Sosiaalinen media kauppapaikkana

Sosiaalisen median suosio jatkaa huimasti kasvuaan, ja kuluvana vuonna se on saavuttanut maailmanlaajuisesti jo yli 3,7 miljardin käyttäjän rajan (Oberlo 2021). Kasvua on vauhdittanut koronapandemia: osa ihmisistä ja yrityksistä on  joutunut ottamaan digiloikan pitääkseen joko yrityksensä toiminnassa tai esimerkiksi tavatakseen läheisiään verkossa. Ylipäätään koronapandemian aikana median käyttö suomalaisten keskuudessa on lisääntynyt, ja vuonna 2020 some-palveluita käytti 69 prosenttia 16–89-vuotiaista kansalaisista (Kohvakka & Saarenmaa 2021). 

Kuva 1. Koronapandemia on lisännyt sosiaalisen median käyttöä (Worral 2018)

Viime vuodet ovat muovanneet sosiaalisen median käyttötottumuksia, yleistä vuorovaikutusta ja epäilemättä myös ihmisten ostokäyttäytymistä. Tämän myötä myynnin ja markkinoinnin kenttä on muuttunut ja uusia trendejä on astunut mukaan. Sosiaalisen median merkitys myynnin kasvattamisessa on entistäkin suurempi, ja monet alustat ovatkin panostaneet uusiin verkkokaupoille suunnattuihin markkinointiratkaisuihin. Aihe on monelle yritykselle ajankohtainen, sillä verkkokaupan kehittäminen nähdään todennäköisesti yhä merkittävämpänä osana liiketoimintaa verraten pandemiaa edeltävään aikaan.  

Social selling ja social commerce

Kiteytettynä social selling eli sosiaalinen myynti on toimintatapa, jossa rakennetaan ja syvennetään suhteita jo olemassa oleviin ja uusiin asiakkaisiin, myynnillisten mahdollisuuksien lisäämiseksi. Sosiaalinen myynti voidaan nähdä laajana kokonaisuutena, joka usein painottuu sosiaalisen median kanaviin. Social commerce taas kuvaa prosessia, jossa tuotteiden myyminen tapahtuu suoraan sosiaalisen median alustalla. Edellä mainitut menetelmät ovat yhä enemmän läsnä kuluttajien arjessa nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurion koostaman katsauksen mukaan sosiaalisen kaupankäynnin katsotaan olevan yksi vuoden 2021 merkittävimmistä sosiaalisen median markkinoinnin trendeistä (Kurio 2021). 

Moni sosiaalisen median alusta on kehittänyt ominaisuuksiaan myyntiprosessin tukemiseksi. Vuonna 2020 muun muassa Instagram ja Facebook lisäsivät maksutoiminnon palveluihinsa, jonka myötä asiakas voi selata ja vertailla tuotteita sovelluksessa, jonka jälkeen oston voi tehdä suoraan poistumatta sosiaalisen median alustalta. Myytävä tuote voidaan merkitä tavalliseen julkaisuun, jota painamalla pääsee ostoksen tekoon. Mainittakoon, että edellä mainittu maksutoiminto ei ole vielä käytössä kaikissa maissa, joten toistaiseksi asiakas voidaan ohjata tekemään ostos suoraan myyjän verkkokauppaan, kuten somepalvelu Pinterestissä.

Lisäksi suursuosioon noussut yhteisösovellus TikTok solmi samana vuonna yhteistyön verkkokauppa-alusta Shopifyn kanssa, joka lisäsi hurjasti mahdollisuuksia sovellusta käyttävien potentiaalisten asiakkaiden tavoittamisessa (Perez 2020). Kuten aiemmat esimerkit osoittavat, ostoprosessia on pyritty suoraviivaistamaan ja siten myös yritykset ovat voineet tehostaa toimintaansa sosiaalisen median puolella. 

Sosiaalinen kaupankäynti vuonna 2021

Yleisesti kehitys voi tuntua jokseenkin vauhdikkaalta, sillä sosiaalisen median palveluiden uudet ominaisuudet ja trendit omaksutaan tänä päivänä kuluttajien keskuudessa suhteellisen nopealla aikataululla. Mikäli aiot hyödyntää sosiaalista mediaa myynnin tukena, kannattaa seuraavat seikat ottaa siinä huomioon.  

