Tekoälyä yrityksille, osa 5 – päätöspäivä ja tulokset

Toukokuun lopulla järjestettiin Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeen viimeinen valmennuspäivä. Päijät-Hämeen alueen pk- ja mikroyritykset kokoontuivat esittelemään kehitysprojektejaan, joita he olivat hioneet tekoälytyökalujen avulla valmennusohjelman aikana. Kevään 2024 aikana viiden kerran valmennusohjelmaan osallistui lähes parinkymmenen yrityksen tiimit ja tavoitteena oli kehittää osaamista generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä yrityksen tarpeen mukaan markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, myynnissä, viestinnässä, sisäisessä toimistotyössä ja TKI-toiminnan kehittämisessä (LAB 2024).

Valmennusohjelma huipentui Shark Tank -konseptiin, jossa yritykset esittelivät valmennuksen aikana kehittämänsä löydökset ja oivallukset sekä saivat palautetta ja ideoita tekoälyn jatkuvaan hyödyntämiseen. Valmennuksen aikana vertaisoppiminen on ollut tärkeässä asemassa, ja viimeisenä päivänä osallistujat saivat jälleen arvokkaita näkemyksiä ja kehitysehdotuksia ryhmältä.

Valmennusohjelman kohokohdat ja opit

Päivän esitysten ja palautteen perusteella yritykset ovat saaneet merkittäviä hyötyjä tekoälyn käytöstä, mikä on tehostanut toimintaa ja avannut uusia mahdollisuuksia. Etenkin tekoälyllä tuotetut tekstit ja kuvat ovat kehittäneet liiketoimintaa. Niistä on löydetty lukuisia käyttömahdollisuuksia mm. verkkosivuihin, markkinointiin ja someen liittyen. Käännökset ja tekoälyvideot ovat olleet myös merkittävässä roolissa. Tekoäly on parantanut tehokkuutta muun muassa palaverimuistioiden ja tiivistelmien kautta sekä asiakaspalvelua chatbotteja hyödyntämällä. Yritykset ovat alkaneet hyödyntää tekoälyä esimerkiksi vientiin, suunnitteluun ja konseptien luomiseen, prosessien tehostamiseen ja havainnekuviin. Tekoäly on toiminut myös sparrauskaverina ja auttanut tyhjän paperin kammosta tekstin tuottamisen alkuun.

Valmennuksessa käsiteltiin myös sitä, mitä materiaalia kannattaa käsitellä tekoälyllä ja mitä ei. Useat yritykset ovat alkaneet tehdä omia linjauksia ja pelisääntöjä tekoälyn käytöstä, missä myös eettiset ja tekijänoikeuden näkökulmat on huomioitu. Valmennuksessa saatua osaamista on jaettu yritysten muulle henkilöstölle ja kehittämistä on jatkettu laajemminkin.

Palaute valmennuksesta

Osallistujien palaute valmennuksesta oli erittäin positiivista. Monet kiittivät valmennusta siitä, että se on tehostanut ja helpottanut heidän työtään merkittävästi, vaikka tekoälyn käyttö vaatiikin resursseja ja ajan hermolla olemista. Valmennus on avannut osallistujien silmät tekoälyn mahdollisuuksille ja auttanut heitä aloittamaan tekoälyn käytön, jonka myötä he nyt hyödyntävät sitä runsaasti. Valmentajat koettiin asiantunteviksi ja helposti lähestyttäviksi, ja tietopohjan lisäksi runsaista käytännön esimerkeistä on saatu paljon positiivista palautetta.

Kuva 1. Tekoälyvalmennus järjestettiin LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa. (Kuva: Ninni Andelin)

Viimeinen Shark Tank -valmennuspäivä oli onnistunut päätös kokonaisuudelle. Yritykset saivat konkreettisia hyötyjä ja eväitä tekoälyn käyttöön tulevaisuudessa, mikä lisää niiden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta.

Valmennuksen vaiheista on kerrottu artikkelisarjassa LAB Focus -blogissa (Andelin 2024). Valmennus on osa Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää päijäthämäläisten yritysten osaamista generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Hanketta toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja sitä osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Päijät-Hämeen liitto (LAB 2024).  

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa (LAB 2024).

Lähteet

Andelin, N. 2024. Tekoälyä yrityksille, osa 1. LAB Focus. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tekoalya-yrityksille-osa-1/

LAB. 2024. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekoalysta-tehokkuutta-ja-asiakkuuksia