Teaseria tekemässä ‒ LABlanssi-videon kuvaukset LAB Studion kanssa

Miten toteuttaa sujuvasti esittelyvideo hankkeelle? LABlanssi-hankkeessa testattiin LAB-ammattikorkeakoulun oman LAB Studion palveluita hyvin kokemuksin.

Hankeviestinnän monista keinoista ja muodoista suosiotaan kasvattavat verkossa jaettavat audiovisuaaliset aineistot (Kyyrö & Wallin 2022, 101). LABlanssi ‒ Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö -hankkeessa (LAB 2023) oli noussut jo toiminnan alkuvaiheessa tarve herätellä mielenkiintoa uutta toimintamallia kohtaan visuaalisin keinoin.

LABlanssissa ensihoidon LAB-opettajat osallistuvat ensihoidon ambulanssikenttätyöhön työelämäjaksoin, ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ensihoitajat taas vahvistavat pedagogista osaamistaan ohjatessaan LAB-ensihoitajaopiskelijoita näiden harjoittelujaksoilla (LAB 2023). 

Viestinnän aloituksen tueksi päätettiin tuottaa lyhyt teaser-video, jota jaetaan hankkeen sosiaalisen median kanavilla. Videon toteuttajaksi pyydettiin audiovisuaalisen viestinnän ratkaisuja tuottava LAB Studio.

[Alt-teksti: kuvaustilanne ambulanssihallissa, ohjaaja istuu tuolilla, jonka selkämyksessä lukee director, ohjaajan edessä seisoo jalustalla videokamera.]
Kuva 1. Videon kuvauksissa asiantuntijat pääsivät heittäytymään moneen rooliin. (Kuva: Pauliina Huovila)

Videon matka ideasta valmiiksi tuotteeksi

LABlanssi-esittelyvideon ajatuksen takana oli hankkeessa työskentelevän opettajan visio saada toiminnan käynnistämiseen ajoittuva ja selkeä aloitusjulkaisu hankkeen sosiaaliseen mediaan.  Julkaisulla oli tavoitteena houkutella yleisöä tutustumaan ja sitoutumaan hankeen viestintään.

Videoidean toimivuutta ja toteuttamisen mahdollisuuksia pohdittiin yhdessä hankkeen toimijoiden kesken ja luotiin yhteinen näkemys esittelyvideon tavoitteista ja toteutuksesta. Tavoitteena oli luoda tyyliltään kevyt ja rento, mutta visuaalisesti näyttävä lyhyt esittely hankkeelle.  Hankkeen asiantuntija piirsi karkean kuvakäsikirjoituksen (Kuva 2), jonka mukaisesti kuvausprosessia lähdettiin toteuttamaan.

Kuva 2. LABlanssi-teaservideon kuvakäsikirjoitusta. (Kuva: Antti Tanninen)

Voit katsoa valmiin videon tästä linkistä. (Linkki 1)

Kuvakäsikirjoituksen avulla videon tavoitteista ja tyylilajista oli vaivatonta keskustella videotuotannon toteuttajan ja hankekumppaneiden kanssa jo aivan prosessin alussa. LAB Studion ammattilaisten kanssa sovittiin tarkemmin kuvauksista ja aikataulusta. Kuvaajalle myös lähettiin kuvauspaikasta valokuvia, jotta eri kuvakulmia ja toteutustapoja voitiin suunnitella jo etukäteen.

Kuvauspäivän tunnelma oli huikea, ja aurinkoinen sää suosi ensiaskeliaan filmitähtenä ottavia ensihoitajia. Kuvausten monipuolisesta toteutuksesta vastannut LAB Studion Eetu Karppinen tuotti videomateriaalia droonin lisäksi kolmella eri kamerajärjestelmällä. Nopealla ja joustavalla aikataululla sekä kuvaajan osaamista hyödyntäen saatiin materiaalista editoitua yhden sijaan kolme teaser-videota hankkeen hyödynnettäväksi eri tarkoituksiin.

LABlanssin näkökulmasta katsottuna videotuotanto oli sujuvaa. Kokonaisuudessaan LAB Studion ja LABlanssin yhteistyö osoittautui mutkattomaksi tavaksi tehdä videoviestintää räätälöidyn suunnitelman mukaisesti. 

Kirjoittajat

Antti Tanninen on LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä työskentelevä ensihoidon lehtori, joka toimii LABlanssi-hankkeessa ensihoitajana ja asiantuntijana. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat johtamisen ja osaamisen kehittäminen sekä sote-palveluiden rakenteet.

Kaisa Seppänen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja LABlanssi-hankkeen  (LAB 2023) projektipäällikkö. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat asiakaspanoksen ja tiedon hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Lähteet

Kyyrö, M. & Wallin, R.  2022. Ääni ja liikkuva kuva hankeviestinnässä. Teoksessa Hermiö, A., Merimaa, M., Wallin, R., Wegmüller, M. & Åman Kyyrö, M. 2021. Hankeviestinnän käsikirja. Metropolia. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/506572/2021%20OIVA%2042%20Hankeviestinnän%20käsikirja.pdf?sequence=2

LAB. 2023. LABlanssi ‒ Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö. Hanke. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lablanssi-etela-karjalan-ensihoidon-oppimisymparisto

Linkit

Linkki 1. LABlanssi. 2023. Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö. Video. Instagram. Viitattu 23.3.2023. Saatavissa https://www.instagram.com/reel/CqDcIpyAcLc/?utm_source=ig_web_copy_link