osaamisen kehittäminen

16 artikkelia

Vertaisopettaminen keskiössä haavahoidon erikoistumisopinnoissa

LAB-ammattikorkeakoulun Haavahoidon asiantuntija -erikoistumisopinnoissa opiskelleet opiskelijat tekivät opintojen aikana kehittämistehtävän omaan työyksikköönsä. Tämä on yksi erikoistumisopintojen keskeisistä asioista; kehitetään ja parannetaan olemassa olevia toimintatapoja. Tämän […]

Valmennus- ja simulaatiokoulutus tukemassa hyvinvointiteknologian käyttöönottoa

Kansallisessa ikäohjelmassa tavoitellaan Suomen olevan ikäteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen mallimaa vuonna 2030, kokemuksia ja osaamista hyödynnetään laajasti maailmalla. Ohjelmassa tavoitellaan ikäihmisten hyvinvoinnin parantumista itsenäistä suoriutumista […]