osaamisen kehittäminen

55 artikkelia

Julkisen taiteen täydennyskoulutus tuo yhteen taiteilijat ja yhdyskuntasuunnittelijat

Julkisen taiteen määrä on tasaisesti lisääntynyt viime vuosikymmeninä meillä ja maailmalla. Taidetta on 2000-luvulla hyödynnetty erityisesti uusien kaava-alueiden, kaupunginosien ja asuinkortteleiden elävöittämiseen sekä kiinnostuksen ja […]

Duodecim Oppiportti tutuksi sairaanhoitajaopiskelijoille jo opintojen aikana

Sote-alalla hyödynnetään työelämässä myös erilaisia verkkokursseja osana osaamisen kehittämistä sekä tiedon päivittämistä.  Hyvälaatuiset ja luotettavat digitaaliset sovellukset tarjoavat opiskelijalle työelämälähtöisen oppimisympäristön. Käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys ovat […]