Työkaluja osallistavaan markkinointiin pyörämatkailussa

Moni meistä muistaa vielä ajan, jolloin lomakohteiden valinta oli matkatoimistojen toinen toistaan paksumpien katalogien varassa ja kohdetietoa etsittiin lähikirjaston matkaoppaista. 2020-luvulla näistä ajoista on päästy kauas. Matkailumarkkinointi on nykyisin pääosin digitaalista, ja sisällöistäkin merkittävä osa jonkun muun kuin mainostoimiston copywriterin tuottamaa. Osallistavan markkinoinnin haltuunotto on tänä päivänä matkailuyritykselle arvokasta, sillä yritykset voivat saada merkittävää hyötyä sisältö- ja suosittelumarkkinoinnista (TEM 2015).

Pyöräilyn harrastajat toimialan kasvun moottoreina

Pyörämatkailussa osallistaminen ja pyöräilyn harrastajakentällä tehty yhteistyö ovat ainakin Suomessa olleet jo pitkään keskeisiä vauhdittajia toiminnan kehittämiselle. Valtakunnallista kehittämistä koordinoiva Pyörämatkailukeskus syntyi pyöräilyn olosuhdetyötä tehneen Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston yhdistymisen kautta vuonna 2020 (Bikeland 2023). Harrastuksen kautta saatu osaaminen on toiminut moottorina myös monen pyörämatkailuun nykyisin keskittyvän yrittäjän tai kehittäjän urapolulla.

Kansainvälisessä pyöräilyteollisuudessa hyödynnetään melko ahkerasti brändilähettiläitä, jotka tuovat varusteiden ja välineiden lisäksi näkyvyyttä myös matkakohteille sekä tapahtumille. Sama suuntaus näkyy esimerkiksi polkujuoksussa, jossa Suomessa on päästy asiassa pyöräilyä pidemmälle. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023a) tapahtumalähettiläiden hyödyntämistä on pohdittu Salpausselkä Bike Fest -tapahtuman valmistelussa. Myös tapahtuman markkinoinnissa luotetaan yhteistyön voimaan, jonka takaa tuottamiseen osallistuva yli 20 toimijan verkosto (LAB 2023b).

Kuva 1. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa pyöräilyn harrastajat ja kehittäjät ovat osallistuneet myös alueen palveluja esittelevän kuvamateriaalin tuottamiseen. (Kuva: Harri Hytönen)

Digipostikortti tuo terveiset pyörämatkalta Päijät-Hämeestä

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa on osallistavaan markkinointiin liittyen työstetty myös toimintamallia digitaalisen postikortin lähettämiseen pyörämatkalta Päijät-Hämeessä. Tämän työn tuloksena on syntynyt Digipostikortti -toimintamalli, jonka tavoitteena on innostaa ihmisiä jakamaan pyöräilykokemuksiaan ja kasvattaa tietoisuutta Päijät-Hämeen pyöräilymahdollisuuksista (PHLU 2023). Palvelua on tarkoitus testata keväällä erilaisissa pyöräilyyn liittyvissä tempauksissa sekä Salpausselkä Bike Fest -tapahtumassa. Digipostikortin kehittämisen idea sai alkunsa ajatuksesta tuottaa moderni versio postilaatikkopyöräilystä.

Matkailun näkökulma tähän on integroitu toimintamallin yrityksille tuottaman elämyksellisen sisällön kautta. Samalla se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden myös asiakasymmärryksen lisäämiseen ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2023a) projektipäällikkönä.

Lähteet

Bikeland. 2023. Pyörämatkailukeskus. Viitattu 20.03.2023. Saatavissa https://www.bikeland.fi/pyoramatkailukeskus

LAB. 2023a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 20.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2023b. Salpausselkä Bike Fest. Viitattu 20.3.2023. Saatavissa https://salpausselkabikefest.com/

PHLU. 2023. Digipostikortti. Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu. Viitattu 20.3.2023. Saatavissa https://www.phlu.fi/liikkuvaaikuinen/pyoraily/digipostikortti/

TEM. 2015. Digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteet ja ratkaisuehdotukset. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 69/2015. Viitattu 20.3.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74940/TEMjul_69_2015_web_17112015.pdf