LABlanssi

10 artikkelia

Kehittäjäensihoitajan ensimmäinen kevät LABlanssissa

LABlanssi-hankkeessa luodaan uudenlaista ensihoidon oppimisympäristöä oppilaitoksen ja hyvinvointialueen tiiviillä yhteistyöllä. EU:n osarahoittamassa LABlanssi-hankkeessa ensihoidon opiskelijat tekevät työelämäharjoittelua ambulanssissa ensihoidon opettajan ja hyvinvointialueen ensihoitajan ohjauksessa. LABlanssi-ensihoitoyksikkö […]