Sidosryhmäyhteistyö lisäarvon tuojana

Sidosryhmillä tarkoitetaan järjestöjä, henkilöitä tai muunlaisia tahoja, jotka vaikuttavat organisaation kanssa ja ympärillä. Sidosryhmätoiminnalla viitataan kaikenlaiseen yhteistyöhön ja kommunikointiin sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyötä voi olla organisaatioiden tai yksilöiden välillä, ja se perustuu usein vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen tavoitteeseen. (Paasivaara et al. 2011.)

Yrityshautomo Business Mill on suhteellisen pieni toimija LAB-ammattikorkeakoulun sisällä. Tästä syystä Business Millillä sidosryhmät ovat tärkeässä roolissa. Business Millin toiminnassa olemme hyödyntäneet monipuolisesti erilaisia toimijoita toiminnan kehittämisessä sekä tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Osaa, ratkaise, kaupallista ja menesty

Business Millin yrityspalveluita on vahvistettu LAB-ammattikorkeakoulun Osaa, ratkaise, kaupallista ja menesty -projektissa. Projektin tavoitteena on ratkaista yrittäjien kehittämis- ja osaamistarpeita, hyödyntää paremmin LUT-yliopiston asiantuntemusta sekä vahvistaa opiskelijayrittäjyyttä (LAB 2022).

Projektin aikana olemme hyödyntäneet monipuolisesti sidosryhmiä tapahtumien osalta. Keväällä 2022 järjestetty Idearace-liikeideakilpailu sisälsi yhteistyötä monenlaisten toimijoiden osalta. Tapahtuma järjestettiin tiiviissä yhteistyössä LUT-yliopiston yrittäjyysyhteisön Lutesin kanssa. Tapahtuman tuomarit ja palkinnot puolestaan järjestettiin yhteistyönä yritysten, kuten OP Etelä-Karjalan ja Rantalaisen, sekä LUT-yliopiston kanssa.

[Alt-teksti: iso luentosali, jossa on yleisöä ja näytöllä teksti idearace finaali 13.4.2022.]
Kuva 1. Idearace-liikeideakilpailun finaalin tunnelmia huhtikuussa 2022. (Kuva: Larissa Lemmetty)

Myös syksyllä 2021 ja 2022 järjestetty opiskelijoille suunnattu Open House Tour -tapahtuma järjestettiin yhdessä yliopiston ja ammattikorkeakoulun organisaatioiden ja järjestöjen kanssa.

Projektin aikana on ollut mielenkiintoista tavata toimijoita eri tahoilta ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan. On ollut ilo huomata, että sidosryhmätyö tuottaa etuja molemmille osapuolille. Sidosryhmäyhteistyö lisää Business Millin näkyvyyttä. Yhteistyö yliopiston järjestöjen kanssa on edistänyt projektin tavoitetta lisätä Business Millin tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa. 

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa

Näin opiskelijana erityisesti yhteistyö opiskelijajärjestö Lutesin kanssa on tuntunut luontaiselta. Organisaationa Business Mill ja Lutes pyörivät yrittäjyyden ympärillä, molemmat organisaatiot haluavat innostaa yrittäjyyteen ja lisätä yrittäjyyttä paikallisesti. Lutes ja Business Mill näin ollen tukevat toisiaan. Lutes kerää ympärilleen yrittäjähenkisiä opiskelijoita, joita puolestaan Business Mill voi avustaa konkreettisesti tarjoamalla apuja ja neuvoja yrittäjyyteen. Yhteistyön sujuvuutta lisäävät Lutesin ja Business Millin toimitilojen läheisyys. Lutesin kanssa tiivistä yhteistyötä on pidetty yllä Idearacen ja muun toiminnan lisäksi myös orientaatioviikkojen avoimien ovien päivänä sekä DuuniDayssa yhteistä vierailupistettä pitämällä.

Projektin aikana sidosryhmäyhteistyö on käynnistetty LUT-yliopiston osaajien sekä opiskelijajärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että projektin päätyttyä yhteistyön vahvistamista jatketaan edelleen. Sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa monipuolisempaa toimintaa ja laadukkaampaa tapahtumien tuottamista. Yhteydenpito sidosryhmien välillä mahdollistaa ajatusten vaihtoa puolin ja toisin. Kokonaisuudessaan hyvä yhteydenpito erilaisiin sidosryhmiin voi tuottaa yllättäviäkin etuja.

Kirjoittaja

Larissa Lemmetty on projektityöntekijä LAB-ammattikorkeakoulun Osaa, ratkaise, kaupallista, menesty -projektissa (LAB 2022) sekä ympäristötekniikan opiskelija LUT-yliopistossa.

Lähteet

LAB. 2022. Osaa, ratkaise, kaupallista ja menesty. Hanke. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/osaa-ratkaise-kaupallista-ja-menesty

Paasivaara, L., Suhonen, M. & Virtanen, P. 2011. Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa. Helsinki: Tietosanoma.