osaamisen kehittäminen

22 artikkelia

Toimistoautomaation uudet teknologiat kiinnostavat eteläkarjalaisia

Prosessilouhinta, ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat nousevia teknologioita. Prosessilouhinta (Process Mining, PM) hyödyntää tietojärjestelmien lokitietoa prosessien tehostamisessa. Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan rutiininomaisia tietotyön […]

Vertaisopettaminen keskiössä haavahoidon erikoistumisopinnoissa

LAB-ammattikorkeakoulun Haavahoidon asiantuntija -erikoistumisopinnoissa opiskelleet opiskelijat tekivät opintojen aikana kehittämistehtävän omaan työyksikköönsä. Tämä on yksi erikoistumisopintojen keskeisistä asioista; kehitetään ja parannetaan olemassa olevia toimintatapoja. Tämän […]