Tavoita katsojat YouTube -videoin

Järjestimme REIMA – Rohkeutta ja elinvoimaa innovaatioista maaseudulle -hankkeessa ( https://lab.fi/fi/projekti/reima-rohkeutta-ja-elinvoimaa-innovaatioista-maaseudulle ) Koukuttava YouTube -verkkoseminaarin, jossa yhdeksi teemaksi nousi, kuinka saada omille videoille enemmän katselijoita ja katselukertoja.

16. helmikuuta pidetyssä seminaarissa puhujina olivat Patrik Huittinen ja Janne Ruippo VMH Productions Oy:stä, Jake Ihalainen Jake Pölli Oy:stä, Anna Länsisalmi-Keisala Maalaismedia Oy:stä sekä Sampo Kokkonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

YouTube on yksi suurimmista videoiden suoratoistopalveluista, ja sinne ladataan jopa yli 500 tuntia videomateriaalia yhden minuutin aikana. Tämä tarkoittaa yli 720 000 tuntia vuorokautta kohden (Hale, 2019).

Sen takia yksittäisen videon näkyminen juuri halutulle kohderyhmälle voi olla haastavaa. Seminaarissa käytiin runsaasti läpi hyviä käytännön esimerkkejä, videon laatuvaatimuksia, YouTuben toimintamallia sekä videoiden optimointia.

Kuva 1. YouTube on yksi suurimmista videoiden suoratoistopalveluista (Geralt, 2015)

Mainoksia ei erityisesti kaivata

Seminaarissa nousi toistuvasti esiin, että YouTuben videoita katsotaan monesti oppimisen tai huvin vuoksi. Tämän takia puhtaat mainosvideot harvoin toimivat, vaan katsojat haluavat nähdä niin sanotusti inhimillisempää sanomaa – ihmiseltä ihmiselle.

Tämä vaatiikin monesti videon tekijältä heittäytymistä ja itsensä likoon laittamista.

Näkyvyydessä algoritmi keskeinen

Vaikka YouTube ei ole julkaissut, kuinka sen algoritmi tarkasti toimii ja mitä videoita se suosittelee kullekin käyttäjälle, muutamat seikat ovat osoittautuneet webinaarin asiantuntijoiden kokemuksen mukaan toimiviksi saada oma video paremmin näkyville:

  • Linkitykset. Video saa sitä paremmin katselukertoja, mitä useammasta YouTuben ulkopuoliselta sivustolta siihen on olemassa linkki
  • Julkaisuaika. Videoita katsotaan eniten ilta-aikaan, joten videoiden tulisi olla julkaistuja ennen tätä. Myöhään illalla julkaistu video ei saa yhtä paljon katsojia kuin aiemmin päivällä ilmestynyt
  • Kanavan tilaajamäärät. Videot näkyvät hyvin kunkin kanavan omille tilaajille, joten tilaajien määrä vaikuttaa suoraan myös katsojien määrään.
  • Esikatselukuva. Videon esikatselukuva näkyy ensimmäisenä katsojalle ja se toimii ikään kuin kirjan kantena. Mitä houkuttelevampi kuva ja selkeämpi lupaus sisällöstä, sitä paremmin katsojia.
  • Videon alku. Katsoja tulee sitouttaa näkemäänsä heti videon alussa. Jos alku tuntuu katsojasta tylsältä, video jätetään helposti kesken.

Ja erityisen tärkeänä seikkana nousi esille, että vaikka tietoisuus videosta saataisiinkin leviämään hyvin ja katsojat sen löytäisivät, videon tulee aina olla riittävän laadukas sekä sanomaltaan kohdeyleisöä puhutteleva. Mikäli video on huonolaatuinen tai sen sisältö ei kohtaa katsojan odotuksia, sitä harvoin katsotaan loppuun.

Seminaarin puhujat olivat kaikki sitä mieltä, että videoiden käytöllä on saatu paljon hyötyä, joten suosittelemme miettimään, toisivatko YouTube-videot lisäarvoa sinunkin liiketoimintaasi.

Kirjoittaja
Sampo Kokkonen toimii markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Hale, J. 2019. More Than 500 Hours Of Content Are Now Being Uploaded To YouTube Every Minute. Tubefilter. https://www.tubefilter.com/2019/05/07/number-hours-video-uploaded-to-youtube-per-minute/ [viitattu 19.3.2021]

Linkit

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. REIMA – Rohkeutta ja elinvoimaa innovaatioista maaseudulle. [Viitattu 25.3.2021] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/reima-rohkeutta-ja-elinvoimaa-innovaatioista-maaseudulle

Kuva

Kuva 1. Geralt 2015 / Pixabay. Haettavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/elokuva-filminauhan-sinua-putki-589491/ [Viitattu 19.3.2021.]