ohjelmistorobotiikka

12 artikkelia

Toimistoautomaation uudet teknologiat kiinnostavat eteläkarjalaisia

Prosessilouhinta, ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat nousevia teknologioita. Prosessilouhinta (Process Mining, PM) hyödyntää tietojärjestelmien lokitietoa prosessien tehostamisessa. Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan rutiininomaisia tietotyön […]

Ohjelmistorobotiikka tulevaisuuden teknologiana

Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa syksyllä 2020 yrityksille tehdyn alkukartoituksen perusteella ohjelmistorobotiikka nousi tärkeimmäksi tulevaisuuden teknologiaksi, josta haluttiin lisää tietoa. Ohjelmistorobotiikan työpajalla vastattiin tähän toiveeseen. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan […]