ohjelmistorobotiikka

14 artikkelia

Ohjelmistorobotiikka tulevaisuuden teknologiana

Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa syksyllä 2020 yrityksille tehdyn alkukartoituksen perusteella ohjelmistorobotiikka nousi tärkeimmäksi tulevaisuuden teknologiaksi, josta haluttiin lisää tietoa. Ohjelmistorobotiikan työpajalla vastattiin tähän toiveeseen. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan […]

Ohjelmistorobotti rakentuu kehittäjien ja yrityksen tiiviissä yhteistyössä

RoboCamp-kehittämishankkeessa toteutettiin kesällä 2020 ohjelmistorobotiikan pilotointiprojekti, jossa imatralaiseen tilitoimistoon, Relion Oy:lle, kehitettiin robotti suorittamaan tulorekisteritäsmäytysprosessia. Ennen robotin varsinaista kehitysvaihetta automatisoitavaksi valittu prosessi visualisoitiin huolellisesti, jotta […]