työelämälähtöisyys

2 artikkelia

Työelämälähtöisessä opetuksessa tarvitaan laajaa osaamista

Kesäkuun alussa järjestettiin kotimaiset korkeakoulupedagogiikan päivät Pedaforum 2024. Siellä esiteltiin LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettu digitaalisen palvelumuotoilun opetuskokeilu (YAMK), joka toteutettiin työelämälähtöisesti tuottamalla hyvinvointialueelle arvokasta tietoa oman kehittämistyön […]

Työelämälähtöisiä projektiopintoja SampoLAB Osaajaverstaalla – poimintoja palautekyselyn tuloksista

Viimeaikaiset muutokset työelämässä korostavat yhä enemmän tarvetta kouluttautua monipuolisesti ja hankkia käytännön kokemusta jo opiskeluaikana. Tämän tarpeen täyttämiseksi SampoLAB Osaajaverstas tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia päästä […]