio toiminnan tavoitteista mahdollistavat kokonaan uudenlaisen toimintamallin luomisen. Osaajaverstaan tilasta luodaan niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin pedagogisestikin innostavaa ja kannustavaa ympäristöä, joka houkuttelee kaikkia osallistujia mukaan.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä hankkeessa SampoLAB Osaajaverstas (LAB 2023).

Lähteet

LAB. 2023. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. Viitattu 4.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas