monialainen yhteistyö

9 artikkelia

Resurssien riittävyys haasteena opiskelijoiden terveydenhuollon kehittämisessä

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen, hoitaminen ja jatkohoitoon ohjaaminen. Myös seksuaaliterveyden edistävät palvelut ja suun terveydenhoidon palvelut kuuluvat […]

Sport Space -sovellus Kiipulan opiskelijoiden arjen liikuttajaksi

LAB-ammattikorkeakoulu ja Kiipulan Ammattiopisto tekevät yhteistyötä Ihan samat -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä, joissa molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet yhdessä kehittyvät. Yhtenä yhteisenä […]

Ajan hermolla – Aivoterveyden edistämisen osaaja

Aivoterveyden edistämisen osaaja -monialainen erikoistumiskoulutus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, minkä vuoksi koulutus oli osallistujille maksuton. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun, Satakunnan […]

Fysioterapiaa virtuaalisesti ja ensihoitoa lentävillä ambulansseilla

LAB-ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaneet fysioterapeutti- ja ensihoitajaopiskelijat pohtivat oman ammattialansa opintojaksolla, millaista on työskennellä terveysalalla kymmenen vuoden kuluttua. Opiskelijoiden yksilö- ja pienryhmätyöskentelyn tuloksina syntyneiden näkemyksien mukaan […]