Talentpool tuo pelialan osaajat ja tiimit yhteen

Suomen pelialan kasvun selkeimmäksi esteeksi on nähty jo vuosien ajan kokeneiden ammattilaisten saatavuus. Avoinna on koko ajan lukuisia työpaikkoja ja osaamistarpeen vaje liikkuu sadoissa osaajissa vuosittain. Suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames arvioi tuoreimmassa tutkimuksessaan, että lähivuosina suomalaiset peliyritykset tulevat tarvitsemaan jopa tuhat uutta työntekijää. Tällä hetkellä Suomessa toimii kaksisataa pelialan yritystä, joissa työskentelee 3600 henkeä. (Neogames 2021, 16-17; 27.)

Osaamisvajetta paikataan erityisesti rekrytoimalla ammattilaisia maailmanlaajuisesti. Pelialan osaajista noin 28% tulee Suomen ulkopuolelta (Neogames 2021, 18). Suomen vetovoima on hyvä ja alan ammattilaisia houkutellaankin yritysten omien ilmoitusten lisäksi useiden tapahtumien ja rekrytointipalveluiden kautta. Tällä hetkellä esim. Business Finlandilla on käynnissä Amerikkaan suunnattu rekrytointikampanja, jonka kautta etsitään kansainvälisiä osaajia yli 50 peli- ja it-alan asiantuntijatehtävään.

suppilomainen kuvaus hakuprosessin etenemisestä. Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: Step 1: Tell us about yourself (20-25 min), Step 2: Show us what you can do! (10 min), Step 3: Find your match!
KUVA 1. Shortlis ja Business Finland painottavat hakuprosessin selkeyttä ja helppoutta. Hakemuksen saa tehtyä noin puolessa tunnissa. (Shortlist 2021)

Talentpool aloittelevan yrityksen apuna

Tulevaisuudessa pelialan osaajien ja työnantajien kohtaamista helpottaa Baltic Explorers -hankkeen rakentama Talentpool-alusta. Alusta lanseerataan ensin kattamaan Suomen, Ruotsin, Viron sekä Latvian osaajat ja yritykset. Talentpoolin tarkoitus on mahdollistaa erityisesti pienempien ja vasta aloittelevien yritysten kasvu. Palvelu on käyttäjille ilmainen, toisin kuin perinteisten rekrtytointifirmojen palvelut, jotka hintansa vuoksi voivat olla tämän kohderyhmän tavoittamattomissa. Talentpool julkaistaan näillä näkymin marraskuussa 2021.  

KUVA 2. Talentpool-alustan kautta yritykset voivat löytää uusia työntekijöitä. Lisäksi mahdollistetaan uusien tiimien, ja sitä kautta yritysten, synty tarjoamalla mahdollisuus etsiä itselleen sopivaa tiimiä tai yksittäisiä tiimiläisiä taitojen perusteella. (Fauxels 2019)

Baltic Explorers

Interreg Central Baltic rahoitteisessa Baltic Explorers -hankkeessa on myös huomattu, että osaamisvaje on aito ongelma peliyritysten menestyksen tiellä. Haaste ei koske ainoastaan Suomea vaan samasta ongelmasta kärsivät erityisesti pienet ja aloittelevat yritykset kautta Baltian.

Baltic Explorers keskittyy tukemaan erityisesti Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian peliyritysten liiketoiminnan kehittämistä ja tuotteiden lanseerausta uusille markkinoille, erityisesti Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Pelien vienti vaatii erilaista osaamista kuin pelien kehittäminen. Osaamista tarvitaan mm. markkinoinnin, myynnin ja sopimusten teon saralla. Lisäksi tarvitaan uudenlaisia kontakteja sekä mahdollisuuksia luoda niitä. Hankkeessa pyritään mahdollistamaan osaamisen kehittyminen, verkostojen kasvattaminen sekä uusien osaajien ja yhteistyömahdollisuuksien löytyminen. (XAMK 2021.)

Kirjoittaja

Ria Gynther työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii asiantuntijana Baltic Explorers -hankkeessa. Töiden ohella Gynther toimii aktiivisesti suomalaisen pelialan kehittämisen parissa, hän on IGDA Finland ry:n varapuheenjohtaja sekä Game Makers of Finlandin hallituksen jäsen.  

Lähteet

Neogames. 2021. The Game Industry Of Finland Report 2020. [Viitattu 12.6.2021]. Saatavissa: https://neogames.fi/wp-content/uploads/2021/06/FGIR-2020-Report.pdf

XAMK. 2021. Baltic Explorers. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/baltic-explorers/

Linkit

Linkki 1. Neogames. 2021. The Game Industry Of Finland Report 2020. [Viitattu 12.6.2021]. Saatavissa: https://neogames.fi/wp-content/uploads/2021/06/FGIR-2020-Report.pdf

Linkki 2. Shortlist. 2021. Finland is looking for top American tech & gaming talent! [Viitattu 12.6.2021]. Saatavissa: https://shortlist.net/finland-works-usa/

Linkki 3. Baltic Explorers.2021. About Us. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://balticexplorers.eu/

Linkki 4. IGDA Finland. 2020. What is IGDA Finland? [Viitattu 29.6.2021]. Saatavilla: https://www.igda.fi/about-us  

Linkki 5. Game Makers of Finland. 2020. Game Makers of Finland. [Viitattu 29.6.2021]. Saatavilla: https://peliala.fi/en/

Kuvat

KUVA 1. Shortlist. 2021. What to expect. [Viitattu 29.6.2020.] Saatavilla: https://shortlist.net/finland-works-usa/

KUVA 2. Fauxels. 2019. Ihmiset-suhde-ulkona-yhteys-3228684. Pexels. [Viitattu 29.6.2020.] Saatavilla: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ihmiset-suhde-ulkona-yhteys-3228684/