Idearace – jatkuvaa kehitystyötä

Etelä-Karjalassa on järjestetty 2000-luvulla Willi idea -liikeideakilpailua useamman vuoden ajan. Viimeisen kerran kilpailu järjestettiin vuonna 2016, jolloin pääpalkintona oli 10 000 euroa liikeidean kehittämiseen. Liikeideakilpailua lähdettiin herättelemään uudelleen henkiin vuonna 2019 Business Millin aloitteesta. Kilpailun perusrunkona toimi Willi idea, mutta kilpailu haluttiin päivittää ja opiskelijat saada tiiviimmin mukaan. Samana syksynä keskustelimme LUTESin kanssa yhteisen liikeideakilpailun järjestämisestä ja saimmekin luotua yhteistyön avauksen jälkeen Idearace-liikeideakilpailun, jossa oli kaksi kilpailuluokkaa: Pitch It sekä Forward.

Korona esti suunnitelmien mukaisen toteutuksen

Yhteistä liikeideakilpailua, jossa kilpailuluokat olivat sekä Etelä-Karjalan yrittäjille ja yksityishenkilöille että LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille, suunniteltiin heti syksystä 2019 alkaen.  Yhteistyökumppaneita lähti kilpailuun mukaan, ja hakuaika alkoi tammikuussa 2020. Finalistit osallistuivat työpajoihin, joissa he työstivät muun muassa markkinointia ja myyntiä, rahoituskanavia sekä oman idean esittämistä.

[Alt-teksti: Avoimessa aulatilassa henkilöitä pöytien ääressä keskustelemassa ja katselemassa tietokoneita ja mobiililaitteita.]
Kuva 1. Työpajatyöskentelyä keväällä 2022. (Kuva: Kaisa Vainikka)

Koronan vaikutuksesta suunniteltu finaalitilaisuus jouduttiin kuitenkin perumaan, ja samasta syystä myös tiivis yhteistyö opiskelijoihin katkesi. Molempien kilpailuluokkien finaalitilaisuudet pidettiin erikseen. Pitch It -kilpailun eli yritysten ja yksityishenkilöiden kilpailun finaali pidettiin toukokuussa 2020 striimattuna ja Forwardin finaali oli Takeoff-tapahtuman yhteydessä vasta syksyllä 2020. Vuoden 2021 kilpailu pystyttiin pitämään edellisvuoden suunnitelmien mukaisesti, mutta finaalitilaisuus jouduttiin pitämään kuitenkin vielä etänä. (Puolakka 2021).

Open ja Student -kilpailuluokat

Tänä vuonna kehitystyössä keskityttiin brändin yhtenäistämiseen ja näkyvyyteen. Entiset kilpailuluokat Pitch It ja Forward saivat väistyä ja tilalle tulivat Open ja Student. Pienillä kilpailuluokkien nimimuutoksilla kokonaisuus selkeytyi huomattavasti. Viestintä potentiaalisille osallistujille sekä yhteistyökumppaneille helpottui.

Laajenemassa Päijät-Hämeeseen

Tänä vuonna korona mahdollisti livetilaisuuden järjestämisen. Tilaisuuden paikaksi valikoitui Finnkino Strand Kauppakeskus IsoKristiinassa. Korona on kasvattanut kysyntää aidoille kohtaamisille, joten järjestäjät panostivat näkyvyyden lisäksi viihtyvyyteen sekä mahdollisuuteen verkostoitua. Tämä toteutuikin mainiosti (Briuzga 2022). Idearace näkyi myös ständillä Kauppakeskus IsoKristiinassa.

Suunnitelmissa on, että Idearace rantautuu syksyllä 2022 myös Päijät-Hämeen alueelle. Yleisen näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattaminen luo vankan pohjan sekä Päijät-Hämeen että Etelä-Karjalan tuleville tapahtumille. Idearacea tullaan molemmissa maakunnissa kehittämään, ja keskitymme seuraavalla kerralla erityisesti näkyvyyden lisäksi yhteistyökumppanisopimuksiin. Tällä hetkellä kokonaisuus on selkeä, ja kilpailua pystytään kasvattamaan entisestään (Idearace 2022).

Kirjoittaja

Kaisa Vainikka, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana.

Lähteet

Briuzga, P. 2022. Idearace event – for the most entrepreneurial thinkers. LAB Focus. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/en/idearace-event-%e2%80%92-for-the-most-entrepreneurial-thinkers/

Idearace. 2022. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://www.idearace.fi/

Puolakka, T. 2021. Idearace-liikeideakilpailu yhdisti yrittäjiä ja opiskelijoita. LAB Focus. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa  https://blogit.lab.fi/labfocus/idearace-liikeideakilpailu-yhdisti-yrittajia-ja-opiskelijoita/