Ohjelmistorobotti rakentuu kehittäjien ja yrityksen tiiviissä yhteistyössä

RoboCamp-kehittämishankkeessa toteutettiin kesällä 2020 ohjelmistorobotiikan pilotointiprojekti, jossa imatralaiseen tilitoimistoon, Relion Oy:lle, kehitettiin robotti suorittamaan tulorekisteritäsmäytysprosessia. Ennen robotin varsinaista kehitysvaihetta automatisoitavaksi valittu prosessi visualisoitiin huolellisesti, jotta saatiin selkeä kuva prosessin vaiheista ja ihmisen suorittamista toimenpiteistä prosessissa.

LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden digitradenomiopiskelija Tyyne Kokkonen ja liiketalouden lehtori Liisa Uosukainen käyttivät prosessikuvausta pohjana lähtiessään kehittämään yrityksen tarpeisiin soveltuvaa robottia.

Kehitysvaiheen käynnistämisen edellytykset

Ohjelmistorobotin kehittämiseen robotin kehittäjä tarvitsee kehitysympäristön, joka pitää sisällään kaikki robotin luomisessa tarvittavat ohjelmat, niiden käyttöoikeudet ja datan.

Kuva 1. Tulorekisteritäsmäytysprosessia suorittavan robotin kehitysympäristön valmistelu (Kokkonen 2021)

Kehitysympäristön valmistelussa on tärkeää varmistaa, että kehittäjällä on järjestelmissä pääsy samanlaisiin näkymiin, joita prosessissa muutoinkin käytetään. Tämä saattaa vaatia sitä, että yritys pyytää kolmannelta osapuolelta suostumuksen hänen tietojensa käsittelyyn projektissa. Kun robotin opetusnäkymä vastaa oikeaa ympäristöä, se voidaan kouluttaa mahdollisimman toimivaksi.

Tulorekisteritäsmäytysprosessissa ihminen käytti kahta järjestelmää: Suomen kansallinen sähköinen tietokanta Tulorekisteri ja Visman Netvisor taloushallinto-ohjelmisto. Tulorekisterin käyttäjätunnistautumisen vuoksi yritys tallensi järjestelmästä palkkatietoraportit tietokoneelle, jotta kehittäjä pystyi kouluttamaan robottia niiden sisältämän datan avulla. Kehittäjille annettiin myös Netvisoriin rajatut käyttöoikeudet, jotta he pääsivät opettamaan robottia käyttöliittymässä.  Tulorekisteritäsmäytystä suorittavan robotin luomiseen tarvittiin lisäksi UiPath Studio -ohjelma, jonka avulla robotin tehtäväpolku oli mahdollista rakentaa. UiPath on markkinoiden johtavimpia RPA (Robotic Process Automation)-teknologioita, jonka vahvuutena on toimivuus yrityksen käyttämien järjestelmien kanssa ilman erillisiä integraatioita.

Kehittäjä tarvitsee robotin kouluttamiseen riittävän määrän monipuolista dataa, jota prosessissa normaalistikin hyödynnetään. Tulorekisteritäsmäytysprosessissa käsitellään esimerkiksi henkilö- ja maksupäivätietoja, palkkasummia, tulolajikoodeja ja tulolajien nimiä. On hyvä huomioida, että toisiaan vastaavat tiedot voivat erota rakenteeltaan eri järjestelmien välillä paljonkin, mikä voi aiheuttaa merkittävästi lisätyötä robotin kehittämiseen.

Tekninen toteutus Uipath Studiossa

UiPath Studiossa robotin suorittamat tehtävät määritellään vaiheittain valitsemalla valmiista aktiviteeteista robotille sopiva toiminto, kuten selaimen avaaminen tai tietyn kohdan klikkaaminen sivustolla. Toiminnot lisätään käyttöliittymän keskiosassa sijaitsevalle suunnittelualustalle (design canvas) ja ne yhdistetään toisiinsa robotin etenemisen suunnan osoittavilla nuolilla.

Kuva 2. UiPath Studio käyttöliittymä, tulorekisteritäsmäytys-flowchart (Kokkonen, Uosukainen 2020)

UiPath Studion visuaalisen käyttöliittymän ansiosta ohjelma on käyttäjäystävällinen, eikä yksinkertaisten tehtäväpolkujen rakentaminen vaadi aina ohjelmointiosaamista. Monimutkaisempien prosessien kohdalla ohjelmointitaidoista on kuitenkin merkittävä hyöty, sillä tarkempien toimintokohtaisten asetusten määrittämisessä noudatetaan ohjelmoinnin kaltaisia syntakseja.

Olennainen osa robotin teknistä toteutusta on sen testaaminen kehittäjien ja yrityksen toimesta. Vaikka robotti toimisi ihanteellisesti kehittäjän näkymässä, yrityksen on hyvä varautua siihen, että käyttöönottovaiheessa voi ilmetä vielä korjaustarpeita. Onnistuneen robotin kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä sekä tiivistä yhteistyötä kehittäjien ja yrityksen välillä.

Täältä voit katsoa, kuinka Relion Oy:lle toteutettu ohjelmistorobotti suorittaa ahkerasti työtehtäviään.

Kirjoittajat

Liiketalouden digitradenomiopiskelija Tyyne Kokkonen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa ja työskenteli kesän 2020 RoboCamp-hankkeen projektiassistenttina.

Liisa Uosukainen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lappeenrannassa ja asiantuntijana RoboCamp-hankkeessa.

Linkit

RoboCamp. 2020. RoboCamp. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://robocamp.fi/

Tyyne Kokkonen. 2020. RoboCamp RPA-Pilotti: Tulorekisteritäsmäytys Demo. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=p2ipSPQFBJg

Kuvat

Kuva 1. Kokkonen 2021. Tulorekisteritäsmäytysprosessia suorittavan robotin kehitysympäristön valmistelu. Tyyne Kokkonen 2021.

Kuva 2. Kokkonen, Uosukainen 2020. UiPath Studio käyttöliittymä, tulorekisteritäsmäytys-flowchart. Tyyne Kokkonen ja Liisa Uosukainen 2020.