Striimaaminen ammattina

Esportsin striimaus on monelle harrastus, mutta siitä voi tehdä itselleen myös ammatin. Hyväksi striimaajaksi kasvetaan ja opitaan, ihan niin kuin muihinkin tehtäviin. Kilpailua alalla riittää.

Esportsilla tarkoitetaan tietokoneella tai konsolilla pelaamista kilpailullisesti (Leppänen 2018). Striimauspalvelut ovat puolestaan verkkosivustoja, joilta voi suoratoistaa livelähetyksiä. Striimauksen keskeisiä muotoja ovat videopelien näyttäminen yleisölle tai niiden videolähettäminen. Suosituimmat striimauspalvelimet ovat Twitch ja Youtube. (EGamersWorld 2023.)

Suoratoistopalvelujen helppo saatavuus on vaikuttanut merkittävästi esportsin yleistymiseen: ihmiset pääsevät katsomaan pelien lähetystä kätevästi omalta tietokoneeltaan tai puhelimestaan. Esportsin pelaajatiimeillä on yleensä henkilö, joka jakaa omaa pelaamistaan muiden katsottavaksi. Näitä henkilöitä kutsutaan striimaajiksi, joiden kautta fanit pääsevät kommunikoimaan chat-palvelun avulla suosikkipelaajiensa kanssa. (EGamersWorld 2023.)

Mikkosen (2023) opinnäytetyössä selvisi, että striimaajat saavat tuloja mainoksilla, sponsoreilla, katsojien lahjoituksilla sekä Twitchin tarjoamalla sopimuksella. Suurimpana tulonlähteenä on useimmiten esports-tiimin tarjoama sopimus, mutta tuloja voi saada myös striimauspalveluiden mainoksista ja katsojilta. Mainostamista hyödynnetäänkin paljon. Esimerkiksi CS:GO-tiimi voi laittaa logonsa omiin myyntituotteisiinsa, kuten hiirimattoihin, hiiriin tai näppäimistöihin, joita kyseisen tiimin striimaaja sitten mainostaa omalla kanavallaan.

Kuva 1. Twitch.tv on Youtuben ohella suosittu striimauspalvelu. (Verch 2021)

League of Legends

League of Legends on yksi suosituimmista peleistä Twitchissä. Peli itsessään on MOBA-tyylinen videopeli, jossa on yhtä aikaa kymmenen pelaajaa. Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen, joissa joukkueiden tarkoitus on päästä hyökkäämään ja tuhoamaan vihollisen tukikohta. League of Legends julkaistiin vuonna 2009. Ensimmäinen peliturnaus järjestettiin vuonna 2011 Ruotsissa. Sen jälkeen on järjestetty säännöllisesti erilaisia turnauksia, joihin suurimmat esports-tiimit osallistuvat. Parhaiten pärjänneet tiimit saavat kannattajiensa ansiosta paljon katselukertoja, minkä ansiosta kyseisten tiimien striimaajat suoriutuvat hyvin Twitchissä. (Esports.net 2023.)

Moni striimaaja yrittää aloittaa striimauksen League of Legendsin avulla. Se on kuitenkin hankala tapa päästä suosituimpien striimaajien joukkoon, koska osaajia on niin paljon. Toisaalta jos onnistuu, suosio tuntuu pysyvän pitkään. Esimerkiksi Hammoudi Abdalrhman eli Yassuo striimasi pitkään kymmenille katsojille, ennen kuin hänen kanavansa räjähti ja hän sai tuhansia katsojia. Nykyisin hänellä on kuukaudessa 3400 tilaajaa, mikä tarkoittaa noin 8000 dollarin kuukausituloja. Lisäksi tulevat sekä Twitchin että pelaajatiimin sopimustulot sekä mainostulot Twitchistä. (Top Twitch Streamers.)

Striimaus on keskeinen osa esportsia, mikä näkyy fanikannan osallistumismäärissä. Striimaaminen ei kuitenkaan ole vain esportsin käytössä, vaan siitä voivat hyötyä muutkin asiasta kiinnostuneet ja sillä voi rakentaa uran. Tärkeä onnistumisen edellytys on, että striimaaminen on jatkuvaa, kärsivällistä ja hauskaa. Striimin on tietysti oltava nautinnollista myös katsojille.

Kirjoittajat

Iiro Oskari Mikkonen on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulun International Business -koulutuksesta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

EGamersWorld. 2023. Kuinka suuri esports-suoratoisto on Twitchissä? Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://fi.egamersworld.com/blog/how-big-is-esports-streaming-on-twitch-08E3lpJSc

Esports.net. 2023. League of Legends Worlds Championship. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://www.esports.net/wiki/tournaments/lol-worlds/

Leppänen, J. 2018. Mitä on esports? Telia. Viitattu 14.3.2023. Saatavissa https://www.telia.fi/esports/artikkeli/mita-on-esports

Mikkonen, I. 2023. Esports as a business model. Case: League of Legends. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303213907

Top Twitch Streamers. 2023. Yassuo. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://toptwitchstreamers.com/streamer/yassuo/

Verch, M. 2021. 30478819@N08/51302533552. Flickr. Viitattu 12.03.2023. Saatavissa https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/51302533552