Opiskelua ja asettautumista naapurikaupunkiin

Antaako yrittäjyys mahdollisuuden jäädä Suomeen?

Kolmekymmentä vuotta sitten termiä ”yrittäjyys” hädin tuskin tunnettiin silloisessa Neuvostoliitossa, ja se oli vahvasti sidoksissa länsimaailmaan. Tänään sanalla on paljon laajempi konteksti, ja se sopii hyvin nuorten venäläisten maailmaan.

Kuva 1. Purjehdittaessa pitää osata säilyttää oikea kurssi aivan kuten yrittäjänä toimittaessa (Kuva: Tarja Vahtokari-Sahari)

“Isäni on purjehtija ja hän työskentelee logistiikka-alalla. Hän on yrittäjä. Minä osaan purjehtia ja opiskelen logistiikkaa ja haluan tulla yrittäjäksi”. Pavel Bryuzga on päättäväinen 20-vuotias LAB ammattikorkeakoulun opiskelija. Hänen kotikaupunkinsa on Pietari.  Valitessaan sopivaa opiskelupaikkaa kriteereinä olivat, että opiskelupaikka ei saa olla liian kaukana kotoa, sen pitää tarjota hyvät mahdollisuudet opiskella logistiikkaa sekä opiskelukustannusten pitää olla kohtuulliset. Hänen valintansa oli selvä: Lappeenranta.

Kohti yrittäjyyttä

Pavelin suhtautuminen yrittäjyyteen on innostunut ja intohimoinen. Kurssi Entrepreneurship Experience (Yrittäjyyskokemus) sisältyy hänen opintoihinsa, ja siellä opiskelijat suunnittelevat uusia liiketoimintamalleja. Pavel on osallistunut kurssille aktiivisesti, ja hänellä on selkeä idea siitä, millaista liiketoimintaa hän haluaa harjoittaa. Hän on keskustellut asiasta suomalaisten opiskelukavereidensa kanssa ja miettinyt, kuka olisi hänelle paras partneri (tai ketkä olisivat), mutta päätöstä asiasta hän ei ole vielä tehnyt.

                           Kuva 2. Pavel Bryuzga haluaa ryhtyä yrittäjäksi (Kuva: Pavel Bryuzga)

Tämä lisäksi Pavel tahtoo jäädä Suomeen ja pyörittää yritystään täällä. Suomen kielen oppiminen on hänen työlistallaan korkealla. Ilman kunnollista suomen kielen taitoa olisi vaikea hoitaa yritystä, vaikka liikekumppani olisikin suomalainen. Liiketoimintasuunnitelma on työn alla, ja kontakteja kolmansiin maihin on jo tehty.

Opiskelijat päätyvät harvoin yrittäjiksi

Monipuoliset projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat osa LAB ammattikorkeakoulun toimintaa. Viime vuonna käynnistyi ESR-rahoitteinen (Euroopan Sosiaalirahasto) projekti Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Projektissa pyritään löytämään töitä kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet paikallisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai ammattioppilaitoksessa. Tavoite on, että he jäävät työhön tälle työssäkäyntialueelle. Tällöin yrittäjyys on myös hyvä vaihtoehto. Henkilö jää Suomeen ja toivottavasti jonkin ajan kuluttua työllistää myös muita henkilöitä.

Tilastojen mukaan vain 2,9 prosenttia LAB-ammattikorkeakoulun edeltäjistä Saimaan ammattikorkeakoulusta ja Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuneista opiskelijoista on ryhtynyt yrittäjäksi vuonna 2018 (Vipunen 2021). Opiskelijoiden aikomuksista ryhtyä yrittäjiksi on tehty tutkimuksia. Viimeisen tutkimuksen mukaan 33 prosenttia kertoi aikomuksistaan ryhtyä yrittäjiksi. (Suomen Yrittäjät 2019). Vipusessa viimeiset saatavissa olevat luvut ovat vuodelta 2018. Toivottavasti sieltä on pian saatavissa viimeisin tieto siitä, onko prosentti mahdollisesti noussut, kuten vuonna 2019 tehty tutkimus antaa aihetta otaksua.

Peloton, omaa analyyttisen ajattelutavan ja on valmis tekemään paljon töitä. Ominaisuuksia, joita tarvitaan yrittäjäksi aikovalta, ja joita myös Pavelilla on. Nähtäväksi jää, koska ja missä hänen yritystoimintansa käynnistyy.

Tämä artikkeli on julkaistu englanniksi LAB Focus -blogissa 7.5.2021 / This article has been published also in English on 7th May, 2021.

Viitteet

Lauronen, T. 2019. Opiskelijasta yrittäjäksi 2019. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys ja yrittäjyyshalukkuus. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Julkaisija Suomen Yrittäjät. [Viitattu 15.04.2021.] Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/opiskelijasta_yrittajaksi_2019.pdf

Vipunen 2021. Ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen 2019. 2021. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. [Viitattu 15.04.2021.] Saatavissa: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Tutkinnon-suorittaneiden-sijoittuminen.aspx

Linkit

LAB. 2021. Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. [Viitattu 15.04.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/KOKKA

Kirjoittaja

Tarja Vahtokari-Sahari toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä ja työskentelee hankkeessa Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.