vuorovaikutus

31 artikkelia

Esihenkilön läsnäololla on merkittävä vaikutus työyhteisön viestintään ja vuorovaikutukseen

Viestintä ja vuorovaikutus ovat esihenkilötyössä ja työntekijöiden johtamisessa keskeisessä roolissa. Esihenkilön tapa kohdella ja suhtautua työntekijöihin vaikuttaa niin ilmapiiriin, työhyvinvointiin kuin työn tuloksellisuuteenkin. (Kuusela 2013, […]