Selkeä ohjeistus helpottaa videovastaanoton aloitusta

Etäkuntoutus on tullut osaksi fysioterapian palvelutarjontaa, ja se on todettu vähintään yhtä hyödylliseksi, kun sitä on verrattu kasvokkain toteutettuun kuntoutukseen. Etäteknologioiden hyödyntäminen muuttaa kuntoutuksen toteutuksen monikanavaiseksi ja edellyttää näin uudenlaista toimintakulttuuria sekä uusien teknologioiden ja toimintakäytäntöjen omaksumista. (Salminen & Hiekkala 2019.)

Etäkuntoutuksen aloitus saattaa aiheuttaa epävarmuutta asiakkaissa. Etäfysioterapia käynnistettiin äkillisesti covid 19 -pandemian johdosta kaksi vuotta sitten. Etäkuntoutuksen videovastaanoton ohjeistus tehtiin silloin pikavauhtia, ja sen kehittäminen tuli nyt ajankohtaiseksi.

Fysioterapeuttiyrittäjälle on tärkeää, että asiakkaat saavat hyviä kokemuksia palvelusta. Asiakaslähtöisesti tehty ja toimiva ohjeistus videovastaanottoon tuo lisäarvoa asiakaspalveluun. ”Selkokieltä, nyt ymmärtää ja on helppo liittyä”. Oheinen asiakkaan vastaus palautekyselyyn kuvastaa hyvin uuden ohjeistuksen toimivuutta.

Asiakkaiden ääni kuuluviin yhteiskehittämisessä

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumisopintojen kehittämistehtävässä tavoitteena oli päivittää ja selkeyttää asiakaslähtöistä ohjeistusta videovastaanoton aloittamiseen. Ohjeen tulee motivoida asiakasryhmiä, joille teknologian käyttö on vieraampaa ja joilla voi olla ennakkoluuloja videovastaanottoa kohtaan. Aiempi ohjeistus videovastaanottoon oli tehty Covid-19 -pandemian siirrettyä terapian maaliskuussa 2020 etävastaanotoiksi. Silloinen kirjallinen ohjeistus ei riittänyt, vaan etävastaanoton aloittaminen edellytti lisäksi avustusta ja tarkempia neuvoja asiakkaalle puhelimitse. Ohjeita tarvittiin muun muassa kameran käyttämisestä sekä äänen ja kuvan säätämisestä. Fysioterapiayrittäjän käytössä olevan Viivi-etäsovelluksen (Diarium 2022) nopeiden päivitysten seurauksena ohjeistus ei ollut aina ajan tasalla.

Kuva 1. Monenlaisia perheitä palvelva videovastaanotto on tullut jäädäkseen. (GimpWorkshop 2018)

Uuden ohjeistuksen tekoon osallistui seitsemän asiakasperhettä sekä   kolme fysioterapeuttia. Ensiarvoisen tärkeää oli saada asiakkailta kehittämisehdotuksia ohjeeseen. Myös työyhteisön fysioterapeuttien kehittämisehdotukset huomioitiin ohjeistusta kehitettäessä.

Asiakkaat vastasivat kirjalliseen kyselyyn,  ja työyhteisön fysioterapeutteja haastateltiin yksitellen. Vastaukset analysoitiin, niiden perusteella ohjeistusta muokattiin ja kokeiltiin. Uutta ohjeistusta kokeiltiin perheellä, joka kokeili videovastaanottoa ensimmäistä kertaa. Ohjeistus toimi hyvin, eikä videovastaanoton aloituksessa ollut ongelmia. Palaute oli positiivista ja uusi asiakasohje otettiin käyttöön. Ohjeistus on nyt käytettävissä myös työyhteisön fysioterapeuteilla.

Kehittämistyö jatkuu

Ohjeistuksen kehittäminen tulee jatkumaan. Se lisätään yrityksen kotisivuille sähköiseen muotoon. Asiakaspalautetta ohjeesta kerätään jatkossa säännöllisesti, ja ohjeistusta päivitetään. Videovastaanotosta on tullut pysyvästi yksi terapian toteutusmuoto osana palveluvalikoimaa. Selkeä ohjeistus tuo varmuutta videovastaanoton aloitukseen.

Kirjoittajat

Eija Remes on fysioterapiayrittäjä.

Annamaija Id-Korhonen, TtM, työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Diarium. 2022. Etäterapia. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa https://www.diarium.fi/ominaisuudet/etaterapia/

GimpWorkshop. 2018. Lapsi, vauva. Pixabay. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/lapsi-vauva-s%c3%b6p%c3%b6-makea-taapero-3665694/                                                                                                                                                 

Remes, E. 2022. Fysioterapian videovastaanoton kirjallinen ohjeistus asiakkaalle. Erikoistumiskoulutuksen kehittämistehtävä. LAB-ammattikorkeakoulu. Julkaisematon aineisto.

Salminen, A. & Hiekkala, S. 2019. Suositukset etäkuntoutukseen. Teoksessa: Salminen, A. & Hiekkala. S. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Viitattu 8.4.2022.  Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302635/Kokemuksia_etakuntoutuksesta_saavutettava.pdf?sequence=5&isAllowed=y