PARASTA ITÄÄ! visuaalisesti näkyville

PARASTA ITÄÄ! -hankkeen (LAB 2022) tavoitteena on verkostoyhteistyömallin kattava juurruttaminen valtakunnallisesti. Hankkeessa toteutetaan maakunnan omista tarpeista lähtevät valmennuspilotit ja edistetään maakunnallista ja ylimaakunnallista verkostoyhteistyötä.

Kehittämistyössä ammennetaan ideoita Pohjois-Savossa yli 10 vuoden ajan kehitetyn Itä-Suomen hyvinvointivoimalan eli Voimalan kokemuksista. Voimala on laaja ja monialainen hyvinvointiosaamisen ekosysteemi, jonka toiminta kohdistuu koulutus-, työelämä-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteiskehittämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. (Itä-Suomen Hyvinvointivoimala 2022.)

Linkki noin viisiminuuttiseen videoon, joka esittelee Voimalan ideaa, on tässä.   

PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa työskennellään yhdessä valitun ja alueille tärkeän ilmiön parissa. Ilmiö on nuoret ja nuoret aikuiset työelämän ja yhteiskunnan muutoksen keskellä. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. LAB-ammattikorkeakoululla on osatoteuttajana vastuu viestinnän työpaketista. LABin johdolla on koottu ylimaakunnallinen viestinnän työryhmä, joka koordinoi hankkeen viestintää ja suunnittelee hankkeelle visuaalisen ilmeen.

Kuva 1. Visuaalista ilmettä noudatteleva PARASTA ITÄÄ! -hankkeen logo. (Kuva: Tommi Mustaniemi)

Ilmeen moninaiset ulottuvuudet

Visuaalinen ilme on vahvassa roolissa hankkeen viestinnässä. Se tuo yhteneväisyyttä eri maakuntien toimijoiden välille ja auttaa sidosryhmiä identifioitumaan vahvemmin hankkeeseen ja sen työtapoihin (Häkkinen 2019). PARASTA ITÄÄ! -hankkeen visuaalisessa ilmeessä painotettiin yhteisöllisyyttä sekä monipuolista käyttötarkoitusta. Logon kuvio viittaa työhön verkostoissa, ja symbolissa voi nähdä hyppäävän hahmon venyttämässä raajojaan neljään eri suuntaan kuvaten eri maakuntien yhdistymistä. Lisäksi kuvion muoto voi viitata leimamaisuuteen.  

Johdonmukaisen visuaalisen identiteetin rakentaminen jo hankkeen alkumetreillä ja sitä jatkaen projektin edetessä yhtenäistää kokonaiskuvaa tehokkaasti (Häkkinen 2019). Sen avulla kerrotaan tarinaa hankkeen tavoitteista ja vahvistetaan yhteistä visiota. Hankkeen viestinnällinen kokonaiskuva helpottuu kaiken toimiessa samanlaisen ilmeen alla. Visuaalinen ilme sekä viestintä elävät ja päivittyvät koko ajan projektin edetessä. Brändin rakentaminen hankeympäristössä onkin pitkäjänteinen prosessi pilottimaisen lähestymistavan vuoksi.

Värimaailma erottaa

Värimaailman lämmin koralli eri sävyineen edustaa päävärejä. Mukana on myös huomiovärinä sininen. Näiden ympärille rakentuu hankkeen grafiikoiden kokonaisuus. Tietyille tuotteille ja toimialoille on yleensä vakiintunut omat värimaailmat ja visuaaliset ilmeet. Hankekenttä rakentuu yleensä klassisen vihreän ja sinisen ympärille, mutta tässä hankkeessa luotiin ilme hieman erilaisten värien ympärille.

Kuva 2. Värimaailmaa sekä esimerkki hankkeen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarkoitetusta powerpoint-taustasta. (Kuva: Tommi Mustaniemi)

Värien tehtävänä on informoinnin, tehostamisen sekä erottumisen lisäksi yhdistää hankkeen eri tekijöitä yhden selkeän kokonaisuuden alle (Häkkinen 2019). Murretun korallin sävyllä erotutaan hyvin sosiaalisessa mediassa positiivisen ja lämpimän assosiaation avulla. Sävy on oranssia hienostuneempi, vähemmän feminiininen kuin pinkki eikä niin aggressiivinen kuin punainen (The Color 2021). Korallissa yhdistyy täydellinen tasapaino näitä kaikkia pitäen kuitenkin yleisvaikutelman lämpimänä ja monikäyttöisenä.

Kirjoittajat

Kirsi Kiiskinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä TKI-asiantuntijana ja PARASTA ITÄÄ! -hankkeen projektipäällikkönä.

Tommi Mustaniemi, LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin TKI-asiantuntija toimii PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa viestinnän asiantuntijana.

Lähteet

Häkkinen, H. 2019. Mikä on yrityksen visuaalinen identiteetti ja mistä se koostuu? Viitattu 11.3.2022. Saatavissa https://www.intovisuals.fi/blogi/mika-on-yrityksen-visuaalinen-identiteetti-ja-mista-se-koostuu

LAB. 2022. PARASTA ITÄÄ! Ylialueellisella yhteistyöllä hyvinvointia. Viitattu 17.3.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/parasta-itaa-ylialueellisella-yhteistyolla-hyvinvointia

The Color. 2021. Coral color guide. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://thecolor.blog/coral-colour/

Video

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. 2022. Video. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=IjGJOeermYw