oppimisympäristö

10 artikkelia

Sosionomiopiskelijoilla myönteisiä kokemuksia oppimisesta Osallisuuskorttelissa

Osallisuuskortteli-hankkeeseen (LAB 2021) osallistuneilta sosionomiopiskelijoilta on kerätty palautetta oppimisesta Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin työympäristöissä. Oppimisprosessi koettiin opiskelijalähtöiseksi ja mielekkääksi tavaksi suorittaa opintoja. Oppimisen ohessa […]