Tavoitteena kansainvälinen innovaatioekosysteemi

Lappeenranta-Imatran kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen toimeenpanokohtaan on kirjattu yhdeksi kokonaisuudeksi TalentHUB Etelä-Karjala -toimintamallin käyttöönotto, oppimisen kytkeminen yritysten kehittämiseen sekä liikeideoiden kaupallistaminen (TEM 2020, 6). Kokonaisuutta on kehitetty viime vuosina muun muassa TalentHUB Etelä-Karjala sekä LABeko1-hankkeissa.

Syyskuussa 2023 alkava LAB-ammattikorkeakoulun LABeko2 – verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty -hanke (LAB 2023) kehittää jo olemassaolevia toimintamalleja ja kasvattaa innovaatioekosysteemiä kansainväliseksi.

Kansainvälisiltä opiskelijoilta osaamista

Yhtenä tärkeimpänä kokonaisuutena hankkeessa yhdistetään yritysten ja opiskelijoiden tarpeet sekä kehittämisajatukset. Erityisenä painopisteenä on kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen yritysten kasvu- ja kansainvälistymistoimenpiteissä.  Opiskelijoiden saaminen mukaan alueen yritysten kehittämisprojekteihin madaltaa kynnystä työllistyä opintojen jälkeen kyseiseen yritykseen. Aidot yritysten kanssa tehtävät kehittämisprojektit ovat myös opiskelijoille mielenkiintoisempia, ja tällä toivotaan olevan vaikutusta myös hakijamarkkinointiin hankkeen jälkeen.

Kuva 1. Opiskelijoiden aktivointi yritysten kehittämistoimenpiteissä on tärkeää. (Kuva: Eetu Karppinen)

Euroopan laajuinen yritysverkosto tukena

Yhtenä tavoitteena on rakentaa kasvavia ja kehittyviä yrityksiä palveleva kansainvälinen yritysverkosto. Hankkeen aikana selvitetään Euroopan tasolla ”Business Mill -tyyppiset toimijat” ja vieraillaan näistä yhdessä tai kahdessa. Yritysverkoston tavoitteena on kehittää eteläkarjalaisten yritysten kansainvälistymissuunnitelmia ja sitä kautta mahdollisuuksia työllistää kansainvälisiä opiskelijoita.

Kansainvälisessä yritysverkostossa verkostot ja uudet yhteistyöavaukset ovat keskiössä, samoin opiskelijoiden osallistaminen verkostoon.  

Mentoriverkosto osana ekosysteemiä

Hankkeen aikana luodaan mentoriverkosto, joka luo yhteen hankkeen kohderyhmään kuuluvat yritykset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat. Alueelta löytyy paljon yrittäjiä, joilla olisi korkeakouluopiskelijoille annettavaa mentoroinnin merkeissä. Hyödyn tulee olla molemminpuolista, ja siksi opiskelijat tekevät kehittämisprojekteja yrityksiin. Koko hankkeen tavoiteltavat tulokset voidaan kiteyttää kolmeen eri kokonaisuuteen:

  1. Etelä-Karjalan alueen yrityksiä palveleva ja kansainvälisiä opiskelijoita houkutteleva innovaatioekosysteemi Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudulla
  2. alueen yrityksillä ja opiskelijoilla on käytössä kansainvälinen yritysverkosto
  3. LAB-ammattikorkeakoulu on yksi Euroopan yrittäjyysmyönteisimmistä kampuksista.

Tulosten saavuttamiseksi hankkeen suunnittelussa on mietitty tarkkaan opiskelija- ja yrityslähtöisyys. Hankkeen työryhmä koostuu projektipäällikön lisäksi kahdesta opiskelijasta sekä yhdestä osa-aikaisesta lehtorista, jolla on vahva yrittäjätausta.

Opiskelijaresurssien hyödyntäminen mahdollistaa tarvelähtöisen toiminnan sekä luonnollisen viestinnän hankkeesta ja siinä vahvistuvien toimintamallien hyödyistä. Projektipäällikön tehtävänä on toimia mentorin roolissa kohderyhmien suuntaan sekä kooten yritysten sekä opiskelijoiden tarpeita, kokemuksia ja onnistumisia yhteen.

Kirjoittaja

Kaisa Taina, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana sekä LABeko2 -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2023. LABeko2 – verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty. Hankesuunnitelma. LAB-ammattikorkeakoulu.

TEM. 2020. Työvoima- ja elinkeinoministeriö. Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Lappeenrannan-Imatran kaupunkiseudun ja valtion välillä 2021–2027. Viitattu 24.7.2023. Saatavissa https://tem.fi/documents/1410877/0/Lappeenranta+sopimus+FINAL+(1).pdf/fb244766-72b5-9a7c-66ed-90a91888fd91/Lappeenranta+sopimus+FINAL+(1).pdf?t=1615882018213