opiskelijaterveydenhuolto

2 artikkelia

Resurssien riittävyys haasteena opiskelijoiden terveydenhuollon kehittämisessä

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen, hoitaminen ja jatkohoitoon ohjaaminen. Myös seksuaaliterveyden edistävät palvelut ja suun terveydenhoidon palvelut kuuluvat […]