Ensimmäisenä mainittakoon säännöllisyys sisällön tuottamisessa. Säännöllisen sisällön avulla pyritään lisäämään näkyvyyttä sekä ihmisten vuorovaikutusta, jotta mahdollisimman moni löytää yrityksen sosiaalisen median kanavaan tai suoraan kiinnostavien tuotteiden pariin. Älykkäiden algoritmien myötä esimerkiksi Instagramin syöte muokkautuu tilillä tehtyjen tykkäyksien, sitoutumisen, vuorovaikutuksen sekä samankaltaisten käyttäjien perusteella. Instagram on siis löytänyt tehokkaan tavan tarjota käyttäjilleen juuri sellaista sisältöä, joka heitä todella kiinnostaa. 

Varteenotettava mahdollisuus inspiroida asiakkaita ja rakentaa luottamusta heidän sekä yrityksen välille on julkaista asiakkaiden tuottamaa sisältöä yrityksen sosiaalisen median kanavissa. Myös vaikuttajamarkkinointi on hyvin ajankohtaista. Se koostuu käytännössä yritysten sekä sosiaalisen median vaikuttajien välisistä kaupallisista yhteistöistä. Yksinkertaisimmillaan vaikuttajat tarjoavat näkyvyyttä omien kanaviensa kautta yrityksen tuotteelle tai palvelulle korvausta vastaan. Vaikuttajamarkkinoinnin suosio on kasvussa ja yhteistyömallien katsotaan kehittyvän entistä strategisemmiksi sekä pidemmiksi (Kurio 2021).  

Menestyksen avain tuskin on se, että kaikissa sosiaalisen median kanavissa tulisi vaikuttaa. Tärkeintä on tuntea oma kohdeyleisö ja markkinoinnille asetetut tavoitteet, joiden pohjalta valinta sosiaalisen median kanavista kannattaa tehdä. Sosiaalisen median kirjon ja vallitsevien trendien myötä yrityksillä on mahdollisuus käyttää luovuuttaan hyvin erilaisilla lähestymistavoilla alustasta riippuen. Esimerkiksi TikTok on ollut suosiossa etenkin nuorten sukupolvien keskuudessa, jossa muun muassa erilaiset haastetrendit ovat levinneet viraalisti ympäri maailmaa. Sosiaalisen median kanavia yhdistää kuitenkin se, että julkaistun sisällön tulisi herättää kiinnostusta ja tuottaa arvoa, jotta sitä kulutetaan.

Lopuksi on mainittava sosiaalisen median kulkevan niin sanotusti mobiili edellä. Tänä vuonna jo yli puolet koko maailman verkkoliikenteestä tapahtuu mobiililaitteilla (Statista 2021).  

Sosiaalisen kaupankäynnin näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivustojen sekä tuotetun kuva- ja videosisällön tulee olla optimoituja mobiililaitteille. On siis syytä asettaa asiakaskokemuksen rima korkealle, sillä asiakkaat odottavat sitä.  

Kirjoittajat

Konsta Karppinen ja Eetu Karppinen toimivat TKI-asiantuntijoina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Lähteet

Clement, J. 2021. Share of global mobile website traffic 2015-2021. Statista. [Viitattu 27.5.2021]. Saatavissa: https://www.statista.com/statistics/277125/share-of-website-traffic-coming-from-mobile-devices/ 

Kohvakka, R., Saarenmaa, K. 2021. Median merkitys on kasvanut pandemian aikana – monet ikäihmiset ovat ottaneet melkoisen digiloikan. Stat. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/median-merkitys-on-kasvanut-pandemian-aikana-monet-ikaihmiset-ovat-ottaneet-melkoisen-digiloikan/ 

Kurio 2021. Raportti: somemarkkinoinnin trendit 2021. [Viitattu 27.5.2021]. Saatavissa: https://kurio.fi/fi/social-media-marketing-trends-2021-report/ 

Oberlo 2021. How many people use social media in 2021? [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://www.oberlo.com/statistics/how-many-people-use-social-media 

Perez, S. 2020. TikTok partners with Shopify on social commerce. Techcrunch. [Viitattu 27.5.2021]. Saatavissa: https://techcrunch.com/2020/10/27/tiktok-invests-in-social-commerce-via-new-shopify-partnership/ 

Linkit

Pinterest 2021. How to make pins. [Viitattu 27.5.2021]. Saatavissa: https://business.pinterest.com/en/how-to-make-pins/ 

Kuvat

Kuva 1. Worral 2018. Robin Worral. Unsplash. [Viitattu 27.5.2021]. Saatavissa: https://unsplash.com/photos/FPt10LXK0cg