Suuntana ympäristövastuulliset tuote- ja palveluratkaisut

Yritysten ympäristövastuullisuuden kehittäminen on noussut kiireelliseksi taloudellisen kehittämistoiminnan kärjeksi ilmastonmuutoksen uhkien, biodiversiteetin rajun laskun ja resurssiniukkuuden näkymien korostuessa. Keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on ekologiseen kestävyyskriisiin vastaaminen, mikä vaatii talouden toimintamallien uudistamista. (Sitra 2020)

Myös kuluttajien vaatimukset yritysten vastuullisuuden suuntaan sekä Suomessa että kansainvälisesti ovat kasvussa. Asiakkaiden arvot vaikuttavat kulutuspäätöksiin ja ostokäyttäytymisen muutokseen. Yrityksiltä odotetaan asiakkaan arvoja tukevia palveluja ja tuotteita. Useat uusimmat trendiennusteet vuoden 2022 alussa kertovat tähän liittyvistä kuluttamisen virtauksista. (Euromonitor International 2022)

Vastuullisuus on nostettu yritysten kärkikehittämisteemaksi 2020-luvun liiketoiminnan tulevaisuuden selvityksissä. Yritysten on avattava asiakkaille ja myös sijoittajille entistä tarkemmin niiden kestävän kehityksen ja vastuullisuuden muodostumista. (Sormunen 2019)

Vastuullisen yrityksen liiketoiminnassa yhdistyvät onnistuneesti taloudellinen sekä sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu (Lein 2018).

Ihmisiä tekemässä istutuksia roikkuviin ruukkuihin
Kuva 1. Vahvaan ympäristövastuulliseen muotoiluun kuuluu usein ratkaisut, joissa tuotteetkin yhdistyvät palveluun ja palvelujärjestelmiin (Funes 2017).

Tuotantokeskeisestä ympäristövastuullisuudesta kulutuksen järkeistämiseen

Esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi eivät riitä pelkät tavoitteet yritysten tuotannon tehostamisesta tai vaihtamisesta ympäristöystävällisemmiksi. Yksiöiden kulutustottumuksien vaikutuksiin on erityisesti kiinnitettävä huomiota. (IPCC 2018; Sitra 2019)

Arjen kuluttamiseen on länsimaissa ja myös Suomessa kytkettävissä noin 70 % hiilidioksidipäästöistä eli yksittäisillä kuluttajan valinnoilla on keskeinen vaikutus ympäristökestävän tulevaisuuden rakentamisessa. (Salo & Nissinen 2017)

Kestävän kuluttamisen tutkimus on jatkuvasti tuottanut tietoa arvojen kautta muodostuvien asenteiden ja todellisen kuluttajakäyttäytymisen välisestä kuilusta (White & Habib 2018). Tähän arvojen ja asenteiden ja toisaalta käyttäytymisen väliseen kuiluun vaikuttaa kuluttajien erilaiset kiinnostuksen kohteet, arjen kiireen tuottamat paineet, tunnepohjainen päätöksenteko ja oma kyvykkyys.  Tieto yritysten vastuullisuustoimista ja vastuullisista ratkaisuista on ristiriitaista ja hämmentävää, sekä se on hankalasti löydettävissä ja ymmärrettävissä. (Kälviäinen 2020; Kuluttajaliitto 2022)

Asiakaslähtöisyyden- ja kokemuksen merkitys on lisääntynyt yritysten kilpailukeinona (Koivisto ym. 2019). Ympäristövastuullisessa tuote- ja palvelukehityksessä onkin perusteltua lisätä vuorovaikutusmenetelmiä, jotka lisäävät ymmärrystä asiakkaan kulutuskäyttäytymiseen ja ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä ja tuovat yritysten kehittämisprosesseihin mahdollisuuksia ja näkemystä tukea asiakkaita ympäristövastuullisten valintojen tekemisessä.  

Vastuullista tuote- ja palvelukehittämistä yrityksille

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin toteuttamassa Vastuullinen tuote- ja palvelukehitys -projektissa https://www.lab.fi/fi/projekti/vastuullinen-palvelu-ja-tuotekehitys-vpk kehitetään yritysten ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamista. Tämä tarkoittaa sekä itse yritystoiminnan että asiakaskokemukseen liittyvän ympäristövastuullisuuden tarkastelua. Vahvaan ympäristövastuulliseen muotoiluun kuuluu usein ratkaisut, joissa tuotteetkin yhdistyvät palveluun ja palvelujärjestelmiin sekä niistä viestimiseen asiakkaille ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla.

Päijät-Hämeen alueen pk-yrityksille toteutetaan maksuttomia ympäristövastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen valmennuksia syksyllä 2022. Lisäksi kehitetään verkossa toteutettava täydennyskoulutus.

Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys/ VPK -projektin tavoitteena on kehittää Päijät-Hämeen alueen yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyttä ja taitoa löytää uusia ympäristövastuullisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaansa aiempaa ympäristövastuullisemmaksi.

Projekti toteutetaan 1.1.2022-31.8.2023 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto/ESR (REACT-EU), osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kirjoittajat

Kati Kumpulainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys -projektin projektipäällikkönä.

Mirja Kälviäinen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Hän toimii Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys -projektissa asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden kehittämisen asiantuntijana.

Lähteet

Euromonitor International. 2022. Top 10 Global Consumer Trends 2022. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa

https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2022-Top-10-Global-Consumer-Trends.html

Funes, D. 2017. Person planting on hanged pots. Unsplash. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/TyLw3IQALMs

IPCC. Intergovernmental Panel on Climat Change. 2018. Global Warming of 1,5 °C. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa

https://www.ipcc.ch/sr15/

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent.

Kuluttajaliitto. 2022. Ympäristöväitteet ja viherpesu. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa 

https://www.kuluttajaliitto.fi/viherpesuviisari/

Kälviäinen, M. 2020. Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa. 4. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa

https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-332-8

Lein, S. 2018. Why sustainable branding matters. Forbes Media. Viitattu 4.4.2022. Saatavissa https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/08/20/why-sustainable-branding-matters/#2198789a5b6e

Salo, M. & Nissinen, A. Kuluttajan valinnat hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Sitra. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/kuluttajan-valinnat-hiilijalanjalkensa-pienentamiseksi/

Sitra. 2019. 1,5 asteen elämäntavat. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa 

https://media.sitra.fi/2019/05/15135519/1o5-asteen-elamantavat.pdf

Sitra. 2020. Megatrendikortit 2020. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa 

https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf

Sormunen, T. 2019. Vastuullisuudesta myyntivaltti yrityksille. Kauppakamari. Viitattu 4.4.2022. Saatavissa https://helsinki.chamber.fi/vastuullisuudesta-myyntivaltti-yrityksille/

White, K. & Habib, R. 2018. SHIFT – A review and framework for encouraging

environmentally sustainable consumer behaviour. Sitra selvityksiä 132. Viitattu 1.4.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/shift/

Linkit

LAB. 2022. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK –projektisivut. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/vastuullinen-palvelu-ja-tuotekehitys-vpk

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *