Tiera – Robotiikan kautta tuottavuutta

Uudenlaisen robotin ja työstökoneen välistä kommunikointiratkaisun kaupallista potentiaalia tutkitaan Business Finlandin rahoittamassa ’Research to Business’ projektissa. LAB Ammattikorkeakoulun rooli projektissa on valmistella idean kaupallistamista yhteistyössä LUT Yliopiston kanssa. Projektin tavoitteena on edistää tehdasautomaatiota ja integraatioita valmistavissa yrityksissä. Tiera konseptin parissa työskentelee kokeneita tutkijoita, joilla on vankka ja kansainvälinen kokemustausta tutkimustyöstä sekä robotiikan integroinnista valmistavan teollisuuden tarpeisiin.

Toimintaympäristön arviointi ja tulevaisuuden tarpeet

Boston Consulting Group kyselyssä 70 % yrityksistä arvioi teollisuusrobotiikan olevan suurin tuottavuusajuri tuotannossa ja logistiikassa vuoteen 2025 mennessä. Yrityksistä 86 % suunnittelee robotiikan käyttöönottoa, mutta vain 20 % on kehittänyt toimintasuunnitelman. (Kupper ym. 2019.) Kasvu tulee vaatimaan useita poliittisia koulutuspäätöksiä ja osaajista tulee olemaan pulaa. (Jokela 2020; Europpean Comission 2020.)

Robotiikkaan panostavat yritykset hyötyvät merkittävästi, tuotannon kustannukset laskevat, laatu paranee ja jopa jätteen määrä pienenee. Ongelmaksi muodostuu epäsäännöllinen tuotantolinja ja joustavuuden puute, esim. robotti pitääkin siirtää. (Perzylo ym. 2019.) Pk-yrityksen näkökulmasta vaihtoehtoina ovat oman osaamisen kehittäminen tai asennuksen ja ylläpidon ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle (integraattori), joka on erikoistunut muutamaan työstökone- tai robottimalliin, isommilla toimittajilla on oma suljettu ekosysteemi. Integrointiprojektin kulut ylitetään usein, koska yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta tai vanhan tuotantokaluston sovittaminen uusiin standardeihin maksaakin enemmän. (Kopp ym. 2021.)

tyylitelty kuva jossa teollisuusrobotti ja ohjaaja
Kuva 1. Robotiikka on merkittävä tuottavuusajuri tulevaisuudessa. (geralt 2020)

Markkinoiden asetelma muuttui, kun Universal Robot on esitellyt markkinoille helppokäyttöisiä yhteistyörobottimalleja (colloborative robot, cobot). Robotiikan kynnys madaltui ja useampi yritys alkoi soveltamaan robotiikkaa, mikä edisti integraattorien ekosysteemin kehittymistä. (Campbell 2021.) Cobot-markkinoiden ennustetaan kasvavan jopa 10 kertaiseksi nykyisestä 550 miljoonan dollarin markkinasta, kaikista roboteista, 30 % tulee olemaan cobot – tyyppisiä vuoteen 2027 mennessä (Crowe 2019).

Tiera – konsepti – ratkaisu ongelmaan

Markkinoiden esiselvityksen perusteella on havaittu, että robotit ja työstökoneet eivät keskustele ja tämän yhteyden luominen vie merkittävästi aikaa ja vaatii osaamista. Tiera – konsepti lähtee liikkeelle ylemmältä tasolta. Integrointityön tekijöille avautuu helppo ja nopea tapa integroida eri merkkiset robotit ja työstökoneet kommunikoimaan keskenään laittamalla väliin Tiera (useita eri kytkentävaihtoehtoja). Tiera konseptin toimivuutta testataan LUT:n ja LAB:n erinomaisissa tutkimus- ja opetusympäristöissä, joista löytyy monipuolisesti eri robotteja ja työstökoneita. Tiera konseptissa käytetään skaalautuvaa ohjelmistoratkaisua, eri ohjaimia voi lisätä ja kirjastoa kasvattamalla käyttöönoton helppous kehittyy jatkuvasti.

Kirjoittaja

Alexander Matrosov toimii TIERA- yhteistyörobotin kommunikointialusta -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Campbell, J. 2021. Robot Integration: What’s the Best Model for Your Business? LinkedIn. [Viitattu 7.12.2021]. Saatavissa: https://www.linkedin.com/pulse/robot-integration-whats-best-model-your-business-joe-campbell/

Crowe, S. 2019. Report: Cobots will account for 30% of robotics market by 2027. [Viitattu 1.10.2021]. Saatavissa: https://www.cobottrends.com/cobots-30-robotics-market-2027/

Europpean Comission. 2020. Threats and opportunities from automation and robotisation. [Viitattu 7.12.2021]. Saatavissa: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

Jokela, E. 2020. Konetekniikan insinööriopiskelijalle satelee työtarjouksia jo ennen valmistumista. [Viitattu 7.12.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/tarina/konetekniikan-insinooriopiskelijalle-satelee-tyotarjouksia-jo-ennen-valmistumista

Kopp, T., Baumgartner, M. & Kinkel, S. 2020. Success factors for introducing industrial human-robot interaction in practice: an empirically driven framework. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 112, 685-704. [Viitattu 1.10.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s00170-020-06398-0

Kupper, D., Lorenz M., Knizek, C., Kuhlmann, K., Maue, A., Lässig, R. & Buchner, T. 2019. Advanced Robotics in the Factory of the Future. Boston Consulting Group. [Viittattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.bcg.com/publications/2019/advanced-robotics-factory-future

Perzylo, A., Ricker, M. & Kahl, B., Somani, N., Lehmann, C., Kuss, A., Profanter, S., Beck, A., Haage, M., Hansen, M., Nibe, M., Roa, A., Sörnmo, O., Gestegård, S., Thomas, U., Veiga, G., Topp E.A., Kessler, I., Danzer, M. 2019. SMErobotics: Smart Robots for Flexible Manufacturing. [Viitattu 1.10.2021]. Saatavissa: https://ieeexplore.ieee.org/document/8601323

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. TIERA – yhteistyörobotin kommunikointialusta. [Viitattu 7.12.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/tiera

Kuva

Kuva 1. geralt. 2020. 5246640. Pixabay. [Viitattu 8.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-5246640/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *