Kuka luotsaisi resilientin työyhteisön tulevaisuuteen?

Tulevaisuus on kiehtova ja monisäikeinen teema. Kukaan ei tunne tulevaa varmuudella vaan tarjolla on vain erilaisia kuvia tulevasta – erilaisia tulevaisuuksia. (Aalto et al. 2022) Monimuotoisuudessa vaaditaan matkantekoa korjaavia liikkeitä tai jopa täysin uutta kurssia. Tulevaisuuden resilientti eli muutoskykyinen työyhteisö rakentuukin eräällä tavalla muutosten varaan – niiden tunnistamiselle, haltuun ottamiselle ja hyödyntämiselle. Tarvitsemme tulevaisuustaitoja pystyäksemme toimimaan resilientisti muutoksissa, joita meiltä vaaditaan. Tulevaisuustyö auttaa meitä tässä.

Kuva 1. Aina ei ole selvää, kenen tehtävänä on luotsata resilienttiä työyhteisöä kohti toivottavaa tulevaisuutta. (Manfred Steger 2018)

Tulevaisuuden kaltaisen vaikeasti hahmotettavan, suuren teeman vastuuttaminen on yhteiskunnan tasollakin vaikeaa (Aalto et al. 2022), mutta kenen vastuulle organisaation tulevaisuustyö sitten kuuluu – onko se vain johdon asia vai voiko jokainen kantaa kortensa yhteiseen kekoon? Ihmiset suhtautuvat luontaisesti eri tavoin muutoksiin. Myös organisaatiokulttuuri, epäselvät käytänteet ja tehtävänkuvat sekä oma tai muun työyhteisön asenne saattavat kuitenkin hidastaa uudenlaisen työskentelyotteen omaksumista.

Elämme kuitenkin eräänlaista osallisuuden aikakautta, jossa haluamme saada äänemme kuuluviin. Työyhteisössä moniäänisyys tukee myös resilienssiä, kun erilaiset signaalit nousevat esiin (TTL 2022). Näemmekin Bounce Forward – resilienssiä työelämään -hankkeessa, että tulevaisuustyö kuuluu kaikille. Jokainen organisaation ja työyhteisön jäsen voi avata aistinsa tulevaisuuksille ja alkaa jäsentää niitä ja niiden vaikutuksia, sillä kristallipalloa ei ole kenelläkään – kaikki toteuttavat tulevaisuustyötä tavallaan.

Uuden toimintatavan käyttöönotto vaatii usein kuitenkin jonkinlaisen kipinän, muutoksen ajurin. Sellaisena voivat toimia esimerkiksi Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa koulutettavat tulevaisuusagentit. He ovat aiheesta kiinnostuneita moninaisissa asiantuntijatehtävissä toimivia ihmisiä, jotka kehittävät hankkeen avulla paitsi omaa osaamistaan ovat myös valmiita jakamaan ymmärrystä ja intoa laajemmalle omissa organisaatioissaan.

Yhteiskehittäen saadaan usein enemmän aikaan, ja uudet toimintatavat juurtuvat arkeen helpommin. Eräs agenttikokelas totesikin hiukan kieli poskessa, että ”tulevaisuusagenttikoulutusta kannattaa varoa, siitä voi seurata muutoksia ja kehitystä”. Ensimmäiset tulevaisuusagentit valmistuvat piakkoin, mutta seuraavat ryhmät starttaavat syksyllä, joten seuraa hankkeen verkkosivuja (Resilienssiä työelämään 2022) ja ota tulevaisuustyö omiin käsiisi. Linkki verkkosivuille on tässä.

Kirjoittaja

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa (2022). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Centria-ammattikorkeakoulun ja valtakunnallisen liikunta- ja valmennuskeskus Pajulahden kanssa.

Lähteet

Aalto, H-K., Heikkilä, K., Keski-Pukkila, P., Mäki, M. & Pöllänen, M (toim.). 2022. Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022. Viitattu 20.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1

Manfred Steger. 2018. Pikselin, soluja, polku. Pixabay. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/vectors/pikselin-pikselin-soluja-polku-3699343/

Työterveyslaitos. 2022. Resilientti organisaatio. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/resilientti-organisaatio

Linkit

Linkki 1. Resilienssiä työelämään. 2022. Hanke. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://resilienssiatyoelamaan.fi/