Sijoittajan omat lähtökohdat ovat tärkein osa riskienhallintaa

Sijoittamisen suosion kasvu näkyy sijoitusinformaation selvänä lisääntymisenä. Sijoitusinformaatiota on kaikki sijoittamiseen liittyvä uutisointi aina talouslehtien sivuilta Facebookin ryhmäkeskusteluihin, joten sijoittamiseen liittyviin uutisiin törmää nykyisin lähes jokaisessa mediakanavassa. Aloittelevan sijoittajan voi olla vaikea tunnistaa, milloin sijoitusinformaatio on luotettavaa ja milloin se kannattaa jättää kokonaan huomiotta. Negatiiviset talousuutiset ja ennusteet markkinoiden romahtamisesta voivat saada sijoittajan turhaan pelkäämään sijoittamista, koska lopulta kaikkia mahdollisia riskejä tärkeämpi rooli on omalla riskienhallinnalla. (Murto 2020, 34.) Toisaalta negatiivisistakin ennusteista voi olla hyötyä markkinamuutoksiin varautuessa, jos vain oppii tunnistamaan luotettavat lähteet ei-luotettavista. 

Talousuutisissa on useimmiten se huono puoli, etteivät ne huomioi sijoittajien erilaisia lähtötilanteita, osaamista tai kokemusta. Lähtötilanteen tunnistamisella on suuri rooli riskinsietokyvyn arvioimisessa ja siten riskienhallinnassa. Esimerkiksi jonkun henkilön lähipiiri kuten ystävät, vanhemmat tai isovanhemmat ovat voineet olla sijoittajia kauan, kun taas joku toinen ei entuudestaan tiedä sijoittamisesta mitään. Oma riskinsietokyky määräytyy pitkälti sellaisten asioiden perusteella, joihin ei voi vaikuttaa, joten ei ole järkevää käyttäytyä sen vastaisesti. Jos luonteeltaan varovainen sijoittaja sijoittaa varojaan niihin riskisimpiin arvopapereihin, aiheuttaa hän itselleen niin paljon stressiä, että haitat muodostuvat odotettuja hyötyjä suuremmiksi.

KUVA 1. Rahan ja sijoituksen aika-arvo (Nattanan23 / Pixabay 2017)

Markkinatilanteet voivat kuitenkin muuttua epäsuotuisiksi nopeasti ja yllättäen. Näissä tilanteissa riskienhallinta korostuu. Oma riskienhallinta saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, ettei tee mitään. Tai päinvastoin silloin juuri on itselleen paras aika tehdä muutoksia sijoitussalkkuunsa. Riskienhallintaan vaikuttaa jokaisen henkilökohtainen sijoitusstrategia, eli ennalta laadittu suunnitelma, jonka tarkoitus on auttaa toimimaan suunnitelmallisesti epävarmoissakin tilanteissa. Sijoitusstrategian valitsemisen kanssa ei kuitenkaan pidä hätäillä, sillä se muotoutuu ajan kuluessa ja kokemuksen karttuessa. (Murto 2020, 23.)

Kannattaako sijoituspäätösten vertaaminen? 

Sijoittajien erilaiset kiinnostuksenkohteet ja näkökulmat vaikuttavat sijoituskohteen valintaan yllättävän paljon. Yhdelle sijoittajalle on tärkeää sijoittaa ainoastaan vastuullisiin sijoituskohteisiin, kun taas toiselle tärkeintä on megatrendeihin sijoittaminen välittämättä siitä, ovatko ne kaikkein vastuullisimpia. Sen sijaan joku sijoittaja saattaa valita sijoituskohteensa fiiliksen mukaan miettimättä sen enempää. Kaikki tavat ovat yhtä oikeita, koska ne ovat jokaisen itse valitsemia.  

KUVA 2. Perinteisiä osakekirjoja (Kuva: Jukka Sirkiä)

Vaikka talousmediassa painotetaan riskienhallinnan tärkeyttä ja kerrotaan, kuinka riskienhallintaa on kannattavinta soveltaa, yhtä oikeaa tapaa riskienhallintaan ei ole. Se, mikä toisella toimii, ei välttämättä toimikaan toisella. Myös kokemuksen tuoma varmuus sijoittamisesta muokkaa jokaisen omaa riskienhallintatapaa. Sijoittajan riskienhallinta on luonnollisestikin erilaista sijoittamisen alkuvaiheilla, kuin monien vuosien sijoittamisen jälkeen. Riskienhallinnan toimivuus on riippuvainen sijoittajasta itsestään ja siitä, minkä tavan hän kokee itselleen parhaimmaksi. Itsensä vertaaminen muihin ei auta. 

Kirjoittajat 

Jasmin Murto on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija, jota kiinnostaa ihmisten sijoituskäyttäytyminen erityisesti uusien sijoittajien näkökulmasta. Kirjoitus pohjautuu hänen opinnäytetyöhönsä Sijoittamisen riskit ja riskienhallinta

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina. 

Lähteet 

Murto, J. 2020. Sijoittamisen riskit ja riskienhallinta. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta. [Viitattu 9.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112724721 

Kuvat   

Kuva 1. Nattanan23 / Pixabay. 2017. Ilmainen kuva Pixabayssa – Rahaa, Rahoittaa, Liiketoiminta. [Viitattu 12.12.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/photos/money-finance-business-success-2696234/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *