Skinnarilan yrittäjyyskeskittymän mahdollisuudet

Startup-ekosysteemi Lappeenrannan korkeakoulukampuksella on kehittynyt huimaa vauhtia eteenpäin. Yrittäjyyttä tukevat toimijat, kuten Business Mill ja LUTES ovat tehneet vaikuttavaa työtä viimeiset vuodet (Taina 2023a). Tällä hetkellä ekosysteemiä kehitetään entistä laajemmaksi, jolloin puhutaan startup-ekosysteemin lisäksi yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemistä. Ekosysteemin tavoitteena on tukea Etelä-Karjalan yrityksiä kasvuun ja kansainvälisyyteen sekä mahdollistaa erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden yritysprojektit opintojen aikana, jolloin mahdollisuudet löytää työpaikka alueelta valmistumisen jälkeen kasvaa. (Taina 2023b).

Etelä-Karjalan ekosysteemi kasvaa ja kehittyy

Skinnarilan kampuksella Lappeenrannassa toimii monia eri toimijoita yrittäjyyden edistämiseksi. LABeko2 – verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty -hankkeessa (LAB 2024) on tunnistettu tämänhetkiset toimijat ja aloitettu näiden toimijoiden välisen ekosysteemin kehittäminen. Toimijoita ovat kokonaisuudessaan Business Mill -yrityshautomo, LUTES eli LUT Entrepreneuship Society ry, Saitemia eli Saimaan tiimiyrittäjäakatemia, LAB Studio, Data laboratorio, UX Center, Jamie Hyneman Center, sekä erilaiset opintojaksot kuten Entrepreneurship Experience ja Mechanical Engineering -osuuskunnat.

Tällä hetkellä näistä kaksi ensimmäistä sijaitsee samalla käytävällä, ja syksyllä 2024 samaan tilaan muuttavat Saitemia sekä LAB Studio. Fyysinen sijainti kehittää ekosysteemiä luonnollisesti, kun aitoa vuorovaikutusta syntyy päivittäin.

[Alt-teksti: kalustamaton, vaalea ja suurehko tila, jossa seisoo ryhmänä keskustelemassa kymmenkunta henkilöä.]
Kuva 1. Ekosysteemitoimijat tutustumassa uusiin tiloihin toukokuussa 2024. (Kuva: Tiia Puolakka)

LABeko2-kartoitukset ekosysteemin kehittämiseksi

LABeko2 -hankkeessa on haastateltu Lappeenrannan ja Imatran yrityksiä, kansainvälisiä opiskelijoita sekä Etelä-Karjalan alueen ekosysteemitoimijoita. Kaikkien haastatteluiden yhteistuloksena voidaan todeta, että ekosysteemistä tulee viestiä entistä selkeämmin. Viestinnän kehittäminen edistää myös toimijoiden sisäistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Viestinnän kehittäminen on aloitettu yhdessä toimijoiden kanssa, jonka jälkeen ulospäin näkyvä viesti on selkeämpi. Viestinnän kehittäminen voi ohjata myös muuhun yhteistyöhön, mikä edistää myös ekosysteemin toimivuutta kokonaisuudessaan.  

Kansainvälisten opiskelijoiden haastatteluista nousee selkeästi esille se, etteivät opiskelijat tunne tai tiedä alueen yrityksiä eikä etenkään työmahdollisuuksista näissä. Haastatteluiden tuloksena opiskelijoiden osalta hankkeessa on päätetty keskittyä niihin opiskelijoihin, joilla on halu jäädä Etelä-Karjalaan. Näille opiskelijoille voitaisiin järjestää tulevaisuudessa esimerkiksi erityisiä kursseja, ohjelmia tai yritysvierailuita.

Yrityksiä tulisi konkreettisesti kutsua vierailemaan enemmän ja näkemään, millaista konkreettista hyötyä esimerkiksi kansainväliset opiskelijat voisivat tarjota yrityksille. Lisäksi halukkaat yrittäjät voisivat toimia opiskelijamentoreina, jotta opiskelijat saisivat opintojen aikana entistä vahvempia kontakteja alueen yritysrajapintaan.

Yrittäjyysekosysteemin palaset ovat kasassa, ja potentiaali on mitattavissa tulevien vuosien aikana. Erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden aktivointi, erilaisten opintojaksojen hyödyntäminen sekä yrittäjyyteen liittyvien opintosuuntien entistä vahvempi ekosysteemiin liittäminen tulee tuottamaan varmasti tuloksia. Etelä-Karjala kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan tulevaisuuden kasvuyrityksistä.

Kirjoittaja

Kaisa Taina, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa LABeko2 -projektin projektipäällikkönä sekä Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana.

Lähteet

LAB. 2024. LABeko2 – verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 23.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/labeko2-verkostoidu-kehita-kansainvalisty-menesty

Taina, K. 2023a. Etelä-Karjalan kasvuyrittäjyyskeskus ideavaiheesta eteenpäin. LAB Focus. Viitattu 23.5.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/etela-karjalan-kasvuyrittajyyskeskus-ideavaiheesta-eteenpain/

Taina, K. 2023b. Tavoitteena kansainvälinen innovaatioekosysteemi. LAB Focus. Viitattu 23.5.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tavoitteena-kansainvalinen-innovaatioekosysteemi/