Train the Trainer – osallisuus vaatii treeniä

Suomalaiset 310 kuntaa ovat erilaisia niin kooltaan, väkiluvultaan kuin haasteiltaan ja käytössä olevilta resursseiltaankin (Kuntaliitto 2019). Osallisuustyö edellyttää onnistuakseen lukuisten tahojen panostusta ja yhteispeliä prosessin eri vaiheissa. Toteutuakseen kestävällä tavalla, osallisuuteen on osoitettava riittävästi resursseja – oli kyse sitten rahasta, työvoimasta tai osaamisesta (Lehtonen ym. 2020; Sinervo 2020). EmPaci-hankkeessa uskotaan, että kuntatoimijoiden usein varsin rajalliset resurssit voisi saada hyötykäyttöön esimerkiksi treenaamalla.

Kuva 1. Osallisuus vaatii uudenlaista ymmärrystä ja osaamista myös kuntien henkilöstöltä. Kohtaamisia voi harjoitella ja taitoja kehittää, jolloin osallisuudesta tulee luonteva osa arkityötä. Kuva: Annukka Heinonen

Train the Trainer -koulutusmalli kehittämisen tueksi

Haasteeseen voi vastata hyödyntämällä henkilöstön kouluttamisen suunnittelussa ja toteutuksessa oheista EmPaci-hankkeen Train the Trainer -mallia, jossa paitsi opitaan uutta ja kerrataan tuttua myös jaetaan omaa osaamista muille. Koulutusmallissa osaamista kehitetään systemaattisesti ja käytännönläheisesti aiemman päälle rakentaen. Train the Trainer -koulutusmallin (kuvio 1) toteutus perustuu pieniin, mutta systemaattisiin askeliin. Malli räätälöidään kunkin käyttäjäkunnan tarpeisiin, lähtötaso huomioiden.

Kuvio 1. Train the Trainer -koulutusmalli. Lahtea varten räätälöidyn mallin ovat tuottaneet suomalaiset EmPaci-projektitoimijat. (Heinonen 2020)

Harjoitus tekee mestarin – Lahden osbuun valmistautumassa

Lahdessa, jossa kehitetään parhaillaan osallisuusmallia ja osallistuvan budjetoinnin ”osbun” toteutusta, työtä tehdään suunnitelmallisesti. Osallisuusasioiden ja osbun kehittäminen on Lahdessa aloitettu jo 2019. Kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille 2019 tehty kysely osallisuustyön ja osbun nykytilasta nosti esiin kehityskohteita, joihin kaivattiin vielä tukea, vaikka osallisuus olikin jo varsin tuttua. Lisäharjoitusta kaivattiin esimerkiksi työpajojen järjestämiseen ja vetämiseen eli fasilitointiin liittyen, jotta kaupunkilaisten osallisuuden tukeminen olisi sujuvampaa (Lahden kaupunki 2019). Kansainvälinen EmPaci-hanke tukee kaupungin työtä tuomalla kaupunkiorganisaation käyttöön ajankohtaista tutkimustietoa ja koulutusta aiheeseen liittyen.

Kuva 2. Aino Mäkilä (vas.), Marko Ahokas ja Sini Ojala osallistuivat innolla koulutukseen ja odottavat jo osbua. Kuvat: Annukka Heinonen

Alkuvuodesta 2020 on järjestetty yhteiskehittämiseen ja osallisuuden fasilitointiin räätälöityä Train the Trainer -koulutusta ja lisää on suunnitteilla eri kohderyhmille, kuten asukkaille tai muille sidosryhmille. Aihe on herättänyt kiinnostusta kaupungin eri yksiköissä ja vastaanotto on ollut innostunut: ”Osbu ja sen toteuttaminen kiinnostaa, koska teemme työssämme jo paljon yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Odotamme mielenkiinnolla, millaista toimintaa saamme aikaan paitsi asukkaiden myös muiden yksiköiden kanssa,” toteavat koulutukseen osallistuneet Aino Mäkilä, Marko Ahokas ja Sini Ojala (kuva 2).

Tavoitteena jatkuva kehittäminen

Koulutusmallia on muokattava tilanteen ja osallistujien tarpeiden mukaan, jotta sen vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri. ”Keräämme osallistujilta palautetta ja havainnoimme prosessia jatkuvasti, sillä tavoitteenamme on mahdollistaa osallisuus asukkaille, onnistunut osbu-pilotti Lahden kaupungille, sekä tuoreen suomalaisen osbu-tietämyksen kerääminen ja levittäminen kansainvälisesti”, toteaa Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta, toinen hankkeen suomalaispartnereista. Lahdessa tuoreet opit saadaan heti käyttöön ja asukkaiden arvioitaviksi, sillä Lahden kaupunki julkaisi helmikuussa tiedon osallistuvan budjetoinnin pilotista, jonka on tarkoitus edetä rivakasti ideoinnin, asiantuntijoiden toteuttaman arvioinnin, sekä avoimen yhteiskehittämisen ja äänestyksen kautta toteutukseen vuoden 2021 loppuun mennessä (Lahden kaupunki 2020).

Lisää Lahden osbusta täältä.

Lisää tietoa hankkeesta:
LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilta
EmPaci-hankkeen verkkosivuilta

Lähteet

Kuntaliitto 2019. Suomen kaupungit ja kunnat. Kaupunkien ja kuntien lukumäärät ja väestötiedot. [Luettu 13.3.2020] Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kaupunkien-ja-kuntien-lukumaarat-ja-vaestotiedot

Kurikka, P. 2020. EmPaci-hankkeen OSBU-työpaja. Esitys Train the Trainer -koulutustapahtumassa. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti 18.2.2020.

Lahden kaupunki. 2019. Sisäinen kysely 2019: Osallisuustyön nykytila-arvio/kysely. Julkaisematon aineisto. Lahden Kaupunki.

Lahden kaupunki. 2020. Osallistuva budjetointi. [Luettu 3.3.2020] Saatavissa: https://www.lahti.fi/paatoksenteko/osallistujavaikuta/osallistuva-budjetointi

Lehtonen, P., Jäntti, A., Sinervo, L-M. & Kurkela, K. 2020. Hypetyksestä huomio osallistuvan budjetoinnin resursseihin. Blogikirjoitus 4.3.2020. [Luettu 9.3.2020] Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2020/hypetyksesta-huomio-osallistuvan-budjetoinnin-resursseihin

Sinervo, L-M. 2020. Kestävä osallisuus, kestävä kuntatalous – osallisuuden resursoinnin näkökulmia. Esitys Kuntademokratiaforumin tapahtumassa 10.3.2020. [Luettu 26.3.2020]. Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sinervo_Kuntademokratiaverkosto_10032020.pdf.

Haastattelut

Ahokas, Marko. 2020. Koulutuksen osallistuja, Lahden kaupunki. Haastattelu 18.2.2020 Train the Trainer -koulutustapahtumassa LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa. Haastattelija: Annukka Heinonen.

Mäkilä, Aino, 2020. Koulutuksen osallistuja, Lahden Kaupunki. Haastattelu 18.2.2020 Train the Trainer -koulutustapahtumassa LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa. Haastattelija: Annukka Heinonen.

Ojala, Sini, 2020. Koulutuksen osallistuja, Lahden Kaupunki. Haastattelu 18.2.2020 Train the Trainer -koulutustapahtumassa LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa. Haastattelija: Annukka Heinonen.


Kirjoittaja

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa, ja projektipäällikkönä EU:n Interreg-rahoitteisessa EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeessa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *