Luottamuksen merkitys osana onnistunutta vertaisoppimista

SafeInLog-hankkeessa järjestetään yritysvierailukierroksia, safareita, joiden keskiössä on havainnointi ja vertaisoppiminen. Safareille yritykset oppivat toisiltaan kulloisenkin isäntäyrityksen käytännöistä valitun teeman aihepiiristä. Arjen jakaminen ja ajatusten ilmaiseminen vieraassa seurassa vaatii onnistuakseen luottamuksen ilmapiiriä.

Turvakengät
Kuva 1. Fyysisen turvallisuuden lisäksi myös psykologinen turvallisuus on työelämässä tarpeen (Kuva: Riitta Mähönen)

Luottamus ja psykologinen turvallisuus

Luottamus tai sen puute on läsnä kaikissa kohtaamisissa. Luottamus on aina läsnä onnistuneessa vuorovaikutuksessa. Joskus se on intuitiivista ja tuntuu vain, että joku ihminen on luotettava ja toinen ei. Luottamus on koko yhteiskuntaa koossapitävä voima. Jos luottamus rikkoutuu sitä voi olla vaikea paikata. (Työturvallisuuskeskus 2017)

Luottamukseen kytkeytyy läheisesti termi psykologinen turvallisuus. Se tarkoittaa vaikkapa sitä, että jokainen uskaltaa sanoa oman mielipiteensä ilman, että joku toinen sen tyrmää, tai ettei tarvitse pelätä virheitä. Psykologisen turvallisuuden puute näkyy pelkona ja organisaatioon pesiytyessään pelko voi kaataa jopa koko yrityksen. Luottamus on siis tärkeää yhteistyön onnistumiselle. (Sarkkinen 2019)

Vinkit onnistuneeseen safarivierailuun

Vertaisoppimisen ytimessä on hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen. Onnistuneessa safarivierailussa vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja psykologinen turvallisuus. Kun jokainen uskaltaa antaa, saa oppeja myös vietäväksi mukaansa. Luottamuksen rakentuminen koostuu vierailun järjestelyistä – millainen henki on ollut aiemmissa tapaamisissa ja millaista esimerkkiä järjestäjät näyttävät. Seuraavassa vinkkejä, joilla mahdollistat vierailut siten, että ne ruokkivat rentoa ja luottavaista ilmapiiriä.

  • Safarivierailun ideana on yhdessä, vertaisten kesken tehdyt havainnot ja niistä syntyvät keskustelut. Jäykkä ilmapiiri ei ruoki dialogia. Vaali epämuodollisuutta. Aloita tapaamiset kahveilla tai jutustelulla – anna osallistujille aikaa tulla tutuiksi omina persoonina ja kollegoina. Unohda kalvosulkeiset ja anna vierailijoille vapaat kädet esittää omat ideansa omalla tyylillään.
  • Kuule ja tule kuulluksi. Safarivierailun oppaan roolina on toimia vierailujen fasilitoijana. Opas pitää huolen siitä, että jokainen isäntäyritys saa mahdollisuuden paitsi omien haasteidensa käsittelyyn ja pääsee loistamaan omalla onnistumisellaan. Tärkeää on, että jokainen osallistuja saa oman vuoronsa olla esillä ja tulla kuulluksi. Kiire tappaa helposti kuuntelemisen ja siksi myös kiireettömän ilmapiirin luominen on tärkeää. Älä pelkää hiljaisia hetkiä, vaan odota, että osallistujat ehtivät ajatella ja verkkaisemmatkin persoonat pääsevät ääneen.
  • Muista merkityksellisyys – jokaisen mielipiteellä on merkitystä. Arvosta jokaisen esille nostamaa asiaa ja pysähdy tietoisesti tarkastelemaan keskustelua. Kysy lisää ja tarkenna, herätä muut keskustelemaan esille nostetuista asioista ja käytä avoimia kysymyksiä. Hyvä muistisääntö on opetella käyttämään m-kirjaimella alkavia kysymyksiä, kuten “mitä ajatuksia tämä teissä herättää?”. Mikäli keskustelu palvelee tarkoitustaan, ei sen tarvitse pysyä tiukasti asiassa. Mikäli keskustelu rönsyää liikaa, palauta se lempeästi asiaan avoimen kysymyksen avulla, jonka voit kytkeä johonkin aiemmin esitettyyn. Safarilla jokainen osallistuja on asiantuntija ja jokaisen panos on arvokas onnistuneelle safarivierailulle.

SafeInLog – työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan (2020-2022) on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, jolle rahoituksen on myöntänyt sosiaali- ja terveysministeriö. Mukana hankkeessa ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja TTS Työtehoseura.

Kirjoittaja

Riitta Mähönen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja SafeInLog-hankkeen asiantuntijana ja safarioppaana Päijät-Hämeen ja Uudenmaan safarikierroksilla.

Niina Sallinen
toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja SafeInLog-hankkeen projektisuunnittelijana.

Lähteet

Sarkkinen, M. 2019. Psykologinen turvallisuus kannustaa ideoiden jakamiseen. Työpiste. [Viitattu 8.12.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyopiste/psykologinen-turvallisuus-kannustaa-ideoiden-jakamiseen/

Työturvallisuuskeskus. 2017. Luottamuksen rakentaminen työyhteisön vuorovaikutuksessa. Digijulkaisut. [Viitattu 8.12.2021]. Saatavissa: https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/luottamuksen_rakentaminen_tyoyhteison_vuorovaikutuksessa

Linkit

SafeInLog-hanke. 2021. Etusivu. [Viitattu 8.12.2021]. Saatavissa: https://safeinlog.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *