Sport Suomi -verkostolla vauhtia hyvää oloa edistävään elinkeinotoimintaan

Kansallinen Sport Suomi -verkosto (Linkki 1) on Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien yhteinen voimainponnistus liikunta-, urheilu-, terveys- ja hyvinvointialojen TKI-yhteistyön ylialueelliseksi kehittämiseksi ja innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien suuntaamiseksi niin kansallisille kuin kansainvälisille markkinoille. Verkoston toimintaa toteutetaan Innokaupungit-yhteisön alaisena vetovastuuhankkeena, jonka kulmakivenä ovat valtion kunkin kolmen kaupungin kanssa solmimat ekosysteemisopimukset (Linkki 2; Työ- ja elinkeinoministeriö 2024a).

Linkki Sport Suomi -verkoston verkkosivuille. (Linkki 1)

Linkki Innokaupungit-yhteisön verkkosivuille. (Linkki 2)

Kuva 1. Sport Suomi -verkosto pyrkii edistämään aktiivisuutta erilaisissa ympäristöissä. (Kuva: Maiju Maukonen)

Sport Suomi -verkostossa on yhteisenä yhteiskunnallisesti vaikuttavana kehittämiskärkenä fyysisen aktiivisuuden edistäminen vaihtelevissa toiminnallisissa ympäristöissä. Liikkumattomuuden kampittamisen tematiikkaa ja sen sisältämiä yhteisen arvoluonnin tunnistamisen ja rakentamisen pelipaikkoja osana innovaatioprosesseja on Sport Suomessa fasilitoitu niin InnoLive-seminaarien kuin InnoLab-työpajojen inspiroimana.

Liiketoiminnallinen ponnistusalusta kansainvälisestä urheilubisneksestä

Verkoston toiminnassa on huomattu selkeästi, että liikkumisen ja liikunnan lisäämiseen linkittyvä yritystoiminta ja sen edistäminen vaatii lisävauhdin hakemista muiden toimialojen, kuten pelialan, erityisosaamisesta vahvistamalla samanaikaisesti yritysten liiketoimintaa globaalin urheilubisneksen äärellä.

Huhtikuussa 2024 Sport Suomi fasilitoi yritysdelegaation Espanjaan, johon osallistuneet yritykset (Pro Recovery, ONIT Sport, Ketoinen, Wello2, eWatt, Awesome Crowd ja SAHA Training) pääsivät esittelemään toimintaansa muun muassa LALIGAn pääkonttorilla, SportBoost Acceleratorilla, Microsoftin Global Sport Innovation Centerillä (GSIC) sekä verkostoitumaan laajemmin espanjalaisten elinkeinoelämää edistävien ekosysteemitoimijoiden kanssa Suomen Espanjan suurlähettilään vieraina.

[Alt-teksti: ryhmä ihmisiä rakennuksen edessä.]
Kuva 2. Sport Suomi -verkoston toimijoita SportBoost Acceleratorin vieraina Madridissa.(Kuva: SportBoost Accelerator)

Sport Suomi tarjoaa oivallisen verkoston alueellisten vahvuuksien jakamiseen ja yhdistämiseen, sillä Jyväskylän kutomaan, globaaliin ja liikuntatieteelliseen näyttöön perustuvaan arvoverkostotyöhön on voitu sulavasti tuoda olosuhteiden tasolla Lahden hyppysissä olevat urheiluliiketoiminnan ja -tapahtumatuotannon ulottuvuudet sekä instrumentaalisesta näkökulmasta Kuopion dataperusteisen kehittämisen intressit ja tietotaito.

Hanketta on vielä tovi jäljellä, ja tämän syksyn suunnitelmiin kuuluvat vielä sekä InnoLab-työpajat Kuopiossa liikuntapaikkojen digitalisoimiseen tähtäävän yhteiskehittämisen aloittamiseksi että yritysdelegaatiomatka Sevillassa järjestettävään World Football Summit -tapahtumaan, jota ennen Lahdessa järjestetään yrityksille kohdennettu ja jalkapallosta inspiroituvaInnovation Bootcamp.

Lahden yhteistyö Jyväskylän ja Kuopion kanssa ei pääty hankkeen loppuessa, vaan jatkossakin nämä kolme urheilukaupunkia keskittyvät elinvoimakumppanuuden alueellisen elinvoiman ja osaamisen sekä liikkumisen kysymyksiin ja jatkonkin kumppanuustyöhön kutsutaan mukaan myös korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän edustajia ja muita asiantuntijoita sekä asianosaisia valtioneuvoston jäseniä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2024b).

Kirjoittajat

Alisa Heikkinen toimii Sport Suomi -verkoston projektipäällikkönä hankkeen päätoteuttajaorganisaatiossa Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluissa.

Ilkka Väänänen toimii erikoistutkijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja Sport Suomi -verkostohankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Lähteet

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2024a.  Ekosysteemisopimukset. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://tem.fi/ekosysteemisopimukset

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2024b. Kaupunkien ja valtion yhteistyötä vahvistetaan uudenlaisten kumppanuuksien kautta – yhdessä ratkotaan esimerkiksi jengiytymistä, liikkumista ja osaamisen kysymyksiä. Viitattu 27.5.2024. Saatavissa https://tem.fi/-/kaupunkien-ja-valtion-yhteistyota-vahvistetaan-uudenlaisten-kumppanuuksien-kautta-yhdessa-ratkotaan-esimerkiksi-jengiytymista-liikkumista-ja-osaamisen-kysymyksia

Linkit

Linkki 1. Sport Suomi -verkosto. Verkkosivu. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://hhub.jyvaskyla.fi/sport-suomi-verkosto

Linkki 2. Innokaupungit. Verkkosivu. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://innokaupungit.fi/