Tekoälylukutaito vaikuttajana

Tekoäly on yleistynyt, ja sitä käytetään hyvin monenlaisissa tehtävissä kuten kirjoittamisessa, ideoimisessa ja suurten tietomassojen käsittelyssä. Tekoälystä onkin muodostunut työkalu markkinointiin, ohjelmointiin ja teollisuuteen. Käyttäminen yleistyy tulevina vuosina lähes kaikilla ihmisten tarpeiden osa-alueilla, ja moni hyödyntää tekoälyä jo nyt tiedostamattaan hakukoneissa ja mekaanisessa kielenkääntämisessä.

Tekoälyn ymmärtäminen ja vastuullinen käyttö edellyttää tekoälylukutaitoa. Tämä tarkoittaa kykyä käyttää tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti. Edellytykset tekoälyn käyttämiselle vastuullisesti ja eettisesti juontuvat jo siitä, että tekoäly käyttää ihmisen luomaa tietoa. (Alamäki & Nyberg 2023)

Jotta ihmiset voivat kehittää tekoälyn lukutaitoaan, heillä pitää olla pääsy teknologioiden äärelle. Tämä edellyttää, että kaikilla on oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen tietoteknisissä asioissa. (Euroopan unioni 2023.)

Käytettäessä tilastotieteistä tuttuja menetelmiä voidaan päätyä erilaisiin vinoutumiin eli systemaattisiin virheisiin.  Tekoäly voi tahtomattaan vahvistaa ennakkoasenteita eri ryhmissä ja alkaa tuottaa syrjivää sisältöä.  Yleisesti tekoäly tuottaa monenlaisia vinoumia, jotka johtuvat ihmisistä ja teknisistä rajoitteista. Vinoumien tunnistamiseksi on tärkeä kehittää tekoälyn käyttäjien ja kehittäjien tekoälylukutaitoa. (Holdsworth 2023)

Turvallinen ja vastuullinen tekoälyvaikuttaminen

Julkisten generatiivisten tekoälysovellusten käyttöön liittyy riskejä luottamuksellisten tietojen leviämisestä käyttäjän syöttämien tietojen kautta, mikä lisää riskiä epäluotettavien tai todentamattomien tietojen käytölle, jos tekoälyn käyttämiä tietolähteitä ei voi varmistaa. Näiden tekoälytyökalujen turvallisuusongelmat johtuvat pääasiassa siitä, että käyttäjillä on rajoitettu näkyvyys mallien opetustapoihin. Yleisesti käyttäjille on rajattu, kuinka käytöstä saatuja tietoja käytetään ja tallennetaan. (Gutiw 2023)

Kuva 1. Vastuullinen tekoälyn käyttäminen. (Kuva: Aatu Savolainen)

Savolaisen (2024) opinnäytetyössään markkinoinnin ammattilaisille toteuttama kysely osoitti, että enemmistö vastaajista haluaa enemmän valvontaa luovan tekstitekoälyn käyttämiselle. Tämä viittaa siihen, että ihmiset ovat huolissaan tekstitekoälyn mahdollisesta väärinkäytöstä ja haluavat varmistaa, että sitä käytetään eettisesti ja vastuullisesti. Kyselystä ilmeni tekstitekoälyn käytön laajuus sekä se, missä sen käytöstä on eniten kokemusta markkinoinnin ammattilaisilla. Eniten kyselyyn vastaajilla oli ollut kokemusta tekstitekoälyn käytöstä kirjoittamisessa, innovoinnissa ja tiedonhakemisessa.

Kirjoittaja

Aatu Savolainen on valmistuva markkinoinnin tradenomi LAB-ammattikorkeakoulusta. 

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Alamäki, A. & Nyberg, C. 2024. Tekoälyn lukutaito on nousemassa työntekijöiden perusosaamiseksi. eSignals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.5.2024. Saatavissa https://esignals.fi/kategoria/tekoaly/tekoalyn-lukutaito-on-nousemassa-tyontekijoiden-perusosaamiseksi/#6dba31d9

Euroopan unioni. 2023. Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021–2027. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/33b83a7a-ddf9-11ed-a05c-01aa75ed71a1

Gutiw, D. 2023. Vastuullisuus ja tietosuoja luovan tekoälyn aikakaudella. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://www.cgi.com/fi/fi/blogi/tekoaly/vastuullisuus-ja-tietosuoja-luovan-tekoalyn-aikakaudella

Holdsworth, J. 2023. What is AI bias? Viitattu 30.5.2024.Saatavissa  https://www.ibm.com/topics/ai-bias

Savolainen, A. 2024. Generatiivinen tekstitekoäly ja markkinoinnin ammattilaisten kohtaamat haasteet. Viitattu  6.6.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024060621692