Miten yritys löytää LABista haluamansa?

EAKR-rahoitteisen #DigiLAHTI-projektin yhtenä tavoitteena oli edistää päijäthämäläisten yritysten mahdollisuuksia löytää alueelta digiosaamista. Toisaalta ammattikorkeakoulun lakisääteisiin tehtäviin kuuluu työelämää ja aluekehitystä edistävä toiminta (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932). LAB-ammattikorkeakoulu kartoitti projektin ensimmäisessä #digimatch-tapahtumassa yritysten ja korkeakoulujen tarpeita ja kiinnostuksia, jotka liittyvät digiosaamiseen kytkeytyvään työelämäyhteistyöhön. Tapahtumassa kerätystä aineistosta ilmeni, että yritykset ja korkeakoulut ovat kiinnostuneita keskinäisestä yhteistyöstä, mutta kummatkin toivovat toisiltaan nykyistä aktiivisempaa toimintaa (Vainio 2018).

Koska LAB-ammattikorkeakoulu ei tiedä mitkä yritykset ovat yhteistyöhaluisia, pitää ongelmaa lähestyä toisin: #DigiLAHTI-projektissa päätettiin madaltaa yritysten yhteydenottojen kynnystä tekemällä tarjotuista palveluista näkyvämpiä koulun verkkosivuilla.

#DigiLAHTI- ja DYNAMO-projektien toimijoiden välisissä keskusteluissa toistui usein korkeakoulun aiempien verkkosivujen haasteet yrityksille suunnatussa viestinnässä, erityisesti oikeiden yhteystietojen löytämisessä. Monet organisaatiot epäonnistuvat, kun ne pyrkivät asiakaslähtöisyyteen (Perkin 2020, 58-59). Päätimme kehittää LABin palvelumallia #digimatch- ja muissa tapahtumissa yrityksiltä kerätyn aineiston pohjalta.

KUVA 1. Yhteistyön monimutkaistamista on hyvä välttää. (Kuva: John Hain, Pixabay /CC0)

Yhden luukun palvelumalli

Yrityksen edustajalla ei saa olla tarvetta ymmärtää LABia lähestyessään LABin toimintaa, vaan LABin tehtävä on tehdä tästä kitkatonta. Sen sijaan, että yrityksen edustajaa pyydetään etsimään sopiva palvelu, hänelle täytyy tarjota helppo mahdollisuus jakaa kehittämishaasteensa korkeakoululle ja jättää oikeiden tahojen löytäminen organisaation ongelmaksi. Näin voidaan myös ehkäistä monia organisaatioita vaivaavaa tiedon siiloutumista (Saldanha 2019, 60).

Tältä pohjalta LABiin luotiin yhden luukun palvelumalli, jossa palvelupyyntö ohjautuu kanavasta riippumatta yhdelle taholle, joka huolehtii siitä koko elinkaaren ajan. LABin verkkosivuille on yritysten yhteydenottojen helpottamiseksi rakennettu tällä hetkellä testauksessa oleva chatbot nimeltä LABotti. Sen tavoitteena on rohkaista ja ohjata käyttäjää, jotta palvelupyynnön voi lähettää helposti ja kaiken oleellisen esittäen.

Mahdollisuuksista viestiminen

Helpon lähestymisen lisäksi tavoitteena oli viestiminen palveluista, joita LAB yrityksille toteuttaa. LABotti auttaa kävijöitä hahmottamaan LABin tarjoamia mahdollisuuksia. Yritys ei osaa pyytää tietynlaista palvelua, jos hänellä ei ole siitä tietoa.

LABin yrityksille tarjoamiin mahdollisuuksiin vaikuttaa usean sisäisen toiminnan rytmitys lukukausiin. Erityisesti opintojaksojen puitteissa selvitettävät kehittämistehtävät voidaan toteuttaa vain, kun opintojakso on meneillään. LABin aikatauluja selventämään #DigiLAHTI-projektissa suunniteltiin ulkoiseen käyttöön vuosikelloa, joka viestisi yrityksille korkeakoulun tarjoamista sisällöllisistä ja aikataulullisista mahdollisuuksista.

Kirjoittajat

Aki Vainio työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn lehtorina. Hän opettaa pääosin yrittäjyyttä ja tutkimusta. Vainio toimii asiantuntijana #DigiLAHTI-, digiUP- ja Venla-projekteissa.

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI- että digiUP-projekteissa.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Finlex. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Perkin, N. 2020. Agile Transformation – Structures, processes and mindsets for the digital age. London, UK: Kogan Page Limited

Saldanha, T. 2019. Why Digital Transformations Fail – The surprising disciplines of how to take off and stay ahead. Oakland, CA, US: Berrett-Koehler Publishers Inc.

Vainio, A. 2018. #Digimatch – digiosaajien ja osaajien tarvitsijoiden kohtaaminen. [Viitattu 13.4.2020]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2018/05/24/digimatch-digiosaajien-ja-osaajien-tarvitsijoiden-kohtaaminen/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2020. DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digilahti-uutta-kasvua-digitaalisuudesta-pk-yrityksille

Linkki 2. Kinnunen, R. & Sore, S. 2020. #DigiLAHTI-projektissa digipalvelujen hyödyntäjät ja tarjoajat yhteen. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/digilahti-projektissa-digipalvelujen-hyodyntajat-ja-tarjoajat-yhteen/

Linkki 3. LAB. 2020. Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO. [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo

Kuvat

KUVA 1. John Hain, Pixabay. 2017. Handshake Regard Cooperate Connect 2009195. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/illustrations/handshake-regard-cooperate-connect-2009195/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *